Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΪΟΥ 2022 ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.

Ενισχύει την τεχνογνωσία των Διοικητικών Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας

 

Θεματολογική ευρύτητα και στοιχεία επίκαιρου ενδιαφέροντος χαρακτηρίζουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαΐου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται πρωτίστως σε περιβάλλον  ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και e-learning,  σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό σχεδιασμό:

 

 

          Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Μαΐου 2022, 16:00 – 19:20

 

 

          Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου, έως και τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου            2022, 16:00 – 19:20

 

 

          Τρίτη και Πέμπτη, 17 και 19 Μαΐου 2022, 16:00 – 19:20

 

 

         Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 23, 25 και 27 Μαΐου 2022, 10:00 – 14:40,                                 Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022, 12:00 – 14:00

 

 

          Τρίτη και Πέμπτη, 24 και 26 Μαΐου 2022, 16:00 – 19:20

 

 

          Έναρξη: Παρασκευή, 27 Μαΐου

 

Τα εν λόγω Προγράμματα, ειδικώς, υλοποιούνται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning

 

 

          Τρίτη και Πέμπτη, 31 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2022, 16:00 – 19:20

 

Κύριος σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ε.Ι.Α.Σ. είναι η ουσιαστική συμβολή του στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, προς όφελος των προοπτικών εξέλιξής του, της απόδοσης της εργασίας του και της ποιότητας των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών προς την κοινωνία μας.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Τελευταία Νέα

Προσεχή Σεμινάρια

LOGO EIAS 35 years
Σε Περιβάλλον Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning
Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας
που απαιτούνται κατά το έτος 2022
Ημερομηνίες Έναρξης των Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης:
✓ Παρασκευή, 27 Μαΐου
✓ Παρασκευή, 17 Ιουνίου
Τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης παραμένουν «ανοικτά» επί τέσσερις (4) εβδομάδες,
από την ημερομηνία έναρξής τους
LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 14 και 16 Ιουνίου 2022, 16:00 – 19:20
LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 31 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2022, 16.00-19.20
LOGO EIAS 35 years
Αναγκαιότητα, Τάσεις, Περιεχόμενο και Προοπτικές

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 24 και 26 Μαΐου 2022, 16:00 – 19:20
LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar,

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή,
23, 25 και 27 Μαΐου 2022, 10:00 – 14:40
Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022, 12:00 – 14:00
(Θέματα SOS, Qs & As, Οδηγίες Επιτυχίας στις Εξετάσεις)