Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Εβδομήντα δύο (72) Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, πρωτίστως Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων, μέλη της Ε.Σ.Α.Π.Ε., Απόφοιτοι του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

 

Εβδομήντα δύο (72) Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές,
πρωτίστως Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων, μέλη της Ε.Σ.Α.Π.Ε.,
Απόφοιτοι του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης
Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

 

  Εβδομήντα δύο (72) επίλεκτοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μας, πρωτίστως Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων, μέλη της Ε.Σ.Α.Π.Ε., απεφοίτησαν προσφάτως από το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Εργαστηρίου Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι εν λόγω απόφοιτοι του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης, συμμετείχαν σε ειδική εκδήλωση απονομής των εκπαιδευτικών τίτλων τους, η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατά την εκδήλωση, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, κα Νάντια Σταυρογιάννη, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, κος Νίκος Σωφρονάς, και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, κος Γιάννης Πολλάλης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανέπτυξαν την αξία της συστηματικής δια βίου μάθησης και τη σημασία της στην πρόοδο της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς μας, στην απόδοση της εργασίας του και στις προοπτικές εξέλιξής του, ενώ τόνισαν την σημαντικότητά της, ιδιαιτέρως εν μέσω των νεοδιαμορφωνόμενων συνθηκών της ψηφιακής εποχής μας και των απαιτήσεών της.

   Σε επίρρωση των ανωτέρω, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος, κος Κωνσταντίνος Ρούσσης και ο Γενικός Γραμματέας της, κος Εμμανουήλ Πετρόχειλος, υπογράμμισαν το διαρκές ενδιαφέρον του Δ.Σ. της Ένωσης και του Προέδρου της, κου Γιάννη Τοζακίδη, στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των στελεχών της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης ως ισχυρών «μοχλών» προόδου πελατοκεντρικής αντίληψης και ανάπτυξης των εργασιών τους, σημειώνοντας μάλιστα τη συνεχή διεύρυνση της συνεργασίας της Ένωσης με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, στο πλαίσιο των πλέον καινοτομικών πυλώνων του Εκπαιδευτικού Προγράμματός του.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Δείτε ακόμη...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ EIAS Certified Specialist in Group Insurance and Corporate Risk Underwriting, Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 21 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 6 Ιουνίου, σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ EIAS Certified Specialist in Renewable Energy Risk and Insurance, Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20,
από την Τρίτη, 12 Μαρτίου έως και την Πέμπτη, 28 Μαρτίου,
σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

courses

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RISK MANAGEMENT, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance
Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη, 7 Μαρτίου,
σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

Τελευταία Νέα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ EIAS Certified Specialist in Group Insurance and Corporate Risk Underwriting, Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 21 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 6 Ιουνίου, σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ EIAS Certified Specialist in Renewable Energy Risk and Insurance, Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20,
από την Τρίτη, 12 Μαρτίου έως και την Πέμπτη, 28 Μαρτίου,
σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

courses

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RISK MANAGEMENT, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance
Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη, 7 Μαρτίου,
σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

Προσεχή Σεμινάρια

European Certification in Financial and Insurance Advice
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EFICERT SQF 3 EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY
Σε επιστημονική συνεργασία και υπό την πιστοποιητική αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογής σας Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 15.00 – 18.40, από την Τρίτη, 18 Ιουνίου έως και την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 11 και 13 Ιουνίου 2024, 16:00 – 19:20
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 4 και 6 Ιουνίου 2024, 16:00 – 19:20
Τομείς Α και Β, σε Περιβάλλον e-learning
Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας
που απαιτούνται κατά το έτος 2024

Έναρξη Προγραμμάτων: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024