Αρχική Σελίδα

Newsletter / Αντικείμενο Ενημερωτικού Δελτίου

Έκδοση 2018-02-08 02:50:53
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΩΛ

EIAS Certified Specialist in Insurance Advice
κάθε Τετάρτη, από την Τετάρτη 7/3 έως και την Τετάρτη 18/4
(πλην της Μ. Τετάρτης 4/4/2018), 16:00 – 19:20

Οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, είναι υπαρκτές, μεγάλες και σημαντικές.  Αφορούν πολλές πλευρές της ζωής μας και της ζωής των συμπολιτών μας, παρά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο οικογενειακό εισόδημα και στην αγοραστική του δύναμη.  Η υποχώρηση του κράτους πρόνοιας, οι κίνδυνοι που απειλούν την περιουσία μας και η ευθύνη που πολλοί επαγγελματίες φέρουν έναντι τρίτων, αναδεικνύουν τις προαναφερόμενες ευκαιρίες και μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών μας. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών καθίσταται διαρκώς πιο ορατός, περισσότερο αναγκαίος από ποτέ, καθοδηγητικός και πρωτίστως συμβουλευτικός.  Μάλιστα, εν μέσω της κρίσης που διανύουμε, οι καθοδηγητικές και συμβουλευτικές διαστάσεις του ρόλου των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, χρειάζεται να αναδειχθούν ακόμη πιο πολύ, προς όφελος της κοινωνίας μας και των πελατών μας.

 Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τεχνικών Συμβουλευτικών Πωλήσεων Υψηλής Απόδοσης, EIAS Certified Specialist in Insurance Advice απαντά πειστικά στα προηγούμενα ερωτήματα μεταλαμπαδεύει άριστες πρακτικές (Best Practices) και προσφέρει την πλέον σύγχρονη επιστημονική και εφαρμοσμένη τεχνογνωσία συμβουλευτικών πωλήσεων, προς όφελος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών όλων των βαθμίδων, αφενός, αλλά και των Στελεχών Πωλήσεων αφετέρου.  Αναλυτικά, το Πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών το οποίο οδηγεί στην Πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Insurance Advice περιγράφεται στη συνέχεια.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:
Α.  Τα νέα καταναλωτικά πρότυπα και η ψυχολογία της σύγχρονης αγοραστικής συμπεριφοράς
Β.  Η δύναμη των συμβουλευτικών πωλήσεων
Γ.  Τα στάδια και οι αποτελεσματικές τεχνικές συμβουλευτικών πωλήσεων
     (από την αποτελεσματική αναζήτηση και εξεύρεση δυνητικών πελατών έως και τη συστηματική εξυπηρέτησή τους, ο αειφόρος κύκλος των πωλήσεων)
Δ.  Εφαρμοσμένες μέθοδοι ανάπτυξης συμβουλευτικών πωλήσεων
Ε.  Τεχνικές πολλαπλασιασμού των αποτελεσμάτων Cross Selling και Up Selling
Στ. Business Plan προσωπικής επιτυχίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που επιθυμούν να αναπτύξουν αισθητά και κατά τρόπο διαχρονικά διατηρήσιμο τις πωλήσεις τους, επί τη βάσει νέων σύγχρονων εργασιακών προσεγγίσεων, νέων τεχνολογιών πωλήσεων και διαμόρφωσης αδιάρρηκτων σχέσεων με το επίλεκτο μέρος του πελατειακού τους κοινού
• Στελέχη Πωλήσεων Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να ανασχεδιάσουν και να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω τη στρατηγική και την τακτική ανάπτυξης πωλήσεων, που τώρα ακολουθούν
• Στελέχη Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που διδάσκουν Τεχνικές Πωλήσεων, θέματα soft skills και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων.
• Ομόλογα Στελέχη Τραπεζών και Εταιρειών που ακολουθούν μοντέλα Personal Selling τα οποία επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Οι κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι:
α.  Να αναδείξει την αξία της συμβουλευτικής, ως τον πλέον ισχυρό «μοχλό» ανάπτυξης των πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
β. Να μεταλαμπαδεύσει στους συμμετέχοντες την πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική τεχνογνωσία βιώσιμης ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού των επιδόσεών τους στις πωλήσεις.
γ.  Να αναπτύξει εφαρμοσμένες τεχνικές συμβουλευτικών πωλήσεων, υψηλής αποτελεσματικότητας και ποιότητας.
δ. Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τα νέα καταναλωτικά πρότυπα και τη νέα αγοραστική συμπεριφορά των πελατών τους, όπως δυναμικά έχουν αλλάξει και συνεχίζουν να αλλάζουν, κατά τα χρόνια της κρίσης.
ε.  Να αναπτύξει επαρκώς τις μεθόδους Cross Selling και Up Selling, ως ικανές να πολλαπλασιάζουν το πωλησιακό αποτέλεσμα, να το αυξάνουν διαχρονικά και να ενδυναμώνουν διαρκώς τις σχέσεις εμπιστοσύνης των πελατών προς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.    
στ. Να βοηθήσει ουσιαστικά τους συμμετέχοντες στην πλήρη επίτευξη των πωλησιακών και εισοδηματικών στόχων τους, ακόμη και στην υπέρβασή τους.

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in INSURANCE ADVICE
Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in INSRUANCE ADVICE η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος


• ο κος Νίκος Βαγιακάκος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Coaching και Mentoring, με ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και διεθνή εμπειρία στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Ολλανδία.

• ο κος Γεράσιμος Βασιλείου, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων, κάτοχος MBA του Kingston University της Μ. Βρετανίας, με υψηλή εξειδίκευση επί Μεθόδων Ανάπτυξης Πωλήσεων και Συστηματικής Εξυπηρέτησης Πελατών, επί σειρά ετών Διευθυντικό Στέλεχος Πολυεθνικών Ομίλων.

• η κα  Νίκη Anandi - Κουλούρη, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, είναι Senior Mentor και Coach, διαθέτουσα υψηλή εξειδίκευση στην Ψυχολογία της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς και πολυετή εμπειρία Εκπαίδευσης επί θεμάτων Ανάλυσης Αναγκών και Συμπεριφορικών Αλλαγών. 

• ο κος Σπύρος Λευθεριώτης, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στους Τομείς  Επικοινωνίας και Ανάπτυξης  Πωλήσεων, τέως Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, και Marketing της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, Πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σήμερα, ο κ. Λευθεριώτης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Bonum Terrae A.E.

• ο κος Άγγελος Μπεφών, με σπουδές Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Marketing, καθώς και εξειδικευμένες ασφαλιστικές σπουδές στην Ecole Nationale d’ Assurances της Γαλλίας, έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Εκπαίδευσης της Εταιρείας GENERALI καθώς και Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος του Ομίλου AIG.

•  κα Ρίτα Χριστοδουλάτου, Life Planning Director της Εταιρείας ΑΟΝ, απόφοιτος του Middlesex University, διακεκριμένη Ασφαλιστική Σύμβουλος & Financial Planner, διατελέσασα Πρόεδρος της MDRT Ελλάδος και της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος, με πολυσχιδή εμπειρία ανάπτυξης συμβουλευτικών πωλήσεων, ελληνική και διεθνή.

Το Πρόγραμμα εμπλουτίζουν προσκεκλημένοι Guest Speakers, εκ των κορυφαίων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της Αγοράς μας.

 

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €280
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €260 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €320
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €140

• Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την  Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.

 

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής