Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ_29/6 & 3/7/2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ_29/6 & 3/7/2017

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

 

 Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι διάρκειας δέκα (10) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:

 • Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017, 16:00 – 20:15 
 • Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017,  16:00 – 20:15

 

 

Εισηγητές του Σεμιναρίου είναι ο κ. Παναγιώτης Κούνουπας, Marine Underwriter Manager της Blue Aigaion Insurance Solutions και η κα ΄Ελλη Βασιλειάδου, Υπεύθυνη στο Τμήμα Ανάληψης Κινδύνων Μεγάλων Επιχειρήσεων  στον Κλάδο Μεταφορών της AXA Ασφαλιστική.

 

Σκοπός του Σεμιναρίου:
είναι η εξοικείωση, η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων στις Ασφαλίσεις Πλοίων & Θαλασσίων Μεταφορών, καθώς και η αντιμετώπιση διακανονισμού των ζημιών.

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται:
σε στελέχη και υπαλλήλους που εργάζονται στους Κλάδους Ασφαλίσεων Πλοίων & Θαλασσίων Μεταφορών, σε στελέχη και υπεύθυνους Κλάδου Ζημιών εφόσον οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, καθώς και στους Συνεργάτες Πωλήσεων που προσφέρουν και προωθούν αυτές τις καλύψεις στους πελάτες τους.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ
• Ιστορία της Ναυτικής Ασφάλισης
• Νόμος Ναυτικής Ασφάλισης / Marine Insurance Act 1906
• Βασικές Έννοιες – Αρχές Αγγλικού Νόμου περί Θαλάσσιας Ασφάλισης
• Νόμος  Ναυτικής Ασφάλισης 2015 – Αλλαγές του Μ.Ι.Α ισχύουσες από τον Αύγουστο 2016                        
• Ασφαλιστήριο Θαλάσσης (Mar Form)
• Ναυτικό Ατύχημα
• Καθορισμός Ασφαλιζόμενης Αξίας
• Ναυτιλιακή Ορολογία & Τύποι Πλοίων
• Τύποι Ασφαλιστικών Απαιτήσεων
• Ρήτρες Ασφάλισης Πλοίων (Institute Clauses)
• Βασικές Έννοιες Γενικής Αβαρίας (General Average)
• Μερική Αβαρία (Particular Average)
• Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Ρήτρας Institute Time Clauses Hulls CL.280 (ITCH CL.280)

• Ανάλυση Λοιπών Όρων της Ρήτρας Institute Time Clauses Hulls CL.280
                                                                                                                 
• Διαφορές Ρητρών ITCH 1983 – ITCH 1995
• Επιθαλάσσια Αρωγή/Διάσωση (Salvage)
• Underwriting Ασφάλισης Πλοίων / Risk Assessment Procedures
• Υπόδειγμα / Ανάλυση Αίτησης Ασφάλισης Πλοίου
• Υπόδειγμα / Ανάλυση Ασφαλιστηρίου Hull & Machinery Risks
• Αμοιβαίοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Mutual Insurance Associations)  - P&I Clubs
• Υπόδειγμα / Ανάλυση Ασφαλιστηρίου Protection & Indemnity Risks
• Διαδικασία Δήλωσης & Είσπραξης Απαιτήσεων/Ζημιών
• Ανάλυση Απαιτήσεων (claims) Πλοίων / Συμπεράσματα (βάσει διεθνών στατιστικών)
• Ενέργειες Πρόληψης Ζημιών Πλοίων (Loss Prevention Tips)
• Ελληνική Ναυτιλία & Δύναμη Ελληνόκτητου Στόλου 2016 / Ασφαλιστική Ύλη
• Case Studies / Slides
• Συζήτηση / Διευκρινίσεις

 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – 
ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                                                                                                                                                                       

• Γενικές Αρχές – Αντικείμενο Ασφάλισης
• Κύριες Κατηγορίες Εμπορευμάτων
• Συσκευασία εμπορευμάτων
• Μέσα μεταφοράς προϊόντων
• Διεθνείς Όροι Αγοράς & Πώλησης Εμπορευμάτων
• Παράγοντες Αξιολόγησης Κινδύνου
• Στοιχεία για Καθορισμό Ασφαλίστρου
• Έκδοση Ασφαλιστηρίου
• Τύποι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
• Κυριότερες Ρήτρες
• Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
• Άλλες Ρήτρες
• Αναφορά στη συνθήκη CMR
• Ζημίες & Αποζημίωση - Παρατηρήσεις
• Ενέργειες
• Δικαιολογητικά
• Τύποι Φορτωτικών
• Περιπτώσεις αποζημίωσης
• Πραγματογνωμοσύνες
• Υπολογισμός αποζημίωσης
• Υποκατάσταση / Επανείσπραξη

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017.

 

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:
• 110€ για τα μέλη του ΕΙΑΣ 
• 130€ για τα μη μέλη του ΕΙΑΣ

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνονται σε 90€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 110€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.      

                                                                   

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής