Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ΟΠΑ_Απρίλιος - Ιούνιος 2017

DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ΟΠΑ_Απρίλιος - Ιούνιος 2017

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

 

     

 

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία του με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) μέσω της από κοινού δημιουργίας του προγράμματος Diploma in Business Administration. Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε η υλοποίηση του προγράμματος για πρώτη φορά το 2015, το ΕΙΑΣ σκοπεύει να επαναπροκηρύξει για τρίτη φορά το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Diploma in Business Administration, το οποίο αρχίζει την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017.

 

Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
• Βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους και να κορυφώσουν τις επιδόσεις τους.
• Κατανοήσουν, αναλύσουν και επιλύσουν σύνθετες καταστάσεις με την εφαρμογή σύγχρονων
 μεθόδων και εργαλείων.
• Αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη δική τους προσωπικότητα και το εργασιακό τους προφίλ.
• Επεκτείνουν τις εμπειρίες τους και να διευρύνουν τις προοπτικές τους, οι οποίες θα είναι ευεργετικές για την παραγωγή ιδεών σε τομείς της αρμοδιότητάς τους.
•Διδαχθούν από μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές.
•Διευρύνουν τα δίκτυά τους εντός και εκτός του οργανισμού.

 

Προσέγγιση Υλοποίησης του Έργου
Η προσέγγιση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες, οι οποίοι διασφαλίζουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά του. Οι πυλώνες αυτοί είναι οι εξής: α) Το ίδιο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης β) οι εισηγητές που θα πλαισιώσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γ) ο τρόπος εκπαίδευσης και τα εκπαιδευτικά μέσα που θα αξιοποιηθούν με γνώμονα την αποτελεσματικότερη απόκτηση και χρήση της νέας γνώσης δ) η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο σε διαχειριστικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

 

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από επτά (7) εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν 90 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης (interactive training). Οι ενότητες αυτές έχουν σχεδιασθεί με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες του τομέα των υπηρεσιών και του κλάδου των ασφαλειών. Σε αυτό το πλαίσιο, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων το οποίο περιλαμβάνει τόσο ποσοτικές/τεχνικές θεματικές ενότητες (π.χ. χρηματοοικονομική για μη χρηματοοικονομικά στελέχη) όσο και ποιοτικές/αντιληπτικές θεματικές ενότητες (π.χ. ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και ηγεσία).

Μετά το τέλος των εκπαιδευτικών ενοτήτων οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δώσουν μία σύντομη εξέταση, η επιτυχία στην οποία θα τους προσφέρει Πιστοποιητικό Συμμετοχής από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.).

 

Εκπαιδευτικές Ενότητες – Διδάσκοντες Προγράμματος
•Ενότητα 1:  Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας & Παρουσιάσεων (10 ώρες)
 Εισηγητής: Δημήτρης Λυμπερόπουλος, Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ΟΠΑ
•Ενότητα 2:  Χρηματοοικονομική για μη-χρηματοοικονομικά Στελέχη (14 ώρες)
 Εισηγητής: Δημήτρης Ψυχογιός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπ. Πειραιώς
•Ενότητα 3:  Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων & Άριστη Εξυπηρέτηση Πελατών (14 ώρες)
 Εισηγητής, Εμπειρογνώμονας σε θέματα Customer Excellence
•Ενότητα 4:  Ανάπτυξη Πωλήσεων & Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (14 ώρες)
 Εισηγήτρια: Ειρήνη Ρηγοπούλου, Επισκέπτρια Καθηγήτρια ΟΠΑ, Εντεταλμένη Καθηγήτρια
 Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
•Ενότητα 5:  Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων & Ηγεσία (14 ώρες)
 Εισηγήτρια: Μαρία Βακόλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΟΠΑ
•Ενότητα 6:  Διαπραγματεύσεις & Διαχείριση Συγκρούσεων (10 ώρες)
 Εισηγητής: Ηλίας Καπουτσής, Εντεταλμένος Επίκουρος ΟΠΑ
•Ενότητα 7:  Στρατηγική Σκέψη & Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων (14 ώρες)
 Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Τρόπος και Μέσα Εκπαίδευσης
Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν αποτελούν μερικές από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται από κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς παγκοσμίως. Αναλυτικότερα, εκτός από τις διαλέξεις, θα αξιοποιηθεί μία πληθώρα τεχνικών και μεθόδων εκπαίδευσης (π.χ., πρόγραμμα επιχειρηματικής προσομοίωσης – business simulation, σύγχρονες μελέτες περιπτώσεων – case studies, ασκήσεις ρόλων – role playing exercises, διαδραστικές ασκήσεις, αναλύσεις μαγνητοσκοπημένων προγραμμάτων, παρουσιάσεις, ομαδικές εργασίες, βιβλιογραφία), οι οποίες έχουν ως στόχο την ευκολότερη και πληρέστερη κατανόηση και εμπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού.

 

Υποστήριξη προγράμματος
Η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από το εξειδικευμένο προσωπικό του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΠΑ, του οποίου σκοπός είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς και δια βίου εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, στον ευρύτερο χώρο των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτονται από τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η υποστήριξη αυτή, τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας, θα συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στους συμμετέχοντες.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται
Σε στελέχη και εργαζόμενους σε ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά και σε έμπειρους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

 

Έναρξη & Διάρκεια Προγράμματος
Το Πρόγραμμα, διάρκειας 90 εκπαιδευτικών ωρών σε 9 εβδομάδες, θα ξεκινήσει στις 19 Απριλίου 2017 και θα ολοκληρωθεί -μαζί με την προβλεπόμενη εξεταστική διαδικασία- στα τέλη Ιουνίου 2017. Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται από αναλυτικό βιβλίο παρουσιών. Ο σπουδαστής που απουσιάζει, παίρνει απουσίες, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας. Δικαιολογημένες θεωρούνται μέχρι 10 ώρες απουσίας από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση που σπουδαστής υπερβεί το όριο των δικαιολογημένων απουσιών, και μέχρι το όριο των 20 εκπαιδευτικών ωρών, για λόγους υγείας  ή υπηρεσιακούς, οφείλει να προσκομίσει στη Γραμματεία του ΕΙΑΣ πιστοποιητικό ιατρού ή βεβαίωση από την Εταιρεία που εργάζεται, αμέσως μετά την απουσία του. Περισσότερες από 20 ώρες απουσίας από το πρόγραμμα οδηγούν στη μη χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμετοχής, αλλά σε Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 

Τόπος Διεξαγωγής & Ωράριο Μαθημάτων
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:
 Τετάρτη 19 Απριλίου:16.00 – 20.15
 Πέμπτη 20 Απριλίου: 16:00 – 20:15
 Δευτέρα 24 Απριλίου:16:00 – 20:15
 Πέμπτη 27 Απριλίου: 16:00 – 20:15
 Τρίτη 2 Μαΐου:           16.00 – 20.15
 Παρασκευή 5 Μαΐου:  09:00 – 17:30
 Δευτέρα 8 Μαΐου:      16:00 – 20:15
 Πέμπτη 11 Μαΐου:     16:00 – 20:15
 Τρίτη 16 Μαΐου:         16:00 – 20:15
 Πέμπτη 18 Μαΐου:     16:00 – 20:15
 Παρασκευή 26 Μαΐου: 09:00 – 17:30
 Δευτέρα 29 Μαΐου:     16:00 – 20:15
 Πέμπτη 1 Ιουνίου:      16.00 – 20.15
 Πέμπτη 8 Ιουνίου:      16.00 – 20.15
 Παρασκευή 9 Ιουνίου: 09:00 – 17:30
 Δευτέρα 12 Ιουνίου:   16:00 – 20:15

 

Κόστος Προγράμματος
Εργαζόμενοι Εταιριών – Μελών ΕΙΑΣ: 1.800 € / άτομο
Πολλαπλές συμμετοχές (από 3 συμμετοχές και άνω): 1.650 € / άτομο
Φυσικά Πρόσωπα & Άνεργοι: 1.500 € / άτομο
Εργαζόμενοι Εταιριών- μη Μελών ΕΙΑΣ: 2.000 € / άτομο

 

Οι αιτήσεις εγγραφής των υποψηφίων, μαζί με την καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων, θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017.

 

Τα δίδακτρα θα καταβληθούν σε δύο δόσεις, το 50% με την αίτηση εγγραφής και το 50% την εβδομάδα από 22 έως 31 Μαΐου 2017. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα και τους ανέργους, το ΕΙΑΣ προσφέρει τη δυνατότητα καταβολής του ποσού των διδάκτρων σε τρεις άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

 

 Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής