Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ AYTOKINHTOY KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ,
EIAS CERTIFIED SPECIALIST in MOTOR RISK INSURANCE AND CLAIMS MANAGEMENT

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 20 Ιουνίου έως και την Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2023, 16:00 – 19:20

Η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης αυτοκινήτου και οι παράγοντες ευθύνης των ιδιοκτητών και οδηγών αυτοκινήτων, αναμφίβολα συντελούν ώστε οι ασφαλίσεις αυτοκινήτου να αποτελούν τη λεγόμενη «μεγάλη περιοχή» της αγοράς μας, καθώς συμμετέχουν καταλυτικά στη διαμόρφωση του συνολικού κύκλου ασφαλιστικών εργασιών. Μάλιστα, η διαρκώς εντεινόμενη τάση ανανέωσης του στόλου αυτοκινήτων, του αριθμητικού πολλαπλασιασμού του, της αυστηροποίησης της νομοθεσίας επί θεμάτων ευθύνης οδηγών και ιδιοκτητών, αλλά και η επιταχυνόμενη είσοδος νέων τεχνολογιών και μορφών ενέργειας στο αυτοκίνητο, επιβεβαιώνουν τη σημαντικότητα του Κλάδου και προδιαγράφουν την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών του, με ακόμη πιο υψηλούς ρυθμούς, κατά το εγγύς μέλλον.      

Σε αυτό το πλαίσιο και κατόπιν του αυξημένου ενδιαφέροντος του εκπαιδευτικού μας κοινού, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Κινδύνων Αυτοκινήτου και Διαχείρισης Ζημιών, EIAS Certified Specialist in Motor Risk Insurance and Claims Management, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας.

Υπό το φως των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στο αυτοκίνητο και στην τεχνική ασφάλισής του, συνιστούμε θερμά την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος από τους συναδέλφους της αγοράς μας, των οποίων τα εργασιακά καθήκοντα συνδέονται με το περιεχόμενό του και τις παραστάσεις που αυτό προσθέτει, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου αποτελούν τη λεγόμενη «μεγάλη περιοχή» της αγοράς μας, καθώς συμμετέχουν καταλυτικά στη διαμόρφωση του συνολικού κύκλου ασφαλιστικών εργασιών. Η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης αυτοκινήτου και οι παράγοντες ευθύνης των ιδιοκτητών και οδηγών αυτοκινήτων, αναμφίβολα συντελούν σε αυτήν την πραγματικότητα. Παρά ταύτα, η ασφαλιστέα ύλη του αυτοκινήτου και της ευθύνης των ιδιοκτητών και οδηγών του, αν και ήδη αξιοπρόσεχτη, μπορεί να αυξηθεί αισθητά και έτσι να αποτελέσει σημαντικό «μοχλό» περαιτέρω ανάπτυξης της ασφαλιστικής δραστηριότητας στη Χώρα μας.

Μία τέτοια εξέλιξη είναι απολύτως εφικτή και μπορεί να έχει θετικότατες συνέπειες στο κοινωνικό μας σύνολο. Μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο σωστής κοινωνικής αντίληψης περί της αναγκαιότητας πληρέστερης ασφαλιστικής κάλυψης του αυτοκινήτου και της ευθύνης των ιδιοκτητών και οδηγών του, ενώ ακόμη μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των οικονομικών πόρων της κοινωνίας μας, που σήμερα καταλήγουν στην αυτοχρηματοδότηση μεγάλου μέρους των προξενούμενων ζημιών. Έχει μάλιστα αποδειχθεί ότι μία τέτοια βελτιωμένη ασφαλιστική αντίληψη, οδηγεί σε «παράπλευρες» θετικές κοινωνικές συνέπειες, όπως είναι η σωστή οδηγική συμπεριφορά, η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και ο περιορισμός του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων.

Οι Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου ήδη γνωρίζουν μεγάλες και δραστικές αλλαγές, οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή νέων μοντέλων αξιολόγησης κινδύνων και δυναμικής τιμολόγησης των ασφαλιστικών καλύψεών τους. Καταλυτικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές διαδραματίζουν ήδη οι νέες μορφές ενέργειας και οι νέες τεχνολογίες, με κυρίαρχες αυτές της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence). Οι αλλαγές αυτές, προκύπτουσες από τις νεοαξιοποιούμενες μορφές ενέργειας και την ενσωμάτωση νεότερων τεχνολογιών στο αυτοκίνητο, οδηγούν σε μία πραγματικά νέα και ακόμη πιο πολλά υποσχόμενη αγορά στο εγγύς μέλλον.

Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές προέχει να προετοιμαστούν κατάλληλα, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν αποδοτικά τις ήδη διαφαινόμενες ανατροπές στον εν λόγω Ασφαλιστικό Κλάδο υψηλού ενδιαφέροντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Κινδύνων Αυτοκινήτου και Διαχείρισης Ζημιών, EIAS Certified Specialist in Motor Risk Insurance and Claims Management, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει λεπτομερώς το θεματικό αντικείμενο, προσφέρει άριστη τεχνογνωσία ασφαλιστικής τεχνικής και τρόπους ανάπτυξης και διαχείρισης των εργασιών ασφάλισης αυτοκινήτου, ενώ προβλέπει τις επερχόμενες δραστικές αλλαγές και προτείνει συστηματικές μεθόδους αξιοποίησης των ευκαιριών τους.

Ειδικότερα, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

α. Η Αγορά Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου σε Αριθμούς.

β. Το Νομοθετικό Πλαίσιο Ασφάλισης Αυτοκινήτου και Ευθύνης Ιδιοκτητών και Οδηγών Αυτοκινήτου.

γ. Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Κινδύνων Αυτοκινήτου και Ευθύνης.

δ. Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και Πρωτόκολλα Διαδικασιών.

ε. Ο Θεσμός του Φιλικού Διακανονισμού και οι Εφαρμογές του.

στ. Το Πλαίσιο της Νομικής Προστασίας.

ζ. Ειδικά θέματα Διαχείρισης Ζημιών εκ Περιστατικών Τροχαίων Ατυχημάτων.

η. Μέθοδοι Αποτροπής Ασφαλιστικής Απάτης.

θ. Οι Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και οι Επιδράσεις τους στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου.

ι. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Εργασιών Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ολοκληρωμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, Αξιολόγησης Κινδύνων και Διαχείρισης Ζημιών ή να εξειδικευθούν σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς του εν λόγω ασφαλιστικού πεδίου.

β) Στελέχη Γενικών Ασφαλίσεων, που τα εργασιακά τους καθήκοντα αφορούν στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου και Ευθύνης και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους, επί θεμάτων Αξιολόγησης, Ανάληψης και Διαχείρισης των σχετικών Κινδύνων και των επιδράσεών τους στην ασφαλιστική επιχείρηση και στην ασφαλιστική τεχνική.

γ) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εξειδικεύονται στην Αξιολόγηση, στην Ανάληψη Κινδύνων και στον Διακανονισμό Ζημιών και Αποζημιώσεων Αυτοκινήτου, όπως επίσης στις Εκδόσεις Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Αυτοκινήτου, και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους και να εμβαθύνουν ακόμη πιο πολύ στις παραμέτρους, στις εξελίξεις και στις τάσεις των εν λόγω τομέων ενδιαφέροντος.

δ) Στελέχη των τομέων Αντασφάλισης και Risk Management, καθώς και Πραγματογνώμονες και Διακανονιστές Ζημιών, που επιθυμούν να έχουν πλήρη, σε βάθος και ειδική «εικόνα» των παραγόντων Risk Underwriting, Risk Assessment και Claims Management των Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.

ε) Στελέχη Operations, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Εξυπηρέτησης Πελατών, Αναλογιστικών Τμημάτων, Νομικών Υπηρεσιών και Νομικής Προστασίας, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου των ασφαλίσεων αυτοκινήτου, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη πιο άρτια σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους.

στ) Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που εξειδικεύονται στις Πωλήσεις Προϊόντων ασφαλίσεων αυτοκινήτου και επιθυμούν, δια των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν από την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις βάσεις ανάπτυξης των επιδόσεών τους.

ζ) Νέα Στελέχη και ενδιαφερομένους να ωθήσουν την καριέρα τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους στους τομείς των ασφαλίσεων αυτοκινήτου.

η) Στελέχη Τραπεζών και Επιχειρήσεων Εμπορίας Αυτοκινήτων, που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και επιθυμούν να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Οι κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:

  • Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών ΣπουδώνΗ υψηλή εξειδίκευση Στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς σε θέματα ασφαλίσεων αυτοκινήτου, αξιολόγησης σχετικών Κινδύνων και Διαχείρισης Ζημιών, κατά τρόπον ολοκληρωμένο, συστηματικό και βιωματικό.
  • Η εμβάθυνση του εκπαιδευτικού κοινού στις Γενικές και Ειδικές Έννοιες που διέπουν τις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου, καθώς και στις θεμελιώδεις Αρχές και ειδικότερες Τεχνικές Αξιολόγησης των απορρεόντων Κινδύνων, τυπικών και μη τυπικών, μεγάλων ή μικρότερων, συχνότερων ή σπανιότερων.
  • Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης της ασφάλισης, με γνώμονα την κατάλληλη τεχνική αξιολόγησης, όσο και κατά τη διαδικασία υπολογισμού της αποζημίωσης και του διακανονισμού της ζημιάς.
  • Η αναγνώριση και η κατανόηση των τάσεων, των ασφαλιστικών πρακτικών και των υπολογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται, καθώς και η απόκτηση συστηματικών και χρηστικών «εργαλείων», ικανών να εγγυηθούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν την εργασιακή καθημερινότητα του εκπαιδευτικού κοινού.
  • Τέλος, ο ουσιαστικός εμπλουτισμός των παραστάσεων και της εμπειρίας του εκπαιδευτικού κοινού με πραγματικά και πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα, καθώς και με επίκαιρα case studies, ως παραγόντων που ενισχύουν τη διαδραστική και βιωματική μάθηση.

 

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in MOTOR RISK INSURANCE AND CLAIMS MANAGEMENT
Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in MOTOR RISK INSURANCE AND CLAIMS MANAGEMENT, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

 

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσης, η παρακολούθηση του ολοκληρωμένου αυτού Προγράμματος αποτελεί σημαντικό «εφαλτήριο» προόδου των αποφοίτων του στην Ασφαλιστική Αγορά μας και ισχυροποίησης της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας τους με τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές και εφαρμοσμένες αρχές επί του θεματικού αυτού αντικειμένου  των υψηλών απαιτήσεων, αλλά και μεγάλων ωφελειών.

 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.  

 

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν κορυφαία στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας ως εξής:

Ο κος Πάνος Κούβαλης, Διευθυντής της ANYTIME Online, βασικού Brand απ΄ ευθείας πωλήσεων του Ομίλου INTERAMERICAN. Είναι Πτυχιούχος Μαθηματικός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (M.Sc.) Αναλογιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου City University του Λονδίνου. Μεταξύ των ετών 2007 και 2014, διετέλεσε Στέλεχος της Αναλογιστικής Διεύθυνσης του Ομίλου INTERAMERICAN με κύρια έργα την ανάπτυξη μοντέλου δυναμικής τιμολόγησης και μοντέλου εσωτερικής προσαρμογής στις απαιτήσεις της Οδηγίας Solvency II. Μεταξύ των ετών 2014 και 2016, διετέλεσε Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων (Motor Underwriting) του Κλάδου Αυτοκινήτου της Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων, ενώ είναι μέλος της Επιτροπής Αυτοκινήτου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, από το έτος 2014.

Ο κος Δημήτρης Τσεκούρας, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Νομικής Προστασίας ARAG, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αυστρία και τη Γερμανία. Ο κος Τσεκούρας είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικής Προστασίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και, επί σειρά ετών, ανελλιπώς μέλος της. Μέλος πολλών επιστημονικών και ασφαλιστικών Σωματείων και Ενώσεων, ο κος Τσεκούρας είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις ενότητες Νομικής Προστασίας και Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Ο κος Φώτης Ζέρβας, Διευθυντής Αποζημιώσεων Αυτοκινήτου και Λοιπών Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων της Εταιρείας ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ. Ο κος Ζέρβας είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις των Τομέων Ζημιών Αυτοκινήτου, claims management and adjustment, ενώ είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επικουρικού Κεφαλαίου και, επίσης, της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ελληνικού Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού.

Ο κος Πέτρος Κωνσταντινίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Οχημάτων και Κινητήρων του Πολυτεχνείου Βελιγραδίου, διατελέσας Γενικός Διευθυντής και Τεχνικός Διευθυντής πολυεθνικών Εταιρειών Αυτοκινήτων, Ειδικός Πραγματογνώμων (Τ.Ε.Ε. και ADR), Δικαστικός Πραγματογνώμων Πρωτοδικείου Αθηνών, Αναλυτής Τροχαίων Ατυχημάτων, Ερευνητής Βλαβών & Αστοχίας Υλικών, Αντιπρόεδρος της ΕVU Greece (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Έρευνας & Ανάλυσης Ατυχημάτων), Επιστημονικός Συνεργάτης και Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων, με εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλίσεων και Πραγματογνωμοσύνης Αυτοκινήτου.

Ο κος Κωνσταντίνος Λάιος, Δικηγόρος, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου INTERAMERICAN, με εξειδίκευση σε θέματα ασφάλισης ζημιών του συνόλου των Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου και στη νομική διαπραγμάτευση αποζημιώσεων του Κλάδου Αυτοκινήτου, με πλούσια δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία και ενεργό συμμετοχή σε πλειάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφαλιστικού δικαίου.

Ο κος Σωτήρης Ματσιούλας, Insurance Operations and Customer Service Executive, διαθέτει αξιοπρόσεχτη και σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε κορυφαίες Ασφαλιστικές Εταιρείες στους τομείς Ασφαλίσεων αυτοκινήτου, Συστημάτων Φιλικού Διακανονισμού ζημιών, Ανάπτυξης νέων εργασιών, Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, Αποζημιώσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών και Συνεργατών Δικτύων Πωλήσεων. Έχει σπουδές Ανάλυσης και Προγραμματισμού Η/Υ και μετεκπαίδευση στην Επιχειρησιακή Αριστεία με OPEX Black Belt στη μεθοδολογία Six-Sigma και Change Management. Ο κος Ματσιούλας διετέλεσε Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του ελληνικού συστήματος Φιλικού Διακανονισμού.

 

Κόστος Συμμετοχής 

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
  • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή

 

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: 330 
  • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

 

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: 150

 

Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

 

Οι συνάδελφοι που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους, μπορούν να τα αποπληρώσουν σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις.

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τηΔευτέρα, 19 Ιουνίου 2023.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το πρόγραμμα είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) ΛΑΕΚ, ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

 

Σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

 

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το πρόγραμμα μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

 

Αίτηση Συμμετοχής