Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Επιστημονικές και Ακαδημαϊκές Συνεργασίες

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών υλοποιεί ή συντονίζει την υλοποίηση του προγράμματος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, τόσο στο πλαίσιο της αξιοποίησης των εσωτερικών εκπαιδευτικών δυνάμεών του, όσο και στο πλαίσιο της αξιοποίησης κατάλληλων εξωτερικών εκπαιδευτικών δυνάμεων.

Σε αυτή την έννοια, το Ινστιτούτο συνάπτει και υλοποιεί εκπαιδευτικές, μετεκπαιδευτικές και επιμορφωτικές συνεργασίες με έγκριτους και έγκυρους οργανισμούς, διεθνούς εμπειρίας και ακαδημαϊκού κύρους.

Ενδεικτικά, μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται δομές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και διεθνείς οργανισμοί επαγγελματικών πιστοποιήσεων, ενδεικτικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT.

Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών, στελέχη του παραγωγικού και του διοικητικού συστήματος της Ασφαλιστικής Αγοράς, παρακολουθούν Εκπαιδευτικά Προγράμματα υψηλού ενδιαφέροντος αυτών των οργανισμών, ενώ καθηγητές και επίλεκτα στελέχη τους, μετακαλούνται ως εισηγητές σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές εκδηλώσεις του Ινστιτούτου.