Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

&  ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Β΄& Γ΄
(εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος)

  alt
 Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την ΤτΕ σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Το Ε.Ι.Α.Σ. υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΙΑ της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με την Πράξη αρ. 45/21-11-2014,  ΦΕΚ Β 3350/12.12.2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ, τα δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια, διάρκειας 8 ωρών το καθένα, που εντάσσονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς» και τον Τομέα Γ΄ «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων».

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται από το ΕΙΑΣ από τις αρχές Δεκεμβρίου 2015, με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στη τάξη. Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθούν αυτά τα εγκεκριμένα από την ΤτΕ  σεμινάρια και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τα tests κατανόησης, θα χορηγούνται από το ΕΙΑΣ «Βεβαιώσεις Περαίωσης», εγκεκριμένες από  την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επανεγγραφή τους στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 της ΠΕΕ 45/2014, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές υποχρεούνται να παρακολουθούν κάθε χρόνο σεμινάρια και των τριών τομέων Α΄, Β΄ και Γ΄, έκαστο των οποίων πρέπει έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε (5) ωρών, προκειμένου κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 75 ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης στους τρεις τομείς εντός των πέντε ετών 2015-2019.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ασφαλιστικούς συμβούλους, συντονιστές, πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων), αλλά και σε υπαλλήλους γραφείων διαμεσολάβησης και πιστωτικών ιδρυμάτων.


Το κάθε σεμινάριο θα περιλαμβάνει τις παραδόσεις της ύλης βάσει της οποίας θα επαναπιστοποιηθούν οι γνώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και τη διεξαγωγή test κατανόησης.
 

 

Η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται σε ένα κατάλληλα δομημένο πρόγραμμα εισηγήσεων με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων παρουσιάσεων και σύγχρονων εποπτικών μέσων και τεχνικών, με ασκήσεις, μελέτη περιπτώσεων κ.α., που θα συμβάλλουν θετικά αφενός στην καλύτερη αφομοίωση της ύλης από τους συμμετέχοντες και αφετέρου στο να καταστήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ευχάριστη και κατανοητή.

 

altΣτους συμμετέχοντες θα διανέμονται ειδικές εκπαιδευτικές σημειώσεις του ΕΙΑΣ.
Στο τέλος του κάθε σεμιναρίου, θα χορηγείται από το ΕΙΑΣ στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώνουν επιτυχώς το test κατανόησης η Βεβαίωση Περαίωσης του εγκεκριμένου από την ΤτΕ σεμιναρίου, που θα αναγράφει τον κωδικό έγκρισης σεμιναρίου από την ΤτΕ, τον τομέα επανεκπαίδευσης, τον τίτλο /αντικείμενο του σεμιναρίου και τη διάρκεια του σεμιναρίου.

 

Οφέλη των εκπαιδευομένων:
• Επικαιροποίηση, ανανέωση και εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών γνώσεων των εκπαιδευομένων
• Παρακολούθηση του υποχρεωτικού σεμιναρίου από τον μοναδικό εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ασφαλιστικό οργανισμό, που ίδρυσαν οι ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς μας
• Επαγγελματική αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στην ασφαλιστική αγορά
• Ενίσχυση εικόνας και βελτίωση σχέσεων με τους πελάτες
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων
• Αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας
• Απόκτηση Βεβαίωσης Περαίωσης, κατόπιν εξετάσεων, του εγκεκριμένου από την ΤτΕ προγράμματος.

 

Εκπαιδευτές / Εισηγητές Σεμιναρίων:
Οι διδάσκοντες στα σεμινάρια του ΕΙΑΣ είναι εισηγητές με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στο διδακτικό αντικείμενο ευθύνης τους και με υψηλή βαθμολογία στις αξιολογήσεις εκπαιδευτών του Ινστιτούτου (βάσει προτύπου  διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008). Όλοι είναι πιστοποιημένοι εισηγητές από τον ΟΑΕΔ (με κωδικό ΛΑΕΚ).

 

Κόστος Συμμετοχής & Όροι Πληρωμής:
Το Κόστος Συμμετοχής για την παρακολούθηση του κάθε σεμιναρίου, διάρκειας 8 ωρών, ορίζεται σε 70€ ανά άτομο.


Ειδικά για τα Μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
που έχουν κάρτα μέλους του ΕΕΑ σε ισχύ, καθώς και για τα Μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς που έχουν κάρτα μέλους του ΕΕΠ σε ισχύ και είναι ταμειακώς εντάξει με το ΕΕΠ, το ΕΙΑΣ παρέχει έκπτωση περί το 30% επί της αρχικής τιμής του σεμιναρίου και διαμορφώνει το κόστος Συμμετοχής για την παρακολούθηση του κάθε 8ωρου σεμιναρίου στα 50€ ανά άτομο.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της προνομιακής τιμής είναι οι εκπαιδευόμενοι να επιδείξουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά, μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους στα σεμινάρια, αντίγραφο της σε ισχύ κάρτας μέλους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Πειραιώς αντίστοιχα.

 

Ι. Σεμινάριο Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης Γνώσεων  για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς»
«Ασφαλιστική Σύμβαση 
Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων – Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

 

Ημερομηνίες υλοποίησης σεμιναρίου:
Το σεμινάριο είναι διάρκειας 8 ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του Ε.Ι.Α.Σ. στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος). Τα πρώτα σεμινάρια του ΕΙΑΣ, ώστε να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για το 2015, θα γίνουν στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες, ώστε οι ενδιαφερομένοι να επιλέξουν τις αντίστοιχες που τους εξυπηρετούν (είτε σε δύο ημερομηνίες από 4 ώρες, είτε σε μία ημέρα από 8 ώρες):

• Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, 16:00 – 20:00  & 
• Πέμπτη  3 Δεκεμβρίου 2015, 16:00  – 20:00

ή εναλλακτικά την:

• Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015, 12:00 – 20:00

 

Αιτήσεις Συμμετοχής για το σεμινάριο του Τομέα Β΄ θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015.

 

ΙΙ. Σεμινάριο Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης Γνώσεων για τον Τομέα Γ΄ «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων»
«Τεχνικές Πωλήσεων Αναβάθμισης του ρόλου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή»

 

Ημερομηνίες υλοποίησης σεμιναρίου:
Το σεμινάριο είναι διάρκειας 8 ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του Ε.Ι.Α.Σ. στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος). Τα πρώτα σεμινάρια του ΕΙΑΣ, ώστε να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για το 2015, θα γίνουν στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να επιλέξουν τις αντίστοιχες που τους εξυπηρετούν (είτε σε δύο ημερομηνίες από 4 ώρες, είτε σε μία ημέρα από 8 ώρες):

• Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015, 16:00 – 20:00 &
• Τρίτη  8  Δεκεμβρίου 2015, 16:00 – 20:00

ή εναλλακτικά την:

• Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, 10:00 – 18:00

Αιτήσεις Συμμετοχής για το σεμινάριο του Τομέα Γ΄ θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015.

 

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση
Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΙΑΣ έχει τη δυνατότητα υλοποίησης ενδοεπιχειρησιακά, με ειδική έκπτωση, αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επανεκπαίδευσης για τους συνεργάτες του παραγωγικού δυναμικού  κάθε επιχείρησης.

 

Διαβάστε περισσότερα - Αιτήσεις συμμετοχής