Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ετήσια Προγράμματα ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - EIAS DIPLOMA in INSURANCE "EDI 2018" - ΕΝΑΡΞΗ 21/2/2018

ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - EIAS DIPLOMA in INSURANCE "EDI 2018" - ΕΝΑΡΞΗ 21/2/2018

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), ανταποκρινόμενο στις νέες προκλήσεις της Ασφαλιστικής Αγοράς μας και κατόπιν, της εντυπωσιακής ανταπόκρισης Στελεχών της στο αντίστοιχο Πρόγραμμα του προηγούμενου έτους πραγματοποιεί και αυτή τη Νέα Χρονιά  το ολοκληρωμένο και κατάλληλα ανασχεδιασμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών ΣπουδώνEIAS DIPLOMA in INSURANCE “EDI 2018”.

 

Το  Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών αποτελεί ουσιαστικότατη και διαχρονική εκπαιδευτική συμβολή του Ινστιτούτου, στην περαιτέρω ισχυροποίηση και επικαιροποίηση της τεχνογνωσίας των Στελεχών της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

 

Το Πρόγραμμα, διάρκειας διακοσίων πενήντα (250) εκπαιδευτικών ωρών προσφέρει στο εκπαιδευτικό του κοινό πλήρεις, περιεκτικές και επίκαιρες γνώσεις και εμπειρίες επί του συνόλου των Κλάδων Ασφαλιστικής Δραστηριότητας και Ασφαλιστικής Τεχνικής, ενώ επεκτείνει τη θεματολογία του στην Κανονιστική Συμμόρφωση της Ασφαλιστικής Αγοράς, στη Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική, στο Marketing Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Εργασιακή Ψυχολογία, στη Διοίκηση Πωλήσεων και στην Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών.  

 

Η έναρξη του Προγράμματος, το οποίο οδηγεί τους αποφοίτους του στην απόκτηση του καταξιωμένου Τίτλου Ασφαλιστικών Σπουδών EIAS DIPLOMA in INSURANCE,  έχει ορισθεί την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018, 16:00 – 20:00, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) επί της Λ. Συγγρού 106.

Το Πρόγραμμα έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, αφού σε αυτό διδάσκουν Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη της Ελληνικής και της Διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, διαθέτοντες υψηλή εξειδίκευση στην Ασφαλιστική Επιστήμη και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και έγκριτοι Market Practitioners της Ασφαλιστικής Τεχνικής. 

Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα θα εξελίσσεται κατά το 10μηνο χρονικό διάστημα μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου και Νοεμβρίου 2018, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16:00 – 20:00.  

Εμπεριέχει δώδεκα (12) Θεματικές Ενότητες, συνολικής διάρκειας διακοσίων τριάντα (230) εκπαιδευτικών ωρών, οι οποίες υλοποιούνται σε περιβάλλον φυσικής τάξης και ενισχύονται δια συστήματος e-learning, προς τον σκοπό μεγιστοποίησης του μαθησιακού οφέλους των σπουδαστών.  

Επίσης το Πρόγραμμα προβλέπει είκοσι (20) ώρες αφιερωμένες σε προσεκτικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις, επιμορφωτικές εκδηλώσεις και αντικειμενικές εξετάσεις αξιολόγησης γνώσεων και προόδου των σπουδαστών του.

 

Οι Θεματικές Ενότητες του Ετησίου Προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών, EIAS DIPLOMA in INSURANCE, ΕDI 2018 έχουν ως εξής:

1η  Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (25h)
2η  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  (70 h)
3η  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ (25 h)
4η  ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (5h)
5η  ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (10h)
6η  ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (15h)
7η  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (20 h)
8η  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (10 h)
9η  MARKETING ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (20 h)
10η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (15 h)
11η ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (10h)
12η PROJECT MANAGEMENT (5 h)
    ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

             
Το αναλυτικό θεματολόγιο των προαναφερόμενων ενοτήτων εμφανίζεται στο Παράρτημα Α.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
α.  Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να διευρύνουν την ασφαλιστική τους τεχνογνωσία και να την επεκτείνουν στο συνολικό φάσμα Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων, Ασφαλιστικής Τεχνικής και Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα τους και τις προοπτικές προόδου και ανέλιξής τους.
β.  νέα Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκομίσουν στέρεες βάσεις ασφαλιστικών γνώσεων και εμπειριών, να αποκτήσουν υψηλής επάρκειας ασφαλιστική τεχνογνωσία και να επενδύσουν, έτσι, στην εξελικτική καταξίωσή τους και πρόοδο τους στις εργοδοτικές επιχειρήσεις τους και στην Ασφαλιστική Αγορά ευρύτερα.
γ.  εργαζομένους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ομοίως επιθυμούν να αποκτήσουν αξιόλογη Ασφαλιστική τεχνογνωσία, ως ισχυρό «μοχλό» της επαγγελματικής τους προόδου και εξέλιξης.
δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Financial Planners, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων), που επιθυμούν να καταστούν άριστοι γνώστες της Ασφάλισης και της Ασφαλιστικής Τεχνικής, των Κλάδων Ασφαλιστικής δραστηριότητας, της Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, της Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και της ποιοτικής εξυπηρέτησης Πελατών, ώστε να βελτιώσουν ακόμη πιο πολύ τις δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξής τους και προόδου τους στην Ασφαλιστική Αγορά.
ε.  Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και επιθυμούν να προάγουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους, προς όφελος της εργασιακής τους επάρκειας και των επαγγελματικών τους προοπτικών.
στ. νέους ανθρώπους με καλές πανεπιστημιακές σπουδές που επιθυμούν να εξειδικευθούν και να διαμορφώσουν προοπτικές σταδιοδρομίας τους στις Ασφαλιστικές Εταιρείες, στις Εταιρείες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και στα επαγγέλματα της Ασφαλιστικής Αγοράς μας συνολικά.

 

Στόχοι Προγράμματος

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών επιχειρεί να  προσφέρει στους συμμετέχοντες πλήρεις δυνατότητες απόκτησης συνολικών, εποπτικών και σφαιρικών γνώσεων επί του συνόλου των κλάδων Ασφαλιστικής Δραστηριότητας και Ασφαλιστικής Τεχνικής καθώς και επί του συνόλου των λειτουργιών της σύγχρονης Ασφαλιστικής Επιχείρησης.  Ενδεικτικά, επί λειτουργιών Διοίκησης και Οργάνωσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Λογιστικής, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Marketing Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών. 

Η ουσιαστικότατη και συνολική κατάρτιση που παρέχεται από τις ενότητες του ολοκληρωμένου αυτού εκπαιδευτικού προγράμματος,  είναι χρησιμότατη και εξαιρετικά αξιοποιήσιμη, αφού επιτρέπει στους αποφοίτους του να αποκτήσουν στέρεες ασφαλιστικές και διοικητικές βάσεις και να στηρίξουν, έτσι, την εξέλιξή τους σε υψηλές θέσεις της Διοικητικής ιεραρχίας των Εταιρειών τους. 

 

Διδάσκοντες Προγράμματος
 
Οι διδάσκοντες του Προγράμματος, ως Τακτικοί Εισηγητές, είναι Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτοντα υψηλή ασφαλιστική εξειδίκευση και διευθυντική εμπειρία, κορυφαίοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές Ασφαλιστικής Επιστήμης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και έμπειροι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι, συνεργάτες του Ινστιτούτου,  με άριστη θεματική εξειδίκευση και υψηλούς δείκτες αξιολόγησης.
Επιπλέον, το Πρόγραμμα εμπλουτίζουν προσκεκλημένοι Guest Speakers, εγνωσμένου κύρους και επάρκειας, που πλαισιώνουν, ως ειδικοί ομιλητές, τα επιμέρους θεματικά panels του προγράμματος.

 

Οφέλη και Πλεονεκτήματα Προγράμματος:
Τα κύρια οφέλη και πλεονεκτήματα του Προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:
• Προσφέρει υψηλή ασφαλιστική κατάρτιση και εξειδίκευση στις κύριες λειτουργίες των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.
• Αναγνωρίζεται ως Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υψηλού κύρους και εμβέλειας από την Ασφαλιστική Αγορά μας.
• Ομοίως, η Ασφαλιστική Αγορά αναγνωρίζει και ανταμείβει την επάρκεια των αποφοίτων του Προγράμματος και τον αποκτώμενο Τίτλο Ασφαλιστικών Σπουδών τους, EIAS DIPLOMA in INSURANCE, EDI.
• Το Πρόγραμμα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες επικαιροποίησης, εμβάθυνσης και περαιτέρω εκσυγχρονισμού της ασφαλιστικής και ευρύτερης τεχνογνωσίας των στελεχών που το παρακολουθούν.
• Παρέχει σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης των επαγγελματικών προοπτικών και της σταδιοδρομίας των σπουδαστών.
• Ενισχύει την παραγωγικότητα, την απόδοση της εργασίας και την καινοτομικότητα των σπουδαστών ενώ η τεχνογνωσία που αποκτούν τους επιτρέπει να επιλύουν  αποτελεσματικά επιχειρησιακά προβλήματα
• Το πρόγραμμα υλοποιείται σε ώρες που δεν επηρεάζουν το ωράριο των εργαζομένων σπουδαστών.
• Τα χρηματοδοτούμενα από τις εταιρείες δίδακτρα επιστρέφονται στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ αφού το πρόγραμμα είναι εντεταγμένο στον ΟΑΕΔ.
• Οι σπουδαστές που αυτοχρηματοδοτούν την φοίτησή τους έχουν εκπιπτόμενη από την εφορία αυτή την εκπαιδευτική δαπάνη
• Προβλέπονται οικονομικές διευκολύνσεις και δυνατότητες καταβολής των διδάκτρων σε άτοκες μηνιαίες δόσεις
• Οι σπουδαστές, εγγραφόμενοι στην EIAS ALUMNI SOCIETY, τυγχάνουν έκπτωσης 50% επί των διδάκτρων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΙΑΣ, καθώς και σημαντικών άλλων ωφελειών.

 

Διάρκεια, Ημερομηνίες και Εγκαταστάσεις Διεξαγωγής
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Πρόγραμμα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16:00 – 20:00, από την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018, πλην της περιόδου του Πάσχα, των θερινών μηνών και των Αργιών. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες του Προγράμματος πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ, επί της Λ. Συγγρού 106, στον 5ο όροφο.  

 

Έναρξη προγράμματος:  Τετάρτη 21  Φεβρουαρίου 2018

Οι Αιτήσεις των υποψηφίων, μαζί με την καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων, θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018.
 
 

Διαβάστε περισσότερα (εκγύκλιος, αίτηση συμμετοχής, μαθήματα)