Αρχική Σελίδα

Newsletter / Αντικείμενο Ενημερωτικού Δελτίου

Έκδοση 2017-12-06 10:36:44
ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & Ε

 

Τομέας Β, Θεσμικά Θέματα  Ασφαλιστικής  Αγοράς

1. Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Αιτιάσεις, Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, 12:00-18:00

 • Τομέας Γ, Ανάπτυξη  Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Πωλήσεων

2. Σύγχρονες Τεχνικές Αποτελεσματικής Επικοινωνίας, Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου, 10:00-16:00

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου του Τομέως Β είναι η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της Ασφαλιστικής Αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γ. Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνικός Εμπειρογνώμονας και Επόπτης Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.


Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου του Τομέως Γ είναι η κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με υψηλή εξειδίκευση στους Τομείς Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάπτυξης Πωλήσεων.

• ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Αιτήσεις Συμμετοχής στα  εκπαιδευτικά σεμινάρια,  θα γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017.  

                  
 • ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• € 40 ανά  μεμονωμένη συμμετοχή
• € 30 ανά συμμετοχή, σε περιπτώσεις δήλωσης πολλαπλών συμμετοχών (άνω των  τριών) ή συμμετοχή εν ισχύι
μελών των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων της Χώρας. 

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής