Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ _18,23 & 25/2/2016

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ _18,23 & 25/2/2016

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

  Οι σύγχρονες απαιτήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας "Solvency II"

 

alt

Το ΕΙΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς και των επιχειρήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της Solvency II, σχεδίασε και υλοποιεί για πρώτη φόρα το νέο Σεμινάριο “Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Ασφαλιστικών Εταιριών”.

Η Οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ» απαιτεί  από τις Ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες να αναπτύξουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον εσωτερικών διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας, με κύριο άξονα ένα αποτελεσματικό μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, που θα εστιάζει σημαντικά στην εποπτεία των εταιρικών δραστηριοτήτων και τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά ταυτόχρονα θα είναι ευέλικτο και λειτουργικό ως προς την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της ασφαλιστικής επιχείρησης.

 

Το Σεμινάριο διάρκειας δώδεκα (12) εκπαιδευτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες:

• Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, 17:00 – 20:15
• Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, 17:00 – 20:15
• Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, 17:00 – 20:15

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ένας από τους πλέον εξειδικευμένους και καταρτισμένους στο θέμα αυτό, ο Δρ. Σταμάτης Δρίτσας, CPA (GR), AAIA, CRP & CRO της Εθνικής Ασφαλιστικής.

 

Το νέο πλαίσιο επιβάλει την ενίσχυση του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου στη διοίκηση και την εποπτεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Ελληνικής ασφαλιστικής εταιρίας και διαμορφώνει την ανάγκη του επαναπροσδιορισμού και της ανάπτυξης τεσσάρων βασικών λειτουργιών της ασφαλιστικής επιχείρησης. Η αναλογιστική λειτουργία, η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, η λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης και η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, αποτελούν στο εξής τις τέσσερεις θεμελιώδεις βάσεις ανάπτυξης του συστήματος εσωτερικών διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης, οι οποίες όμως με τη σειρά τους διαμορφώνουν ιδιαίτερες ανάγκες σε εξειδικευμένα στελέχη, εργαλεία διοίκησης και διαχείρισης κινδύνων και συστήματα παραγωγής και διαχείρισης πληροφοριών και χρηματοοικονομικών αναφορών.

 

alt

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε τρεις ημέρες, στις οποίες καλύπτονται ανά ημέρα οι εξής τρεις αυτόνομες θεματικές ενότητες με ενδεικτικά θέματα:

Ενότητα Α: Εταιρική διακυβέρνηση και ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Σύνοψη των απαιτήσεων της Οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ» για την εταιρική διακυβέρνηση
 • Ο ρόλος, η δομή και το πλαίσιο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ασφ. Εταιρείας
 • Οι ανεξάρτητες επιτροπές
 • Η επιτροπή ελέγχου
 • Η επιτροπή διαχείρισης κινδύνων
 • Λοιπές ανεξάρτητες επιτροπές

 

Ενότητα Β: Σύστημα εσωτερικών διαδικασιών και βασικές λειτουργίες
  • Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της ασφ/κής εταιρείας
  • Οι βασικές λειτουργίες
  • Η λειτουργία του αναλογισμού
  • Η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων (συμπεριλαμβάνεται και ειδική παρουσίαση της διαδικασίας ORSA)
  • Η λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης

 

Ενότητα Γ: Μονάδα εσωτερικού ελέγχου, λειτουργίες και μεθοδολογία
  • Η οργάνωση και η δομή της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
  • Η λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
  • Η μεθοδολογία και τα επαγγελματικά πρότυπα
  • Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου
  • Οι τακτικές και έκτακτες αναφορές
  • Η σχέση και επικοινωνία με την επιτροπή ελέγχου


Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:
το συγκεκριμένο σεμινάριο αποσκοπεί στη χαρτογράφηση των απαιτήσεων του νέου πλαισίου, αναφορικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ενδεδειγμένου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων επιτροπών του. Επίσης, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, καταγράφονται και επεξηγούνται οι κύριες παράμετροι ενός  επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικών διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας μίας σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης, εστιάζοντας στη δομή, την ανάπτυξη και τις επιχειρηματικές διαδικασίες των τεσσάρων βασικών λειτουργιών. Τέλος, παρουσιάζεται η δομή, η λειτουργία και οι δραστηριότητες, καθώς και η σύγχρονη μεθοδολογία της Διεύθυνσης / Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου μίας ασφαλιστικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου.

 

Οφέλη του σεμιναρίου:
με το συγκεκριμένο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν σε ένα επαρκή βαθμό τις απαιτήσεις της Οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ», σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και το σύστημα εσωτερικών διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας μίας σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Επιπλέον, θα ενημερωθούν για  βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού και εφαρμογής διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και αποκτήσουν μία σφαιρική εικόνα της σύνδεσης του περιβάλλοντος του εσωτερικού ελέγχου της ασφαλιστικής εταιρίας με τη σύνταξη, την επικοινωνία και τη δημοσιοποίηση εσωτερικών και εποπτικών αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.


Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:

•150€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. 
•170€ για τα μη μέλη

 

Διαβάστε περισσότερα-Αίτηση συμμετοχής