Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Εκπαιδευτικές ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικές ανακοινώσεις

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
EIAS DIPLOMA in INSURANCE SCIENCE AND OPERATIONS, EDI 2023
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16:00-20:00
από Δευτέρα, 10 Απριλίου έως και Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Περιγραφή και Θεματολογία Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο στις νέες προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »