Αρχική Σελίδα

Newsletter / Αντικείμενο Ενημερωτικού Δελτίου

Έκδοση 2017-12-05 04:32:00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ_11, 12 & 14

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι  Ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν την πεμπτουσία του Ασφαλιστικού Θεσμού και, επομένως, χρειάζεται να ευρίσκονται ψηλά στο ασφαλιστικό ενδιαφέρον της κοινωνίας μας, των Ασφαλιστικών Εταιρειών και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Οι εφαρμογές τους αφορούν σε σημαντικές πλευρές της ζωής μας και μας προστατεύουν έναντι δύσκολων περιστάσεων, απρόοπτων γεγονότων και απευκταίων περιστατικών. Επί παραδείγματι, μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε αξιοπρεπώς τις οικονομικές επιπτώσεις ασθενειών ή ατυχημάτων, που διακόπτουν τη ροή του εισοδήματός μας και απειλούν την ποιότητα της ζωής μας ή το βιοτικό επίπεδο της οικογένειάς μας. Ακόμη, επιτρέπουν και διευκολύνουν την αξιοπρεπή διαβίωση οικογενειών, σε απευκταίες περιπτώσεις απώλειας ζωής εκείνου του μέλους τους που εγγυόταν το οικογενειακό εισόδημα η μεγάλου μέρους αυτού.

Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες, οι Τράπεζες και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές εστιάζουν την προσοχή τους στις Ασφαλίσεις Ζωής, τις ενισχύουν και τις προβάλλουν, έτσι ώστε να προστατεύουν τους πελάτες τους και  τις οικογένειές τους από τις σοβαρότατες επιπτώσεις κινδύνων που τους απειλούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ζωής, διάρκειας δώδεκα (12) ωρών, επαναφέρει τις παραδοσιακές Ασφαλίσεις Ζωής στο προσκήνιο, παρουσιάζει το εύρος των εφαρμογών τους, τις συνιστώσες τους, τα οφέλη τους και τους λόγους αγοράς τους, κατά την ακόλουθη θεματολογία:

α. Η Αγορά Ασφαλίσεων Ζωής: Διεθνής και Ελληνική Εμπειρία, Τάσεις, Μεγέθη και Προοπτικές
β. Νομοθετικό και Φορολογικό Πλαίσιο Ασφαλίσεων Ζωής
γ. Σχέδια Ασφαλίσεων Ζωής και Κύρια Ασφαλιστικά Προσαρτήματα
δ. Πλεονεκτήματα και Οφέλη Ασφαλίσεων Ζωής Υπέρ Των Πελατών
ε. Πρωτόκολλα Διαδικασιών (αξιολόγηση και αποδοχή κινδύνου, πρωτόκολλα εκδόσεων και αποζημιώσεων, …)
στ. Ειδικές Εφαρμογές Ασφαλίσεων Ζωής (αποπληρωμή φόρου κληρονομιών, Key Man Insurance, …)
ζ. Κίνητρα Αγοράς Ασφαλίσεων Ζωής

Σε ποιους απευθύνεται
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται: 

- σε διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών, ιδίως των κλάδων ζωής, υγείας και ομαδικών ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία  ασφαλίσεων ζωής ή να εξειδικευθούν στις ασφαλίσεις αυτές
- σε στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Underwriting, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις ασφαλίσεις ζωής
- σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (συντονιστές ασφαλιστικούς συμβούλους, Unit Managers, πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων) που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των ασφαλίσεων ζωής και των εφαρμογών τους και, δι΄ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος
- σε στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance

Σκοπός του Σεμιναρίου
Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η ενδελεχής παρουσίαση του συνόλου των πλευρών των  ασφαλίσεων ζωής στο εκπαιδευτικό κοινό, η ανάλυση ειδικότερων διαστάσεων υψηλού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, των φορολογικών και των πραγματικών κινήτρων αγοράς τους, η εμβάθυνση στα οφέλη τους και η ανάπτυξη μεθόδων προβολής και  πωλήσεών τους.

 

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Ο κ. Γιάννης Βασαλάκης, Διευθυντής Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας του Ομίλου Interamerican. Ο κος Βασαλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία επί θεμάτων αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, ενώ είναι ο δημιουργός του αυτοματοποιημένου παραμετρικού συστήματος αξιολόγησης και αποδοχής ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, γνωστού ως Genius Underwriting Εξειδικευμένος εισηγητής του ΕΙΑΣ και του ΑΙΚ, έχει εκπονήσει αξιοπρόσεκτες μελέτες και έχει συγγράψει πρωτότυπα εγχειρίδια αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων, ειδικού ενδιαφέροντος ασφαλίσεων ζωής και υγείας.

Η κα Κων/να Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της Ασφαλιστικής Αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γ. Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνικός Εμπειρογνώμονας και Επόπτης Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.

Ο κ. Παναγιώτης Σκαβάρας, Solution Delivery Director της MedNet International, κατέχει MBA in Finance του Βρετανικού Πανεπιστημίου HULL και Β.Α. in Business Administration του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος Deree. Έχει διατελέσει, επί σειρά ετών, ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, ως Διευθυντής Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας και Διευθυντής Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας.

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Τάσος Παγώνης, Μαθηματικός και Αναλογιστής, Πρόεδρος Δ.Σ. του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης Ελλάδος. Ο κ. Παγώνης έχει μακρά ασφαλιστική εμπειρία και θητεία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οικονομικών και Επιχειρησιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής και Πρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Αναλογιστών. 

Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €200
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €150 ανά συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής