Αρχική Σελίδα

Newsletter / Αντικείμενο Ενημερωτικού Δελτίου

Έκδοση 2017-12-14 10:14:31
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓ

 

Περιγραφή και Θεματολογία
Τόσο οι Ακαδημαϊκοί Επιστήμονες όσο και οι Ερευνητές συμπεραίνουν ότι, κατά τα πρώτα αυτά χρόνια της νέας χιλιετίας, οι αλλαγές που έχουν επέλθει σε όλες τις διαστάσεις της ζωής μας και οι καινοτομίες που χαρακτηρίζουν όλες τις πτυχές της εργασιακής μας ζωής, είναι καταλυτικές, πρωτόγνωρες, αμέτρητες και σωρευτικές.  Λέγουν, μάλιστα, ότι αυτές οι καινοτομίες και αλλαγές των τελευταίων δεκαπέντε – είκοσι χρόνων, έχουν ήδη αφήσει ένα εντονότατο «αποτύπωμα» στη ζωή μας, τεράστιο και πραγματικά πολύ μεγαλύτερο αυτού της Βιομηχανικής Επανάστασης, στο σύνολο της. 
Η Ηγεσία είναι ο παράγοντας εκείνος που μας κινητοποιεί, μας ενδυναμώνει και μας καθιστά επιδεκτικούς στις αλλαγές και στις καινοτομίες είτε είμαστε εμείς που τις αναπτύσσουμε και τις εφαρμόζουμε, είτε είμαστε εμείς που τις αποδεχόμαστε.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναλύει ενδελεχώς την έννοια και το περιεχόμενο των δημιουργικών αλλαγών και καινοτομιών που χαρακτηρίζουν τη ζωή μας των τελευταίων δεκαπέντε - είκοσι ετών και επικεντρώνεται κυρίως σε εκείνες τις επιχειρησιακές αλλαγές και τις καινοτομίες που καλούμαστε να διαχειριστούμε στη δουλειά μας ή να εισαγάγουμε στην καθημερινότητα της εργασίας μας.  Μας βοηθά να βλέπουμε στρατηγικά την προοπτική των αλλαγών και των καινοτομιών στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και είμαστε αποδοτικοί.  Ταυτοχρόνως, μας βοηθά να εντάξουμε καλά και όχι φοβικά στην ψυχολογία μας τις εν λόγω αλλαγές ή καινοτομίες, ώστε να εξακολουθούμε να νιώθουμε καλά στη δουλειά μας, στις σχέσεις μας, με τους συναδέλφους, συνεργάτες μας και τους πελάτες μας, καθώς και να τις αξιοποιούμε προς όφελος της παραγωγικότητας μας, της εργασιακής μας σταθερότητας και της ψυχικής μας ισορροπίας. 

Σε αυτή την έννοια, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, διάρκειας οκτώ (8) ωρών αναπτύσσει την ακόλουθη κύρια θεματολογία:
α.  Η ζωή μας και η δουλειά μας στην ψηφιακή εποχή 
β.  Πηγές αλλαγών και καινοτομιών: Η Διοίκηση τους, οι ευκαιρίες που απορρέουν και η διαχείριση των απειλών
γ.  Τι έχει αλλάξει και τι θα αλλάξει σύντομα στη δουλειά μας
δ. Πώς διαχειριζόμαστε εγκαίρως, δημιουργικά και αποδοτικά, αλλαγές και καινοτομίες που πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε
ε. Πώς δημιουργούμε αξία υπέρ της επιχείρησης και των πελατών μας
στ.  Ο ρόλος της Ηγεσίας στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή αλλαγών και καινοτομιών: Όραμα, έμπνευση, αξιοπιστία και ήθος.
ζ.  Πόσο ηγετικοί είμαστε
η.  Ηγετικά πρότυπα και τύποι Ηγετών
θ.  Πώς κινητοποιούμε θετικά το περιβάλλον μας?
ι.  Η αξιοπιστία και το ήθος, συνώνυμα της Ηγεσίας

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, είναι πρωτίστως εργαστηριακό, εμπεριέχει ψυχομετρικά τεστ Ηγεσίας και case studies που διευκολύνουν τους συμμετέχοντες να αντιλαμβάνονται εγκαίρως επερχόμενες αλλαγές και να προηγούνται αυτών, να διαμορφώνουν θετική σκέψη και να παράγουν καινοτομίες, καθώς και να εξελίσσουν τα ηγετικά τους χαρακτηριστικά ως βασικούς παράγοντες προόδου των ιδίων, της επιχείρησής τους και του περιβάλλοντός τους.

Σε ποιους απευθύνεται
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
α. Διοικητικούς Υπαλλήλους και Στελέχη που επιθυμούν να λειτουργούν σωστά με ισχυρή ψυχολογία και δημιουργική στάση σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας, αλλαγών και καινοτομιών να τα επηρεάζουν θετικά, να τα κινητοποιούν και να διαμορφώνουν άριστες συνθήκες συνεργασίας, συνεργιών και team belongingness.
β. Υπαλλήλους, Στελέχη και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να αντιλαμβάνονται εγκαίρως συμβαίνουσες ή επερχόμενες αλλαγές και καινοτομίες και να αναπτύσσουν κατάλληλες διορθωτικές ή βελτιωτικές κινήσεις.
γ. Στελέχη Management Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζών, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τα ηγετικά τους χαρακτηριστικά, καθώς καλούνται να διαμορφώνουν θετικό, ανταγωνιστικό και καινοτομικό «κλίμα» εργασίας και να αναπτύσσουν δημιουργικές συνεργασίες και συνέργιες, παρά τις δυσκολίες των καιρών και τις επιπτώσεις των διατρεχόμενων συνθηκών αβεβαιότητας.
δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της πρώτης γραμμής (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Financial Planners, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων), που καλούνται να διατηρούν ψηλά την ψυχολογία τους και το ηθικό τους, να επηρεάζουν θετικά τους πελάτες και τους συνεργάτες τους και να διαμορφώνουν δημιουργικές συνθήκες συνεργασίας μαζί τους.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Αντώνης Σπανός, Επικεφαλής Αξιολογητής και Senior Trainer, πιστοποιημένος από την ΕΕ και τον EFQM. Δίδαξε ως επισκέπτης στα Πανεπιστήμια Πειραιά, Dubrovnik της Κροατίας και St Joseph Beirut του Λιβάνου. EFQM Ambassador για την Ελλάδα και την Κύπρο. Management & Excellence Expert της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγγραφέας βραβευμένων βιβλίων Διοίκησης και Αριστείας. Υπήρξε σύμβουλος της Κυβέρνησης του Λιβάνου σε θέματα Αριστείας. Είναι Απόφοιτος των Διεθνών Οργανισμών Επαγγελματικής Ασφαλιστικής Εκπαίδευσης LOMA, LIMRA και LUTC, καθώς και Πιστοποιημένος Εμπειρογνώμονας Αειφορίας και Ανάπτυξης κατά τα πρότυπα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών UN Global Compact.
 

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Γιάννης Πολλάλης, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επισκέπτης Καθηγητής του Syracuse University της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ. Ο κος Πολλάλης διδάσκει Εφαρμοσμένη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικές Επιστήμες σε μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Διεθνών Πανεπιστημίων και σε Ινστιτούτα Management εξειδικευόμενος σε θέματα Ηγεσίας, Οργανωτικής και Συμπεριφορικής Αλλαγής καθώς και σε θέματα Εισαγωγής και Αξιοποίησης Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Καινοτομιών.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής