Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π)

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π)

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) αποτελεί ένα από τα πλέον επίκαιρα θέματα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Το Νέο Πρόγραμμα για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) θα είναι διάρκειας 15 εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

• Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου: 17:00 – 20:15
• Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου: 17:00 – 20:15
• Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου: 09:00 – 15:00

Σκοπός του Προγράμματος:   Είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), ή IFRS, ως και η εξοικείωση με αυτά, σε επίπεδο τέτοιο ώστε να επιτρέψει να κατανοηθούν τα εξής:
Τι είναι αυτά τα πρότυπα (κυρίως καθ’ όσον αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο), τι εξυπηρετούν, γιατί αυτά τα πρότυπα υιοθετήθηκαν, ποιοι τα προώθησαν, με ποιους σκοπούς, πώς αυτά διαφέρουν απ’ το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΛΣ), κυρίως όσον αφορά ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσεως ασφαλιστικών εταιρειών, ποιά η διαδικασία εφαρμογής αυτών από μια εταιρεία, σχέση με την Solvency II, προβλήματα εφαρμογής. Τελικός σκοπός, η κατανόηση των οικονομικών εκθέσεων ασφαλιστικών εταιρειών, που έχουν γίνει βάσει ΔΛΠ.

To Σεμινάριο απευθύνεται:  Σε νέους λογιστές ή βοηθούς λογιστές ασφαλιστικών εταιρειών, που χρειάζονται μία σφαιρική εισαγωγή στα ΔΛΠ, σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, εκτός λογιστηρίου ή οικονομικής δ/νσεως,

που χρειάζονται να κατανοήσουν καλύτερα την σημασία των ΔΛΠ για την εταιρεία. Επιπλέον σε φοιτητές ή πτυχιούχους οικονομικών σχολών, που χρειάζονται την γνώση αυτή για να κινηθούν πιο αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας, ιδίως στον ασφαλιστικό χώρο, σε  ασφαλιστικούς συμβούλους,  που πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν τις οικονομικές καταστάσεις εταιρειών και να ενημερώνουν σχετικά πιθανούς πελάτες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

   • Ορισμός – ιστορικό: Τι είναι τα ΔΛΠ, από πού άρχισαν, που αποσκοπούν.
• Διαδικασία εφαρμογής ΔΛΠ σε ασφαλιστικές εταιρείες – σχέση με Solvency II.
• Παρουσίαση σημαντικοτέρων προτύπων (για ασφαλιστικές εταιρείες).
• Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως ασφαλιστικών εταιρειών βάσει ΕΛΣ και βάσει ΔΛΠ.
• Η μέχρι τώρα εμπειρία ετοιμασίας οικονομικών εκθέσεων ασφαλιστικών εταιρειών βάσει ΔΛΠ.
   

Εισηγητής του Προγράμματος θα είναι  ο Δρ. Νίκος Πειρουνάκης. 

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής