Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

σε περιβάλλον webinar ή φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Δευτέρα και Τρίτη, 13 και 14 Φεβρουαρίου 2023, 10:00 – 16:00
Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023, 12:00 – 16:00
(Επισκόπηση Εξεταστέας Ύλης, Θέματα SOS, Qs & As, Οδηγίες Επιτυχίας στις Εξετάσεις)

 

Αναλυτική Περιγραφή και Θεματολογία

Το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Προετοιμασίας Απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, διάρκειας είκοσι (20) εκπαιδευτικών ωρών, προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Σαββάτου, 18 και της Κυριακής, 19 Φεβρουαρίου 2023, στην Αθήνα, να προετοιμασθούν επαρκώς, να εκπαιδευθούν πλήρως στα θεματικά αντικείμενα και στην ύλη των εξετάσεων, να συμμετάσχουν σε αντίστοιχα test προσομοίωσης, να εγκλιματισθούν στο πλαίσιο και τις απαιτήσεις των εξετάσεων και να πολλαπλασιάσουν, με τον τρόπο αυτό, τις πιθανότητες επιτυχίας τους και απόκτησης του Πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Πράκτορα, σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Φροντιστηριακού Προγράμματος, θα αναπτυχθεί λεπτομερώς η εξεταστέα ύλη, θα επισκοπηθούν και θα απαντηθούν τεκμηριωμένα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που τις συνθέτουν και θα συζητηθούν οι ενδεδειγμένες τεχνικές που συμβάλουν στην άριστη ανταπόκριση των νέων Ασφαλιστικών Πρακτόρων στις απαιτήσεις των εξετάσεων πιστοποίησής τους. Οι εκπαιδευτικές εισηγήσεις, οι εκπαιδευτικές σημειώσεις, τα test αυτοαξιολόγησης γνώσεων και οι «εικονικές» εξετάσεις σε περιβάλλον προσομοίωσης, όπως, απεριόριστα παρέχονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ινστιτούτου διασφαλίζουν άριστες δυνατότητες των συμμετεχόντων στο Φροντιστηριακό Πρόγραμμα να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις και να διασφαλίσουν, έτσι, άριστες δυνατότητες απόκτησης του Πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Πράκτορα που απαιτείται, προς τον σκοπό άσκησης του επαγγέλματος.

Σημειώνουμε ότι το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα προβλέπει, κατά την τελευταία εκπαιδευτική ημέρα του, διεξοδική ανακεφαλαίωση της εξεταστέας ύλης, συζήτηση θεμάτων SOS και ειδικές οδηγίες διαχείρισης των επικείμενων εξεταστικών απαιτήσεων.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α. Υποψήφιους Ασφαλιστικούς Πράκτορες που ενδιαφέρονται, κατόπιν συμμετοχής τους στις σχετικές εξετάσεις Πιστοποίησης, να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού Πράκτορα και να ασκήσουν, έτσι, ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

β. Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που δεν ανανέωσαν την άδεια άσκησης επαγγέλματος και επιθυμούν, επομένως, να την αποκτήσουν ξανά, δια της επιτυχούς συμμετοχής τους στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

γ. Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που έχουν υποχρεώσεις πιστοποίησής τους, στο πλαίσιο των προβλέψεων του Νόμου 4583/2018.

δ. Στελέχη Τραπεζών που, ομοίως, έχουν υποχρεώσεις πιστοποίησής τους, στο πλαίσιο άσκησης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ως εκ των καθηκόντων τους.

 

Σκοπός Φροντιστηριακού Προγράμματος

Κύριος σκοπός του Φροντιστηριακού Προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στα θεματικά αντικείμενα της ασφάλισης και, κυρίως, η άρτια προετοιμασία και εκπαιδευτική υποστήριξή τους, εν όψει των εξετάσεων Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Σαββάτου, 18 και της Κυριακής, 19 Φεβρουαρίου 2023, στην Αθήνα.

 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Φροντιστηριακό Πρόγραμμα θα έχουν στη διάθεσή τους πλήρες set ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών σημειώσεων, παρουσιάσεων power point, ασκήσεων κατανόησης και test αυτοαξιολόγησης γνώσεων, καθώς και πλαίσιο «εικονικών» εξετάσεών τους σε περιβάλλον προσομοίωσης, που διευκολύνουν την επιτυχή ανταπόκρισή τους στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

 

Εισηγητής Φροντιστηριακού Προγράμματος

κ. Κωνσταντίνος Ακριβόπουλος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί των θεμάτων θεσμικής εκπαίδευσης, ασφαλιστικών πιστοποιήσεων και soft skills ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος. Ο κος Ακριβόπουλος, με σπουδές Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Marketing και Κοινωνιολογίας, διαθέτει πολυετή και αξιοπρόσεκτη εκπαιδευτική και ασφαλιστική εμπειρία, καθώς έχει διατελέσει επί σειρά ετών σε διευθυντικές θέσεις των τομέων εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO, ALLIANZ και INTERAMERICAN.

 

Πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες και λεπτομερέστερη ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν  επικοινωνώντας με τις Υπηρεσίες του Ινστιτούτου (αρ. τηλ. 210 9219660 & 210 9219684, e-mail: eiasinfo@eias.gr, www.eias.gr).

Συνιστούμε στους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο Φροντιστηριακό Πρόγραμμα όπως επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, https://www.bankofgreece.gr/ προκειμένου να λάβουν πληροφορίες, χρήσιμες για τη συμμετοχή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, π.χ. εξεταστέα ύλη, προθεσμία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής, καταβολή τέλους εξετάσεων, κ.λπ.

 

Κόστος Συμμετοχής

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: €150

 

  • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €120

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023.

 

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

 

Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως