ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΪΟΥ 2022 ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.

Ενισχύει την τεχνογνωσία των Διοικητικών Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας   Θεματολογική ευρύτητα και στοιχεία επίκαιρου ενδιαφέροντος χαρακτηρίζουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαΐου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται πρωτίστως σε περιβάλλον  ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και e-learning,  σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό σχεδιασμό:   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ […]