Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ & ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ_2/10/2017, 16:00 - 19:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ & ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ_2/10/2017, 16:00 - 19:45

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

                                                                                       

Το Νέο Φορολογικό Πλαίσιο, Επιλογές, Αξιοποίηση Δυνατοτήτων & Κίνδυνοι

 

Περιγραφή και Θεματολογία
Ανέκαθεν, και περισσότερο προσφάτως, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αντιμετωπίζουν περίπλοκα θέματα, τα οποία σχετίζονται με την φορολόγησή τους, με την φορολόγηση των πελατών τους, νομικών και φυσικών προσώπων καθώς και με τις δυνατότητες αναζήτησης φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών και εκπτώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές είναι καλό να γνωρίζουν επαρκώς  τα προαναφερόμενα θέματα ή ακόμα, τουλάχιστον, να έχουν καλή «εικόνα» αυτών, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τις δυνατότητες φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών και εκπτώσεων, τόσο υπέρ των πελατών τους, όσο και υπέρ των ιδίων.

 

Αναλυτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών έχει ως εξής:
α. Το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο
β. Παρουσίαση επερχόμενων αλλαγών στην φορολογία εισοδήματος και άλλων σχετικών νομοθεσιών
γ. Βασικές αρχές τήρησης βιβλίων, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
δ. Εκπτώσεις δαπανών και προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος (μεθοδολογία και τεκμηρίωση)
ε.  Φορολόγηση Ομαδικών συνταξιοδοτικών Ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οφέλη και περιορισμοί
στ. Φορολόγηση ασφαλίσματος ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής και U/L
ζ. Περιοχές ειδικότερου ενδιαφέροντος (π.χ. παροχές σε είδος, φορολογία ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαφορές από λοιπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις,…..)
η. Εκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Ασφαλιστικών Εταιριών: σημαντικότερα θέματα, υποχρεώσεις δημοσίευσης, εναρμόνιση με νέο εποπτικό και νομοθετικό πλαίσιο
Στο πλαίσιο της προηγούμενης θεματολογίας, θα δοθούν εύληπτες και χρηστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που θα θέσουν οι συμμετέχοντες.

 

Σε ποιους απευθύνεται
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε  Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών και βαθμίδων (μεσίτες και πράκτορες ασφαλίσεων, συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, Unit Managers και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές), σε στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ειδικότερα των οικονομικών τους υπηρεσιών, καθώς  και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις φορολογικές τους γνώσεις, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:
• Ενημέρωση των συμμετεχόντων στα ισχύοντα της Φορολογικής Νομοθεσίας
• Ενημέρωση του κοινού επί των προσφάτων και των επερχομένων αλλαγών στο Φορολογικό μας καθεστώς
• Ενδελεχής παρουσίαση του φορολογικού πλαισίου, εντός του οποίου λειτουργούν οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, προς τον σκοπό αποφυγής φορολογικών κινδύνων
• Χρηστική ενημέρωση περί των επιλογών και των ευκαιριών, αλλά και των φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών και εκπτώσεων, που παρέχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των εργασιών και των επιχειρήσεων των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
• Χρηστική παρουσίαση των ωφελειών από φορολογικές επιλογές, κίνητρα, απαλλαγές και εκπτώσεις, ως σημαντικών «εργαλείων» πωλήσεων και, ειδικότερα, συμβουλευτικών πωλήσεων.  

 

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Γιάννης Χαβρουζάς, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Interamerican, Υπεύθυνος των Τομέων Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών.


 

Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: € 50
πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): € 40 ανά συμμετοχή
Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: € 60
πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): € 50 ανά συμμετοχή

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017.

 

 

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής