Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα Σεμινάρια Ε.Ι.Α.Σ. για την Υποχρεωτική Επανεκπαίδευση & Επαναπιστοποίηση Γνώσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών _Νοέμβριος 2016

Σεμινάρια Ε.Ι.Α.Σ. για την Υποχρεωτική Επανεκπαίδευση & Επαναπιστοποίηση Γνώσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών _Νοέμβριος 2016

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

στον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς»
(εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος)

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.), ο επίσημος θεσμικός -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- εκπαιδευτικός φορέας της ασφαλιστικής αγοράς, έχει υποβάλλει και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΙΑ της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με την Πράξη αρ. 45/21-11-2014, ΦΕΚ Β 3350/12.12.2014, εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα έτη 2015 και 2016, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς» και τον Τομέα Γ΄ «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων».

 

Το ΕΙΑΣ ανακοινώνει τα δύο παρακάτω σεμινάρια για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς», που θα διεξαχθούν στο ΕΙΑΣ με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στη τάξη.

1ο Σεμινάριο:  «Ασφαλιστική Σύμβαση & Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων - Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» - Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 12:00 - 20:00

2ο Σεμινάριο:  «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Αιτιάσεις» - Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 12:00 - 20:00

 

 

1ο Σεμινάριο:  «Ασφαλιστική Σύμβαση & Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων - Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου:
Ασφαλιστική Σύμβαση

• Βασικές αρχές του ασφαλιστικού νόμου 2496/97 και των τροποποιήσεων αυτού.

Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων
• Το υφιστάμενο πλαίσιο υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου του ν.489/76 και οι τροποποιήσεις που επήλθαν μετά τη θέση σε εφαρμογή του ν.4261/2014 καθώς και η πράξη ΤτΕ υπ’ αριθ.  3/5/26.1.2011
• Ν.4092/2012 για τα όρια κάλυψης του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων και για το καθεστώς της καταβαλλόμενης εισφοράς
• Ν.4141/2013 για τη διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων
• Ν.4286/2014 για την τροποποίηση των κυρώσεων λόγω ανασφάλιστου οχήματος

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
• Ισχύοντες νομοθετικοί και ειδικοί κανονιστικοί κανόνες την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
• Εφαρμογή της νομοθετικής πράξης FATCA των Η.Π.Α. στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
• Αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης

Διάρκεια σεμιναρίου:  8 ώρες

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου: 12.00 – 20.00.
Αιτήσεις Συμμετοχής για τα σεμινάρια θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016.

 

2ο Σεμινάριο:  «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Αιτιάσεις»    

 Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου: 

• Βασικές ρυθμίσεις του ισχύοντος καθεστώτος δραστηριοποίησης (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
• Κανόνες πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μετά την αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2647/7.11.2011 από την υπ’ αριθ. 16/21.5.2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για την εκπαίδευση και πιστοποίηση
• Καθεστώς επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (υπ’ αριθ. 45/21.11.2014 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ)
• Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 88/5-4-2016, σχετικά με την εξέταση Αιτιάσεων από τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
• Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 89/5-4-2016, σχετικά με την εξέταση Αιτιάσεων από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
• Πράξη  της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 86/5-4-2016, σχετικά με τον Κανονισμό Συμπεριφοράς των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
• Σύντομη αναφορά στις Ευρωπαϊκές Εξελίξεις σχετικά με τη Διαμεσολάβηση

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου: 12.00 – 20.00.
Αιτήσεις Συμμετοχής για τα σεμινάρια θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016.

 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ασφαλιστικούς συμβούλους, πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων και συντονιστές ασφ/κών συμβούλων), σε υπαλλήλους επιχειρήσεων (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και πιστωτικών ιδρυμάτων.
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία στις πωλήσεις προϊόντων Ζωής και Ζημιών, καθώς και να είναι είτε κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ είτε απόφοιτοι Λυκείου.
 

Το κάθε σεμινάριο  θα περιλαμβάνει:
•  Παραδόσεις της ύλης βάσει της οποίας θα επαναπιστοποιηθούν οι γνώσεις των ασφαλιστικών    διαμεσολαβητών
•  Διεξαγωγή test κατανόησης

Η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται σε ένα πρόγραμμα εισηγήσεων με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων παρουσιάσεων και σύγχρονων εποπτικών μέσων και τεχνικών, με ασκήσεις, μελέτη περιπτώσεων κ.α., που θα συμβάλλουν θετικά αφενός στην καλύτερη αφομοίωση της ύλης από τους συμμετέχοντες και αφετέρου στο να καταστήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ευχάριστη και κατανοητή.
Στους συμμετέχοντες θα διανέμονται ειδικές εκπαιδευτικές σημειώσεις του ΕΙΑΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατάλληλα δομημένο και επίκαιρο, με διαρκή γνωστική υποστήριξη σχετικά με όλες τις τρέχουσες εξελίξεις.

 

Δοκιμασία test κατανόησης:
Στο τέλος του κάθε σεμιναρίου θα διεξάγονται εξετάσεις (διάρκειας 1h) για την πιστοποίηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων με το σύστημα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice).
 
Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθούν αυτά τα εγκεκριμένα από την ΤτΕ σεμινάρια και θα ολοκληρώνουν επιτυχώς τα tests κατανόησης θα χορηγούνται από το ΕΙΑΣ «Βεβαιώσεις Περαίωσης», με την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα αναγράφουν τον κωδικό έγκρισης σεμιναρίου από την ΤτΕ, τον τομέα επανεκπαίδευσης, τον τίτλο /αντικείμενο του σεμιναρίου και τη διάρκεια του σεμιναρίου, για την αναγκαία επανεγγραφή τους στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

 

Κόστος Συμμετοχής & Όροι Πληρωμής:
Το Κόστος Συμμετοχής για την παρακολούθηση του κάθε σεμιναρίου, διάρκειας 8 ωρών, ορίζεται σε 70€ ανά άτομο. Ειδικά για τα Μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που έχουν κάρτα μέλους του ΕΕΑ σε ισχύ, καθώς και για τα Μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς που έχουν κάρτα μέλους του ΕΕΠ σε ισχύ και είναι ταμειακώς εντάξει με το ΕΕΠ, το ΕΙΑΣ παρέχει έκπτωση 30% επί της αρχικής τιμής του σεμιναρίου και διαμορφώνει το κόστος Συμμετοχής για την παρακολούθηση του κάθε 8ωρου σεμιναρίου σε 50€ ανά άτομο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της προνομιακής τιμής είναι οι εκπαιδευόμενοι να επιδείξουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά, μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους στα σεμινάρια, αντίγραφο της σε ισχύ κάρτας μέλους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Πειραιώς αντίστοιχα.
Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται το κόστος των παραδόσεων, των σημειώσεων, η προετοιμασία του test κατανόησης και η αποστολή των Βεβαιώσεων Περαίωσης.

 

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής