Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΙΑΣ20) 2013-2014 ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΙΑΣ20) 2013-2014 ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Το ΕΙΑΣ πραγματοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφαλιστικών σπουδών,  διάρκειας 360 εκπαιδευτικών ωρών, που  πραγματοποιείται μόνο ένα απόγευμα την εβδομάδα.

Το ΕΙΑΣ δίνει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα Στελέχη να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα αυτό και κατά ενότητες. Οι ενότητες έχουν και τη μορφή Σεμιναρίων αναλόγου διάρκειας όπου παρέχεται βεβαίωση ΕΙΑΣ για την επιτυχή παρακολούθηση των Σεμιναρίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ (Ιανουάριος - Απρίλιος 2014)

Ασφαλίσεις Προσώπων (Ζωή – υγεία – σύνταξη) & Διαχείριση ζημιών (30 ώρες)
• Πέμπτη 30/1/2014: 16.30 – 20.45
• Πέμπτη 6/2/2014:   16.30 – 20.45
• Πέμπτη 13/2/2014: 16.30 – 20.45
• Πέμπτη 20/2/2014: 16.30 – 20.45
• Πέμπτη 27/2/2014: 16.30 – 20.45
• Πέμπτη 6/3/2014:   16.30 – 20.45

Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης (15 ώρες)
• Πέμπτη 13/3/2014: 16.30 – 20.45
• Πέμπτη 20/3/2014: 16.30 – 20.45
• Πέμπτη 27/3/2014: 16.30 – 20.45

    
Περιβαλλοντική Ρύπανση (5 ώρες)
 
• Πέμπτη 3/4/2014: 16.30 – 20.45

Στόχος του Προγράμματος είναι:

• Οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων σχετικών λειτουργιών, καθώς και της διοίκησης μιας ασφαλιστικής επιχείρησης.   
• Η ουσιαστική κατάρτιση πoυ παρέχεται από τo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ ΕIΑΣ, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος είναι οι απόφοιτοί του να καταστούν, βασικά στελέχη μιας επιχείρησης, με επαρκείς βάσεις και ικαvoπoιητικές γvώσεις πoυ θα τoυς δώσoυv τη δυvατότητα vα καταλάβουν, εξελισσόμενοι, αvώτερες και καλά αμειβόμεvες θέσεις στη διoίκησή της.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

• Σε εργαζόμενους σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις (Ασφ. Εταιρίες, ασφαλιστικά πρακτορεία, γραφεία διαμεσολάβησης)
• Σε έμπειρους επαγγελματίες (Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Μεσίτες Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Συντονιστές, Διευθυντές Υποκαταστημάτων), που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές , να ενισχύσουν τις δυνατότητες επαγγελματικής και ενδοεπιχειρησιακής εξέλιξής τους και να αυξήσουν τα αποτελέσματα της οικονομικής δραστηριότητάς τους.
• Σε νέους που εργάζονται ήδη ή που θα τους ενδιέφερε να σταδιοδρομήσουν στην ασφαλιστική αγορά.

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής