Αρχική Σελίδα Το E.I.A.Σ Ίδρυση και Λειτουργία

Ίδρυση και Λειτουργία

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελεί τον αποκλειστικό κλαδικό φορέα παροχής εκπαιδευτικών - επιμορφωτικών υπηρεσιών προς το σύνολο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.

Το ΕΙΑΣ ιδρύθηκε το 1987 ύστερα από κοινή απόφαση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών και της Ένωσης Ασφαλιστών Ελλάδος, λόγω της τότε επικείμενης συγχώνευσής τους, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος για την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων στο χώρο των ασφαλίσεων.

Μέχρι τότε δεν υπήρχαν θεσμικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την κατάρτιση των εργαζομένων στον ασφαλιστικό χώρο εκτός από α) Ασφαλιστικό Δίκαιο και Ασφαλιστικά Μαθηματικά των ανάλογων Σχολών των Πανεπιστημίων β) ορισμένα Σεμινάρια που είχαν οργανωθεί από το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και γ) τις Ασφαλιστικές εταιρίες που πραγματοποιούσαν βραχυχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα μόνον για τους εργαζομένους σε αυτές.

Μέλη του Ινστιτούτου είναι το σύνολο σχεδόν  των Ασφαλιστικών Εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα, οι επαγγελματικοί φορείς διαμεσολάβησης αλλά κι ένας σημαντικός αριθμός συνδρομητών, φυσικών και νομικών προσώπων, από το χώρο του παραγωγικού δικτύου της ασφαλιστικής αγοράς. Το Ινστιτούτο διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με έμφαση στην ασφαλιστική εξειδίκευση.

Το Εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ στεγάζεται στο κτίριο της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, επί της Λεωφ. Συγγρού 106.

Στα 26 Χρόνια Λειτουργίας του (1987 - 2013)

Το ΕΙΑΣ από την ίδρυσή του υιοθέτησε και υπηρετεί πιστά,  26συναπτά έτη, τις αρχές της ανάπτυξης της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης, με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια.

Με αυτόν τον τρόπο προάγεται η κοινωνική ένταξη, η συνοχή, η κινητικότητα, η απασχολησιμότητα και η ανταγωνιστικότητα.

Έτσι επικουρεί τη σύγχρονη ασφαλιστική βιομηχανία στην κατάκτηση του στρατηγικού της στόχου που είναι "η οικονομία της γνώσης".

Το ΕΙΑΣ, ως ο αποκλειστικός κλαδικός φορέας παροχής εκπαιδευτικών - επιμορφωτικών υπηρεσιών προς το σύνολο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς, τροφοδότησε τον Κλάδο με 1.435 περίπου αποφοίτους των Ετησίων Προγραμμάτων του, που σήμερα υπηρετούν σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις ευθύνης.

Στο ίδιο διάστημα, το ΕΙΑΣ επιμόρφωσε πάνω από 23.247 εργαζόμενους από το διοικητικό προσωπικό και το παραγωγικό δίκτυο των ασφαλιστικών εταιριών και των τραπεζών, μέσ' από τα 983 βραχυχρόνια προγράμματα που πραγματοποίησε στην Αθήνα και την Περιφέρεια, πάνω σε επίκαιρα θέματα ασφαλιστικού, χρηματοοικονομικού και γενικότερου ενδιαφέροντος.

Μέχρι τo Δεκέμβριo τoυ 2013 πραγματoπoιήθηκαv:

• 1.034 Σεμιvάρια, Ημερίδες στην Αθήνα και στην περιφέρεια καθώς και ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια πoυ παρακoλoύθησαv 23.247 στελέχη της ασφαλιστικής και τραπεζικής  αγoράς.

• Από τα 1.034 σεμινάρια, τα 51 ήταν ετήσιας διάρκειας και τα 983 βραχυχρόνια
     (732 για ασφαλιστικά θέματα, 80 Σεμινάρια Πληροφορικής, 171 για στελέχη Τραπεζών).