Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ_3,5,9 & 16/9/2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ_3,5,9 & 16/9/2017

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

 

Τρίτη 3, Πέμπτη 5, Δευτέρα 9 & Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, 16:00 - 19:45

 

Περιγραφή και Θεματολογία
Οι τομείς στους οποίους εκτείνονται οι εφαρμογές του συστήματος Ιδιωτικής Ασφάλισης, είναι πολλοί, πολυσχιδείς και εξαιρετικά ενδιαφέροντες.  Αφορούν στη ζωή μας, στην υγεία μας, στην περιουσία μας και στο μέλλον μας.  Μάλιστα, καθώς συναρτώνται με κινδύνους που μας απειλούν, προερχόμενους από οικονομικές αβεβαιότητες, φυσικά φαινόμενα και αδόκητα γεγονότα, η Ιδιωτική Ασφάλιση ενδείκνυται να είναι κορυφαίο σημείο του ενδιαφέροντος μας, πολύ περισσότερο στη σημερινή εποχή υποχώρησης του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κράτους Πρόνοιας και των δυνατοτήτών του να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας, στις επιθυμίες μας και στις ανάγκες μας.

 

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι διάρκειας δεκαέξι (16) εκπαιδευτικών ωρών, αντιμετωπίζει ολιστικά το πλαίσιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, τις Ασφαλίσεις Ζωής, τις Ασφαλίσεις Υγείας και τις Ασφαλίσεις Περιουσίας, ενώ αναπτύσσει ενδελεχώς τα ακόλουθα θέματα:

  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ
  • ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
  • ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
  • ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

 

Σε ποιους απευθύνεται:
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
α.  υπαλλήλους και στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στο συνολικό φάσμα εφαρμογών της Ασφάλισης.
β.   σε νέους υπαλλήλους και νέα στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να αποκτήσουν τις κατάλληλες βάσεις ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και ασφαλιστικής τεχνικής
γ.   σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, νέους και εμπειρότερους, που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να διευρύνουν τις προαναφερόμενες βάσεις ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και ασφαλιστικής τεχνικής.
δ. σε υπαλλήλους και στελέχη Τραπεζών που ασχολούνται με ασφαλιστικά προϊόντα και θέματα Bancassurance.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:
• Η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων επί του συνόλου των τομέων ενδιαφέροντος της Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου των Ασφαλίσεων Ζωής, Υγείας και Περιουσίας
• Η διαμόρφωση ισχυρών βάσεων ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και τεχνικής
• Η εισαγωγή του εκπαιδευτικού κοινού σε ειδικά θέματα ασφάλισης, όπως, επί παραδείγματι, θεσμικά και νομικά θέματα ασφάλισης, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων και αντασφαλίσεις
• Η επαρκής κατάρτιση κατά τρόπο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο του εκπαιδευτικού κοινού επί του συνόλου των ασφαλιστικών θεμάτων και απαιτήσεων που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του
• Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού κοινού, ώστε με πληρότητα να μπορεί να αναλάβει υψηλότερα εργασιακά καθήκοντα, αυξημένων απαιτήσεων, γνώσεων και εμπειριών.

 

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Η κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA του Πανεπιστημίου Kingston της Μεγάλης Βρετανίας, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με πολυεπίπεδη ασφαλιστική εμπειρία σε θέσεις αυξημένης ευθύνης Ασφαλιστικών Εταιρειών και υψηλή εξειδίκευση στους Τομείς Ασφαλιστικής Τεχνικής, Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάπτυξης Πωλήσεων.

Ο  κ. Σωτήρης Κλήμης, πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, M.Sc του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ΜΒΑ του INSEAD, είναι  Σύμβουλος Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Πωλήσεων, με πολυετή ασφαλιστική εμπειρία στους τομείς Marketing και εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, καθώς και εξειδίκευση σε θέματα συγκρότησης πελατοκεντρικών μοντέλων Ανάπτυξης Εργασιών και Πωλήσεων.

 

Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
•  εξατομικευμένες συμμετοχές: €160
•  πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €130 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €190
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €160 ανά συμμετοχή
 

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής