ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ_Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου, 14:30 – 17:30

22.11.17

Εκτύπωση

 

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Οι προκλήσεις, οι τάσεις, οι προοπτικές

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου, 14:30 – 17:30

 

Περιγραφή και Θεματολογία

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα Δίκτυα Πωλήσεων αντιμετωπίζουν σειρά προκλήσεων, καταιγιστικών εξελίξεων και ανατροπών.
Η είσοδος των νέων τεχνολογιών, η εδραίωση νέων καναλιών ή συστημάτων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι αλλεπάλληλες αλλαγές του Θεσμικού Πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και η μετατόπιση του ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Εταιρειών προς την έννοια της κερδοφορίας των πωλήσεων, ανήκουν σε αυτή τη σειρά και επηρεάζουν το μοντέλο εργασίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, καλώντας προς περαιτέρω εκσυγχρονισμό του και πλέον αποδοτική λειτουργία του.

• Οι νέες τεχνολογίες συνιστούν απειλή ή ανοίγουν νέες ευκαιρίες και αγορές, προς όφελος της ιδέας της Ασφάλισης και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης?
• Πώς τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επηρεάζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης?
• Το πλαίσιο Κανονιστικής Συμμόρφωσης μας στενεύει ή στην πραγματικότητα, αναβαθμίζει ακόμη πιο πολύ το κύρος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης?
• Ομοίως, η έννοια της κερδοφορίας των πωλήσεων, μας στενεύει ή, στη πραγματικότητα, αποτελεί ισχυρό μοχλό ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς και περαιτέρω βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της?
• Οι θεσμικές υποχρεώσεις εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αφαιρούν από τον χρόνο τους ή, στην πραγματικότητα, αποτελούν ουσιαστική επένδυσή τους στην περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγικότητας τους και στην ακόμη υψηλότερη κοινωνική τους αναγνώριση?
• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του Μέλλοντος και πώς αυτά αποκτώνται?
• Ποια είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική και τακτική ανάπτυξης των Δικτύων Πωλήσεων, εν μέσω των προαναφερόμενων προκλήσεων και αλλαγών?

 

Τα προηγούμενα θέματα αποτελούν κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος της Επιμορφωτικής Εκδήλωσης του ΕΙΑΣ, υπό τον τίτλο «Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, Οι προκλήσεις, οι τάσεις, οι προοπτικές».

Τα εν λόγω θέματα αναπτύσσονται, κατά τρόπον άρτιο και καινοτομικό, από κορυφαία Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς μας, όπως ακριβώς διαφαίνεται στο Πρόγραμμα της Εκδήλωσης, που ακολουθεί:

 

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής