Αρχική Σελίδα

Newsletter / Αντικείμενο Ενημερωτικού Δελτίου

Έκδοση 2017-11-30 11:56:52
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο CYBER INSURANCE & CYBER RIS

 

Περιγραφή και Θεματολογία

Όλοι ζούμε και εργαζόμαστε, πλέον, στην ψηφιακή εποχή και έχουμε αντιληφθεί, στο σύνολο των διαστάσεών τους, τις επιδράσεις και τις εφαρμογές της ψηφιακής επανάστασης στο περιβάλλον μας, προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό, οικονομικό και εργασιακό.  Οι διαστάσεις αυτές και οι εφαρμογές είναι θετικές, επιτρέπουν άμεση πρόσβαση στην υψηλή τεχνογνωσία, βελτιώνουν αισθητά την παραγωγικότητά μας, καλυτερεύουν ακόμη πιο πολύ τους εργασιακούς μας ορίζοντες και διαμορφώνουν ισχυρότατες βάσεις προόδου και οικονομικής ανάπτυξης.  Ταυτοχρόνως, όμως, κακή διαχείριση των δυνατοτήτων της νέας ψηφιακής τεχνολογίας, εγκυμονεί κινδύνους και μπορεί να εκθέσει στελέχη και οργανισμούς, ενώ επίσης μπορεί να τους παραβλάψει.  Αναφερόμαστε σε κινδύνους που εμφανίζονται στον κυβερνοχώρο, είναι διεθνώς γνωστοί ως Cyber Risks και παραπέμπουν σε πλευρές του ηλεκτρονικού εγκλήματος.   

Το ΕΙΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες της Ασφαλιστικής Αγοράς, των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για το θεματικό αυτό αντικείμενο πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό σεμινάριο υπό τον τίτλο CYBER INSURANCE & CYBER RISKS MANAGEMENT σε συνεργασία με δύο εκ των κορυφαίων και πλέον εξειδικευμένων Cyber Risk Experts, ως εισηγητές.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες  του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών έχουν ως εξής:

• Η ψηφιακή εποχή και οι διαστάσεις της
• Διαδικτυακοί Κίνδυνοι & απειλές
• Η έννοια του ηλεκτρονικού εγκλήματος
• Διαχείριση Διαδικτυακών Κινδύνων & απειλών
• CYBER INSURANCE, τι είναι, τι προσφέρει, διεθνείς τάσεις
• Η αξιοποίηση της ασφάλισης Cyber Insurance στη διαχείριση των κινδύνων
• Πολιτική αποτροπής και αντιμετώπισης ηλεκτρονικού εγκλήματος στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και ευρύτερα στο περιβάλλον των επιχειρήσεων
.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ανάλυση του θεσμικού περιβάλλοντος και της σχετικής νομοθεσίας, αναφορά των πυλώνων της ασφάλισης Cyber Insurance, case studies και βασικά περιπτωσιολογικά παραδείγματα, ανάπτυξη μεθόδων προστασίας από απειλές ηλεκτρονικού εγκλήματος και επαρκή διάδραση με τους συμμετέχοντες, προς τον σκοπό πλήρους κατανόησης του θεματικού αντικειμένου.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α.  Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ευθέως ή εμμέσως διαχειρίζονται στοιχεία πελατών, συνεργατών και παρόχων υπηρεσιών.
β.  Στελέχη και Υπαλλήλους Τομέων Εκδόσεων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων και Αποζημιώσεων, που διαχειρίζονται θέματα συνδεόμενα με ασφαλιστήρια συμβόλαια πελατών και προκύπτουσες αλλαγές, επαναφορές ή αναλογούσες αποζημιώσεις.
γ.  Στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing και Εξυπηρέτησης Πελατών, που εποπτεύουν ή οι εργασίες τους συνδέονται με Δίκτυα Πωλήσεων, ανάπτυξη πελατολογίων και εξυπηρέτηση πελατών.
δ.   Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης που επιθυμούν να εξειδικευθούν περαιτέρω στο θεματικό αντικείμενο του σεμιναρίου
ε.  Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που επιθυμούν η άσκηση των εργασιών τους και η εξυπηρέτηση των πελατών τους να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και στο Κανονιστικό Πλαίσιο της Εποπτικής Αρχής της ΤτΕ. 
στ.  Στελέχη και υπαλλήλους Τραπεζών που ευλόγως έχουν εργασιακό ενδιαφέρον σχετικό με το θέμα του Σεμιναρίου.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι οι εξής:
• Επαρκής ενημέρωση και βελτιωτική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού κοινού περί των κινδύνων και απειλών στον κυβερνοχώρο
• Η άρτια και τεκμηριωμένη παρουσίαση όσων τέτοιων κινδύνων απειλούν τις επιχειρήσεις, τη λειτουργία και τη φήμη τους
• Ανάπτυξη προστατευτικών συστημάτων αποτροπής, αντιμετώπισης και αποτελεσματικής διαχείρισης των παρενεργειών επέλευσης τέτοιων κινδύνων
• Αποδοτική αξιοποίηση του συνόλου των διαστάσεων Cyber Insurance & Risk Management
• Διατύπωση προτάσεων πολιτικής πρόληψης, αποτροπής και αντιμετώπισης ηλεκτρονικού εγκλήματος

Επίσης, σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει μία συνολική λύση αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης δεδομένων, επιτρέποντας τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στις επιχειρήσεις τους, να διαχειριστούν την αυξανόμενη ευθύνη τους λόγω της διαχείρισης μεγάλων ποσοτήτων προσωπικών δεδομένων των πελατών τους και να μετριάσουν τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική τους φήμη από πιθανή παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Ο κος Νίκος Γεωργόπουλος, πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πατρών κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών MBA του ALBA Graduate Business School. Πιστοποιημένος Cyber Insurance Risk Manager (CyRM) & Cyber Risks Advisor στην Cromar Insurance Brokers, Lloyd’s Coverholder. Διαθέτει υπερεικοσαετή εργασιακή εμπειρία σε νευραλγικές θέσεις ασφαλιστικών και τραπεζικών ομίλων (XIOSBANK, Alpha Trust, Generali Hellas) και ειδικότερα στους τομείς Marketing, Πωλήσεων και Εναλλακτικών Δικτύων Πωλήσεων. Είναι μέλος του International Association of Privacy Professionals, εξειδικευμένος σύμβουλος στην παροχή ασφαλιστικών λύσεων Cyber Insurance & Data Breach Management και πιστοποιημένος Cyber Insurance Risk Manager (CyRM). Είναι δημιουργός του “Cyber Risks Advisors” (Linkedin Group), του www.privacyrisksadvisors.com και του www.cyberinsurancegreece.com.

Ο κος Κώστας Παπαδάτος, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ΜSc στην ασφάλεια πληροφοριών (Information Security) του University of London, Royal Holloway College.  Πρόεδρος του (ISC)2 Hellenic Chapter και Business Development Director της Εταιρείας Adacom., Ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας ENCODE. Έχει εργασθεί ως ανεξάρτητος Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών, στο Φορέα Πιστοποίησης DQS Hellas, στη Space Hellas καθώς και στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στην ασφάλεια πληροφοριών. Στο διάστημα αυτό, έχει αναλάβει σημαντικούς διοικητικούς ρόλους είτε ως διευθυντής είτε ως υπεύθυνος σε μεγάλα έργα ασφάλειας πληροφοριών και έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες συμβούλων και διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.  Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης ενασχόλησής του με την ασφάλεια πληροφοριών, έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών Διαχείρισης Κινδύνου, Στρατηγικού Σχεδιασμού Ασφάλειας, Σχεδιασμού Πλάνων Αντιμετώπισης Καταστροφών, Τεχνικών Ελέγχων Ασφάλειας, Δοκιμών Εισβολής και Σχεδιασμού Εξειδικευμένων Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και τραπεζικούς οργανισμούς.

Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €50
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €40 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €70
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €50 ανά συμμετοχή


Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017.

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής