Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ_16.12.2016

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ_16.12.2016

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

 

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016, 09:00 – 15.45.

Εισηγητής  του Σεμιναρίου είναι ο κ. Αντώνης Σπανός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης, Εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Αριστείας.

 

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:
• Πληροφόρηση των συμμετεχόντων για τα σημαντικά θέματα / όρους / προβλήματα / προτεραιότητες της ΕΚΕ/ Εταιρικής Διακυβέρνησης διεθνώς.

• Εξοικείωση με τη Στρατηγική ΕΚΕ και την ανάλυση ουσιαστικότητας - materiality analysis
• Αναφορά στα κυριότερα πρότυπα, μοντέλα και κατευθυντήριες οδηγίες που χρησιμοποιούνται παγκόσμια. Σχέσεις και επικαλύψεις μεταξύ αυτών των προτύπων
• Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές μεθοδολογίες για συστηματική εφαρμογή της ΕΚΕ στην Εταιρία τους
• Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους όρους «αειφορία και αναφορά αειφορίας»
• Να τονιστεί η σημασία και βαρύτητα των δεικτών επίδοσης για την Αειφορία (KPIs)
• Εξοικείωση των συμμετεχόντων με το περιεχόμενο αναφορών αειφορίας

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται:
σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με την έννοια και τα σύγχρονα πρότυπα Εταιρικής Ευθύνης, όπως και για τις τεχνικές εφαρμογής Εταιρικής Ευθύνης σε μια επιχείρηση.

 

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου είναι:
• Η ανάγκη για παγκόσμια μοντέλα ΕΚΕ- Βασική ορολογία ΕΚΕ και βασικοί πυλώνες ΕΚΕ
• Τα πιο γνωστά πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΚΕ
• Αειφορία. Οι πυλώνες της ΕΚΕ κατά τα πρότυπα ISO 26000 και  EFQM. Οι σχέσεις και  ομοιότητες με άλλα πρότυπα ΕΚΕ όπως το SA 8000
• Ο όρος «Εταιρική Διακυβέρνηση» και η σχέση του με την Αειφορία
• Σχεδιασμός Στρατηγικής ΕΚΕ, δείκτες, και στόχοι ΕΚΕ.
• Πως γίνεται η μελέτη Σχετικότητας Materiality- Analysis.
• Περιεχόμενα της ετήσιας έκθεσης Αειφορίας. Μελέτη περιπτώσεων
• Οι αναφορές Αειφορίας κατά GRI G4.
• Συζήτηση – Συμπεράσματα.

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:
• 100€
για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. 
• 120€ για τα μη μέλη
 

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνονται σε 85€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 100€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.

 

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής