Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.

 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.

Ανταποκρίνεται με επάρκεια στις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ανθρώπινου Δυναμικού της Αγοράς μας

 

Επίκαιρου ενδιαφέροντος θεματικά αντικείμενα, που ισχυροποιούν ακόμη πιο πολύ την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, εμπεριέχει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου 2022 του Ε.Ι.Α.Σ, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του.

  

Τρίτη και Πέμπτη, 13 και 15 Σεπτεμβρίου 2022, 16:00 – 19:20

 

Δευτέρα και Τρίτη, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, 10:00 – 16:00, Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου, 12:00 – 16:00

 

Δευτέρα και Τρίτη, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, 10:00 – 16:00, Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου, 12:00 – 16:00

 

Τρίτη και Πέμπτη, 20 και 22 Σεπτεμβρίου 2022, 16:00 – 19:20

 

Έναρξη: Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ειδικώς, τα εν λόγω Προγράμματα υλοποιούνται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning και παραμένουν «ανοικτά» επί τέσσερις (4) εβδομάδες, προς τον σκοπό της εμπρόθεσμης ολοκλήρωσής τους.

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022, 16:00 – 19:20

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών επιλέγει τα θεματικά αντικείμενα του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος, επί τη βάσει των κριτηρίων της επικαιρότητάς τους, των μαθησιακών ενδιαφερόντων του εκπαιδευτικού του κοινού, των εξελίξεων στην ασφαλιστική αγορά μας, εγχώρια και διεθνή, και των αναγκών που θέτουν υπόψη του οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και οι συλλογικοί τους φορείς. Ταυτοχρόνως, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου ανταποκρίνεται θετικά στα ενδιαφέροντα «όμορων» αγορών, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της τραπεζικής αγοράς και της αγοράς παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Τελευταία Νέα

Προσεχή Σεμινάρια

LOGO EIAS 35 years
Σε Επιστημονική Συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών με
το Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού
του Πανεπιστημίου Πειραιώς!

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00 – 19.20,
από την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022
LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 11 και 13 Οκτωβρίου 2022, 16:00 – 19:20
LOGO EIAS 35 years
Σε Περιβάλλον Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning
Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας
που απαιτούνται κατά το έτος 2022
Ημερομηνία Έναρξης των Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης:
✓ Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου
✓ Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου
Τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης παραμένουν «ανοικτά» επί τέσσερις (4) εβδομάδες,
από την ημερομηνία έναρξής τους
LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 4 και 6 Οκτωβρίου 2022, 16:00 – 19:20