Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα EIAS CERTIFIED SPECIALIST "Βασικές Αρχές Underwriting & Claims Γενικών Ασφαλίσεων" _21/3-07/4/2017

EIAS CERTIFIED SPECIALIST "Βασικές Αρχές Underwriting & Claims Γενικών Ασφαλίσεων" _21/3-07/4/2017

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

 

 Το ΕΙΑΣ μετά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε η διοργάνωση των  προηγούμενων Σεμιναρίων του νέου κύκλου προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και ασφαλιστικής εξειδίκευσης “EIAS CERTIFIED SPECIALIST” με θέμα: «Βασικές Αρχές Underwriting & Claims Γενικών Ασφαλίσεων», διάρκειας 25 εκπαιδευτικών ωρών, είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την πραγματοποίηση για μία ακόμη φορά του προγράμματος.  

Το σεμινάριο “EIAS CERTIFIED SPECIALIST” με θέμα «Βασικές Αρχές Underwriting & Claims Γενικών Ασφαλίσεων» είναι διάρκειας είκοσι πέντε (25) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:

• Τρίτη 21 Μαρτίου 2017: 15:45 – 20:45
• Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017: 15:45 – 20:45
• Πέμπτη 6 Απριλίου 2017: 16:00 – 20:15
• Παρασκευή 7 Απριλίου 2017: 09:15 – 16:00

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Γιώργος Σπαντιδάκης, Διευθυντής Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων/Non-Life Claims Manager της Interamerican.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου αυτού αποτελεί το πρώτο και υποχρεωτικό βήμα προς απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου EIAS CERTIFIED SPECIALIST σε μία από τις ασφαλιστικές εξειδικεύσεις έξι Κλάδων  Γενικών Ασφαλίσεων που θα ακολουθήσουν σταδιακά. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συμμετάσχει σε ένα (ή περισσότερα) από τα τεχνικά ασφαλιστικά σεμινάρια Γενικών Ασφαλίσεων που θα επιλέξει, ώστε να αποκτήσει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Εξειδίκευσης.

 

 Τα επόμενα εξειδικευμένα προγράμματα που έχει σχεδιάσει και θα διοργανώσει το ΕΙΑΣ μέχρι το τέλος του 2017 είναι:
ΕΙΑS Certified Specialist in Motor Insurance (6,7,9,13 & 17/3/2017)
• ΕΙΑS Certified Specialist in Reinsurance (27, 28/3 & 3, 4/4/2017)
• ΕΙΑS Certified Specialist in Health Insurance (Μάϊος 2017)
• ΕΙΑS Certified Specialist in Yacht & Marine Hull Insurance (Σεπτέμβριος 2017)
• ΕΙΑS Certified Specialist in Liability Insurance

 

 Βεβαίως, μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει αυτοτελώς μόνο αυτό το σεμινάριο, χωρίς υποχρέωση να συνεχίσει στα επόμενα. Στο τέλος του σεμιναρίου θα απονεμηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης ύστερα από σύντομη εξεταστική διαδικασία.

 

O νέος αυτός κύκλος προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης «ΕΙΑS CERTIFIED SPECIALIST» (in non-life / life & health  courses), έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς, προκειμένου να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων πιστοποιήσεις, τεχνικές ασφαλιστικές γνώσεις και εφόδια για την αποτελεσματική άσκηση των εργασιών τους.

 

Σκοπός των νέων αυτών προγραμμάτων είναι να προετοιμάσει το ΕΙΑΣ μια νέα γενιά πιστοποιημένων στελεχών, δυναμικών, άριστα καταρτισμένων, με επαγγελματική επάρκεια, που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ασφαλιστικής επιχείρησης και ταυτόχρονα θα δίνει, με βέλτιστες πρακτικές, απαντήσεις στα πλέον εξειδικευμένα θέματα.

 

Οφέλη για τους συμμετέχοντες:
Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τις γενικές ασφαλίσεις και την αλληλεπίδραση που αυτές  έχουν μεταξύ τους τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης της ασφάλισης όσο και κατά τη διαδικασία διακανονισμού της ζημιάς. Επίσης, μέσα από την δομημένη παρουσίαση των θεμάτων, θα αναγνωρίσουν και θα κατανοήσουν πρακτικές και τους λόγους που αυτές χρησιμοποιούνται, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν εργαλεία για την αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν την επαγγελματική καθημερινότητά τους. Τέλος, θα εμπλουτίσουν την εμπειρία τους μέσα από πραγματικά παραδείγματα που τους παρουσιάζονται αλλά και την μελέτη περιπτώσεων που θα κάνουν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Έτσι, αφενός θα λάβουν ένα απαραίτητο εφόδιο για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους καθημερινά, σε οποιοδήποτε χώρο των γενικών ασφαλίσεων και αν απασχολούνται, αφετέρου θα δημιουργήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο για την παρακολούθηση και κατανόηση των τεχνικών σεμιναρίων που αφορούν στους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων, ώστε να μπορούν να εμβαθύνουν σε αυτούς βελτιώνοντας την επαγγελματική τους γνώση και εμπειρία.

 

Σε ποιους απευθύνεται:
•  Σε στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασχολούνται είτε με την ανάληψη κινδύνων ή με τον διακανονισμό ζημιών σε οποιονδήποτε κλάδο  Γενικών Ασφαλίσεων.
•  Σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων.
•  Σε νέους υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων που θέλουν να αποκτήσουν μια σφαιρική άποψη για τη δομή και λειτουργία της ασφαλιστικής  εργασίας στον χώρο των Γενικών Ασφαλίσεων.

 

Περιεχόμενο του σεμιναρίου:
• Πηγές Κινδύνων, Ορισμός & Είδη κινδύνων
• Καθαροί & Κερδοσκοπικοί κίνδυνοι
• Στατικοί και δυναμικοί κίνδυνοι
• Γενικευμένοι & Ειδικοί κίνδυνοι
• Μέτρηση κινδύνων- Υποκειμενικός και Αντικειμενικός κίνδυνος
• Χαρακτηριστικά κινδύνου
• Φυσικός & Ηθικός κίνδυνος
• Νόμος των Μεγάλων Αριθμών
• Μέθοδοι αντιμετώπισης κινδύνων
• Ασφάλιση ως μέθοδος αντιμετώπισης κινδύνων
• Βασικές Αρχές γενικών ασφαλίσεων
• Ορισμός Underwriting
• Νέες τεχνολογίες ως εργαλεία Underwriting
• Αποδοχή ή απόρριψη κινδύνων
• Στατιστικοί Δείκτες που χρησιμοποιούνται
• Τιμολόγηση Ασφαλίστρων
• Συστατικά μέρη Ασφαλίστρου
• Λειτουργία Τεχνικού Ασφαλίστρου
• Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την τιμολόγηση
• Υπασφάλιση & Υπερασφάλιση
• Αναλογικός Κανόνας
• Ασφάλιση σε Α κίνδυνο
• Ορισμός  & Είδη Απαλλαγής
• Συνασφάλιση, Διαδοχική & Διπλή Ασφάλιση
• Αντασφάλεια και τα πλεονεκτήματα της
• Μορφές Αντασφαλιστικών Συμβάσεων
• Ανταγωνισμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων
• Ικανοποίηση & Διατήρηση Πελατών
• Είδη Γενικών Ασφαλίσεων
• Εκχώρηση Δικαιωμάτων Υποκατάσταση & Επανείσπραξη
• Διαχείριση Όγκου και πολυπλοκότητας αποζημιώσεων
• Διακίνηση πληροφοριών μεταξύ αποζημιώσεων και Underwriting
• Συμμόρφωση Αποζημιώσεων με Νόμους και Κανονισμούς
• Εκτίμηση Αποθεμάτων Εκκρεμών Ζημιών
• Ανάλυση Run-off Αποθεμάτων Αποζημιώσεων
• Ασφαλιστική Απάτη κατά την ανάληψη και αποζημίωση και τεχνικές αντιμετώπισης της
• Βασικές Αρχές Διαπραγματεύσεων κατά τον Διακανονισμό Αποζημιώσεων.
• Βασικά Στοιχεία Κλάδων: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
  ΣΚΑΦΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
• Reporting


Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.
                                                              

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:
280€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. και 310€ για τα μη μέλη.

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνεται σε 250€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 280€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.

 

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής