Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 ΤΗΣ ΤτΕ & II.ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 ΤΗΣ ΤτΕ & II.ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

altaltΤο Σεμινάριο θα είναι διάρκειας δέκα (10) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες:

• Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, 10:00 – 14:15 &  Τρίτη 7 Οκτωβρίου, 16:00 – 20:15

Εισηγήτριες θα είναι η κα Κωνσταντίνα Λόντου , Νομικός και τ. Διευθύντρια του Υπουργείου Ανάπτυξης και η κα Ράνια Τσάβαλου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι :
Η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στην ασφαλιστική επιχείρηση για τον τρόπο Διαχείρισης των Αιτιάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής και Ελληνικής νομοθεσίας στα πλαίσια της καλής λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης. Επίσης, ενημέρωση για ποιές είναι οι απαιτήσεις σε οργανωτικές δομές στα πλαίσια του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ασφαλιστικής Επιχείρησης  και τέλος ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται για αυτούς που αδυνατούν να προσαρμοσθούν.

Το Σεμινάριο απευθύνεται:
• Σε όλα τα στελέχη των Ασφαλιστικών Εταιρειών, μέλη Δ.Σ., Υπευθύνους Κανονιστικού Ελέγχου, Επικεφαλής Διαχείρισης Αιτιάσεων.
• Επίσης στο πεδίο εφαρμογής αυτής της πράξης υπάγονται τόσο οι υπεύθυνοι Υποκαταστημάτων Ασφαλιστικών Εταιριών Ε.Ε. και Τρίτων Χωρών καθώς και τα Στελέχη Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών του άρθρου 35 παρ. 4 & .5  του ΝΔ. 400/1970.
• Σε στελέχη επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο την εξυπηρέτηση πελατών, είτε σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών είτε σε επίπεδο δικτύου.
• Σε όλους όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ
• Πεδίο εφαρμογής της Πράξης του Διοικητή
• Κατευθυντήριες γραμμές ΕΙΟPA
• Έννοιες & Βασικοί  Ορισμοί
• Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας & Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων
• Οργανωτικές Υποχρεώσεις των Εταιρειών
• Διαδικασία και τρόπος Διαχείρισης
• Έκθεση  &  Ελάχιστα στοιχεία αυτής

II. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
• Διαχείριση αιτιάσεων πελατών σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τους ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που τους παρέχονται
• Δεξιότητες διαχείρισης δηλώσεων δυσαρέσκειας των πελατών
• Διερεύνηση αιτιάσεων
• Η έννοια του εσωτερικού και του εξωτερικού πελάτη
• Η Ενεργητική Ακοή και οι αιτιάσεις
• Μεταφορά πληροφοριών για τις αιτιάσεις με απλή και κατανοητή γλώσσα
• Χειρισμός δύσκολων πελατών

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Σεμινάριο:
• 120€
   για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. και
• 140€   για τα μη μέλη.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής