Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Εκπαιδευτικές ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικές ανακοινώσεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ. Απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της αγοράς μας, από κοινού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ. Απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Εκπαιδευτικές ανακοινώσεις

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση EFICERT SQF 3
European Insurance Intermediary

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Διεθνές Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής, Certificate

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
courses
Εκπαιδευτικές ανακοινώσεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.
Το απαρτίζουν θέματα υψηλού ενδιαφέροντος διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από κοινού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ. Το απαρτίζουν θέματα υψηλού ενδιαφέροντος διοικητικών στελεχών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Εκπαιδευτικές ανακοινώσεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.
Απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της αγοράς μας

  Ευρεία και ενδιαφέρουσα θεματολογία χαρακτηρίζει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιουνίου 2023 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
Τμήμα Στατιστικής και Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,
Ποσοτικής Διαχείρισης Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Στατιστικής και Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Εκπαιδευτικές ανακοινώσεις

Eξαιρετικά Αναβαθμισμένο, Πλήρες και Καινοτομικό
το Νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ.,
EIAS DIPLOMA IN INSURANCE SCIENCE AND OPERATIONS, EDI 2023

Εξαιρετικά Αναβαθμισμένο, Πλήρες και Καινοτομικό το Νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ., EIAS DIPLOMA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »