Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα Σεμινάρια Ε.Ι.Α.Σ. για την Υποχρεωτική Επανεκπαίδευση & Επαναπιστοποίηση Γνώσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών_Νοέμβριος 2016

Σεμινάρια Ε.Ι.Α.Σ. για την Υποχρεωτική Επανεκπαίδευση & Επαναπιστοποίηση Γνώσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών_Νοέμβριος 2016

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

 

στον Τομέα Γ΄: Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων

(εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος)

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.), ο επίσημος θεσμικός -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- εκπαιδευτικός φορέας της ασφαλιστικής αγοράς, έχει υποβάλλει και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΙΑ της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με την Πράξη αρ. 45/21-11-2014, ΦΕΚ Β 3350/12.12.2014, εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα έτη 2015 και 2016, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς» και τον Τομέα Γ΄ «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων».

 

Το ΕΙΑΣ ανακοινώνει τα δύο παρακάτω σεμινάρια για τον Τομέα Γ΄ «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων», που θα διεξαχθούν στο ΕΙΑΣ με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στη τάξη.

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ" - Τρίτη 29 Νοεμβρίου: 12:30 – 20:30

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" - Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου: 13:30 – 20:30.

 

 

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

 

Περιγραφή του περιεχομένου:

Προ-και ενδο-συμβατικά με τον πελάτη και την εξυπηρέτησή του
• Λειτουργική αποστολή (ρόλος) των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
• Τι σημαίνει πελάτης;
• Τι σημαίνει ποιοτική εξυπηρέτηση
• Προ συμβατικά & ενδο-συμβατικά με τον πελάτη
• Αποτελεσματική αξιοποίηση των Social Media
• Διατηρησιμότητα χαρτοφυλακίου
• Θεραπεία παραπόνων

Αναγνώριση του προφίλ του πελάτη και αξιολόγηση των καταναλωτικών του αγαθών
• Καταναλωτικές & αγοραστικές συμπεριφορές
• Οι ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών
• Κατηγοριοποίηση πελατών
• Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός
• Χρηματοοικονομική ανάλυση «κύκλου ζωής»
• Ενδεικτικά ερωτηματολόγια «έντυπο αναγκών»
• Μέθοδοι διαδικασίας αγοράς ασφαλιστικού προϊόντος

Μέθοδοι και Τεχνικές Πωλήσεων
• Η θεωρία του αίτιου – μέσου – αποτελέσματος
• Η οργανωμένη πώληση
• Βασικές αρχές
• Οι εξωτερικές και εσωτερικές ασφαλιστικές ανάγκες
• Οι 5 κανόνες της πώλησης
• Λογική κατάρτισης ατομικού ασφαλιστικού προγράμματος Ζωής
• Τυποποιημένη παρουσίαση 7 φάσεων
• Cross Selling (Διασταυρούμενες πωλήσεις)
• Τεχνικές κλεισίματος
• 8 βήματα για να ακούτε αποτελεσματικά
• Άσκηση: Τι προσδοκά ο πελάτης – Η επιχείρηση – Ο διαμεσολαβητής
 

Διάρκεια σεμιναρίου:  8 ώρες


Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΙΑΣ  (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), την Τρίτη 29 Νοεμβρίου: 12:30 – 20:30.

Αιτήσεις Συμμετοχής για το σεμινάριο θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016.
                   
 

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου:
• Χαρακτηριστικά Επικοινωνίας
• Κανάλια Επικοινωνίας
• Τι εμποδίζει την Επικοινωνία
• Η δύναμη της λεκτικής Επικοινωνίας
• Η τεχνική της αντανάκλασης
• Ο ανδρικός και γυναικείος τρόπος επικοινωνίας
• Ανακεφαλαίωση μηνύματα που στέλνουμε και δεχόμαστε
• Ακοή (σφάλμα)
• Όραση (η γλώσσα του σώματος)
• Άσκηση αλλοίωσης μηνύματος
• Πώς να βελτιώσετε την Επικοινωνία
     Ως πομπός – Αποστολέας
     Ως δέκτης – Αποδέκτης
• Επικοινωνιακοί Τύποι – Συμπεριφορά
    • Η συμπεριφορά
    • Θεωρήματα
    • Συμπεράσματα
    • Προσαρμογή συμπεριφοράς

 

Διάρκεια Σεμιναρίου: 7 ώρες

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου: 13:30 – 20:30.

Αιτήσεις Συμμετοχής για το σεμινάριο θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016.
                       
 

Το Ε.Ι.Α.Σ. έχει ήδη ανακοινώσει ημερομηνίες υλοποίησης σεμιναρίων και για τον τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς»:
1ο Σεμινάριο: «Ασφαλιστική Σύμβαση & Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων – Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες», διάρκειας 8 ωρών, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 12:00 – 20:00.
2ο Σεμινάριο: «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Αιτιάσεις», διάρκειας 8 ωρών, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 12:00 – 20:00.

 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ασφαλιστικούς συμβούλους, πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων και συντονιστές ασφ/κών συμβούλων), σε υπαλλήλους επιχειρήσεων (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και πιστωτικών ιδρυμάτων.
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία στις πωλήσεις προϊόντων Ζωής και Ζημιών, καθώς και να είναι είτε κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ είτε απόφοιτοι Λυκείου.
 
 

Το κάθε σεμινάριο  θα περιλαμβάνει:
•  Παραδόσεις της ύλης βάσει της οποίας θα επαναπιστοποιηθούν οι γνώσεις των ασφαλιστικών    διαμεσολαβητών
•  Διεξαγωγή test κατανόησης

 

Δοκιμασία test κατανόησης:
Στο τέλος του κάθε σεμιναρίου θα διεξάγονται εξετάσεις (διάρκειας 1h) για την πιστοποίηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων με το σύστημα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice). 
Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθούν αυτά τα εγκεκριμένα από την ΤτΕ σεμινάρια και θα ολοκληρώνουν επιτυχώς τα tests κατανόησης θα χορηγούνται από το ΕΙΑΣ «Βεβαιώσεις Περαίωσης», με την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα αναγράφουν τον κωδικό έγκρισης σεμιναρίου από την ΤτΕ, τον τομέα επανεκπαίδευσης, τον τίτλο /αντικείμενο του σεμιναρίου και τη διάρκεια του σεμιναρίου, για την αναγκαία επανεγγραφή τους στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

 

Κόστος Συμμετοχής & Όροι Πληρωμής:
Το Κόστος Συμμετοχής για την παρακολούθηση του κάθε σεμιναρίου, διάρκειας 7 ή 8 ωρών, ορίζεται σε 70€ ανά άτομο.

 

Ειδικά για τα Μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που έχουν κάρτα μέλους του ΕΕΑ σε ισχύ, καθώς και για τα Μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς που έχουν κάρτα μέλους του ΕΕΠ σε ισχύ και είναι ταμειακώς εντάξει με το ΕΕΠ, το ΕΙΑΣ παρέχει έκπτωση 30% επί της αρχικής τιμής του σεμιναρίου και διαμορφώνει το κόστος Συμμετοχής για την παρακολούθηση του κάθε 8ωρου σεμιναρίου στα 50€ ανά άτομο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της προνομιακής τιμής είναι οι εκπαιδευόμενοι να επιδείξουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά, μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους στα σεμινάρια, αντίγραφο της σε ισχύ κάρτας μέλους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Πειραιώς αντίστοιχα.
Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται το κόστος των παραδόσεων, των σημειώσεων, η προετοιμασία του test κατανόησης και η αποστολή των Βεβαιώσεων Περαίωσης.

 

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής