Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Εκπαιδευτικές ανακοινώσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
Τμήμα Στατιστικής και Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,
Ποσοτικής Διαχείρισης Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Στατιστικής και Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Εκπαιδευτικές ανακοινώσεις

Eξαιρετικά Αναβαθμισμένο, Πλήρες και Καινοτομικό
το Νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ.,
EIAS DIPLOMA IN INSURANCE SCIENCE AND OPERATIONS, EDI 2023

Εξαιρετικά Αναβαθμισμένο, Πλήρες και Καινοτομικό το Νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ., EIAS DIPLOMA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Εκπαιδευτικές ανακοινώσεις

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
EIAS DIPLOMA in INSURANCE SCIENCE AND OPERATIONS, EDI 2023
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16:00-20:00
από Δευτέρα, 10 Απριλίου έως και Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Περιγραφή και Θεματολογία Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο στις νέες προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »