Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προγράμματα Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ε.Ι.Α.Σ. για την Υποχρεωτική Επανεκπαίδευση & Επαναπιστοποίηση Γνώσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών_Ιούλιος 2017

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ε.Ι.Α.Σ. για την Υποχρεωτική Επανεκπαίδευση & Επαναπιστοποίηση Γνώσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών_Ιούλιος 2017

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail


στον Τομέα Β΄:  Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς
&
στον Τομέα Γ΄: Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων
(εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος)

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.), ο επίσημος θεσμικός -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- εκπαιδευτικός φορέας της ασφαλιστικής αγοράς, έχει υποβάλλει και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΙΑ της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με την Πράξη αρ. 45/21-11-2014, ΦΕΚ Β 3350/12.12.2014, εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα έτη 2015, 2016 & 2017, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς» και τον Τομέα Γ΄ «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων».

 

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΙΑ έχει διευκρινίσει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 της ΠΕΕ 45/2014, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές υποχρεούνται να παρακολουθούν κάθε χρόνο σεμινάρια και των τριών τομέων (Α΄, Β΄, Γ΄), έκαστο των οποίων πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 5 ωρών, προκειμένου κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να συγκεντρώνει τουλάχιστον 75 ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης στους τρεις τομείς εντός των πέντε ετών 2015-2019.

 

ΤΟΜΕΑΣ Β΄
Θέμα Σεμιναρίου: «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Αιτιάσεις»

 

Το ΕΙΑΣ ανακοινώνει το σεμινάριο, διάρκειας 8 ωρών, για τον Τομέα Β΄, που θα διεξαχθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), την Παρασκευή 7 Ιουλίου, 10:00 – 18:00.

 

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου:
• Βασικές ρυθμίσεις του ισχύοντος καθεστώτος δραστηριοποίησης (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
• Κανόνες πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μετά την αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2647/7.11.2011 από την υπ’ αριθ. 16/21.5.2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για την εκπαίδευση και πιστοποίηση
• Καθεστώς επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (υπ’ αριθ. 45/21.11.2014 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ)
• Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 88/5-4-2016, σχετικά με την εξέταση Αιτιάσεων από τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
• Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 89/5-4-2016, σχετικά με την εξέταση Αιτιάσεων από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
• Πράξη  της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 86/5-4-2016, σχετικά με τον Κανονισμό Συμπεριφοράς των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
• Σύντομη αναφορά στις Ευρωπαϊκές Εξελίξεις σχετικά με τη Διαμεσολάβηση.

 

Εισηγήτρια του σεμιναρίου για τον Τομέα Β’ είναι η κα Κωνσταντίνου Λόντου, Νομικός & Σύμβουλος Εκπαίδευσης, τ. Δ/ντρια Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

ΤΟΜΕΑΣ Γ΄
Θέμα Σεμιναρίου: «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων για την Αποτελεσματική Επικοινωνία»

 

Το ΕΙΑΣ ανακοινώνει το σεμινάριο, διάρκειας 7 ωρών, για τον Τομέα Γ΄, που θα διεξαχθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), την Τετάρτη 5 Ιουλίου, 12:00 – 19:00.

 

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου:
• Χαρακτηριστικά Επικοινωνίας
• Κανάλια Επικοινωνίας
• Τι εμποδίζει την Επικοινωνία
• Η δύναμη της λεκτικής Επικοινωνίας
• Η τεχνική της αντανάκλασης
• Ο ανδρικός και γυναικείος τρόπος επικοινωνίας
• Ανακεφαλαίωση μηνύματα που στέλνουμε και δεχόμαστε
• Ακοή (σφάλμα)
• Όραση (η γλώσσα του σώματος)
• Άσκηση αλλοίωσης μηνύματος
• Πώς να βελτιώσετε την Επικοινωνία
• Επικοινωνιακοί Τύποι – Συμπεριφορά
- Η συμπεριφορά
- Θεωρήματα
- Συμπεράσματα
- Προσαρμογή συμπεριφοράς

 

Εισηγήτρια του σεμιναρίου για τον Τομέα Γ΄ είναι η κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Αιτήσεις Συμμετοχής για τα σεμινάρια θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.
                      
 

Κόστος Συμμετοχής & Όροι Πληρωμής:

 

Το Κόστος Συμμετοχής για την παρακολούθηση του κάθε σεμιναρίου, διάρκειας 8 ή 7 ωρών, ορίζεται σε 70€ ανά άτομο.

 

Το ΕΙΑΣ παρέχει έκπτωση 30% επί της αρχικής τιμής του σεμιναρίου και διαμορφώνει το κόστος Συμμετοχής για την παρακολούθηση του κάθε 7ωρου ή 8ωρου σεμιναρίου στα 50€ ανά άτομο στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Για τα Μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που έχουν κάρτα μέλους του ΕΕΑ σε ισχύ,
• για τα Μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς που έχουν κάρτα μέλους του ΕΕΠ σε ισχύ και είναι ταμειακώς εντάξει με το ΕΕΠ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της προνομιακής τιμής είναι οι εκπαιδευόμενοι να επιδείξουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά, μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους στα σεμινάρια, αντίγραφο της σε ισχύ κάρτας μέλους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Πειραιώς αντίστοιχα.
Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται το κόστος των παραδόσεων, των σημειώσεων, η προετοιμασία του test κατανόησης και η αποστολή των Βεβαιώσεων Περαίωσης.

 

Γενικές πληροφορίες για τα σεμινάρια  επανεκπαίδευσης & επαναπιστοποίησης:

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ασφαλιστικούς συμβούλους, πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων και συντονιστές ασφ/κών συμβούλων), σε υπαλλήλους επιχειρήσεων (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Το κάθε σεμινάριο  θα περιλαμβάνει:
•  Παραδόσεις της ύλης βάσει της οποίας θα επαναπιστοποιηθούν οι γνώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
•  Διεξαγωγή test κατανόησης

Η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται σε ένα κατάλληλα δομημένο πρόγραμμα εισηγήσεων με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων παρουσιάσεων και σύγχρονων εποπτικών μέσων και τεχνικών, με ασκήσεις, μελέτη περιπτώσεων κ.α., που θα συμβάλλουν θετικά αφενός στην καλύτερη αφομοίωση της ύλης από τους συμμετέχοντες και αφετέρου στο να καταστήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ευχάριστη και κατανοητή.
Στους συμμετέχοντες θα διανέμονται ειδικές εκπαιδευτικές σημειώσεις του ΕΙΑΣ.

 

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής