ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.

ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ, ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ. Ενδιαφέρει πολύ Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές από κοινού   Θεματολογική ευρύτητα και στοιχεία επίκαιρου ενδιαφέροντος χαρακτηρίζουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιουνίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον  ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και e-learning, αλλά και φυσικής τάξης,  σύμφωνα […]