Αρχική Σελίδα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ


Παρακαλούμε να μας εγγράψετε ως τακτικό μέλος του Σωματείου σας, του οποίου το Καταστατικό αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στον ακόλουθο πίνακα:

*Επωνυμία:
*Νομική Μορφή:
Ξενόγλωσση Επωνυμία:
*Στοιχεία δημοσίευσης καταστατικού:
*Διεύθυνση κεντρικών γραφείων:
*Ως εκπρόσωπο στο Ε.Ι.Α.Σ ορίζουμε τον/την:
Διοίκηση - Ονόματα μελών Δ.Σ και ιδιότητες:
*Τηλέφωνο για συνεννόηση:
Fax:
*e-mail:Τα στοιχεία με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.