Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, Τρίτη 2 & Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021, 16:00 19:20

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, Τρίτη 2 & Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021, 16:00 19:20

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

 

Η κλιματική αλλαγή και οι ευρείες επιπτώσεις της έχουν τόσο πολύ ενταθεί και οξυνθεί, ώστε πλέον παραπέμπουν σε κλιματική κρίση και σε δυσβάστακτες επιδράσεις στην ανθρώπινη ζωή, στην οικονομία και την κοινωνία μας. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και ξεσπούν, όχι μόνον δεν είναι μακριά μας, αλλά αντιθέτως επηρεάζουν το παρόν μας, τους υφιστάμεθα έντονα και νοιώθουμε το βαρύ και οδυνηρό αποτύπωμά τους, πολύ συχνά. Η Μάνδρα, το Μάτι, ο Ιανός και το καταστροφικό πέρασμά του από το Ιόνιο, η Κρήτη, και λίαν προσφάτως η Εύβοια και η Αττική, διατηρούν ανεξίτηλες στη μνήμη μας τις επώδυνες ανθρώπινες απώλειες και τις επελθούσες μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Εν μέσω των νέων αυτών πρωτόγνωρων συνθηκών, η ασφάλιση και η ασφαλιστική τεχνική αναδεικνύονται ολοένα και περισσότερο σε αναγκαίες και ισχυρές «ασπίδες» προστασίας μας έναντι του τεράστιου κόστους που επισύρουν η επέλευση κινδύνων φυσικών καταστροφών και η απειλή διάλυσης κάθε ανθρώπινης δημιουργίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν. 

 

Συνιστούμε την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, από τους καθ΄ ύλην ενδιαφερόμενους συναδέλφους της αγοράς μας, αφού το θεματικό του αντικείμενο είναι εξόχως επίκαιρο και η τεχνογνωσία που εγγυάται στο εκπαιδευτικό μας κοινό αναμένεται να συμβάλει ουσιωδώς στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών αυτού του κρίσιμου κλάδου ασφαλιστικής δραστηριότητας.

 

Περιγραφή και Θεματολογία

Η ασφάλιση των καταστροφικών κινδύνων από φυσικά και καιρικά φαινόμενα αντιμετωπίζεται συνήθως ως μία κάλυψη, απλώς συμπληρωματική της πυρκαγιάς. Ολόκληρος ο πλανήτης, πλέον και η Χώρα μας, πλήττονται όλο και συχνότερα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, από ισχυρά και επώδυνα φαινόμενα, όπως σεισμοί, πλημμύρες και κατολισθήσεις, χαλαζοπτώσεις, ραγδαίες βροχοπτώσεις, και δασικές πυρκαγιές, που συνδέονται με μια γενικότερη αλλαγή στο κλίμα, αλλά και στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε την πολιτική θεώρησης και ασφάλισης των καταστροφικών γεγονότων, προερχομένων από φυσικά φαινόμενα.

 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων κατά Κινδύνων Φυσικών και Καιρικών Φαινομένων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, είναι προφανώς επίκαιρο, ευνόητα ενδιαφέρει όλους τους παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς μας και προσφέρει πλήρη τεχνογνωσία προστασίας του κοινωνικού συνόλου από κινδύνους και καταστροφές που προκαλούν μεγάλα ή ακόμα και συνήθη φυσικά και καιρικά φαινόμενα.  

 

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

 

α. Κλασική Μορφή Καλύψεων και Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων κατά Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

• Δομή και Λειτουργία Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 

• Τυπικό Περιεχόμενο, Προβλέψεις και Γενική Περιγραφή Καλύψεων

β. Ασφαλιστικές Καλύψεις και Ανάλυση Όρων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

• Εύρος και Περιορισμοί Ασφαλιστικών Καλύψεων

• Θεμελιώδεις Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

• Προστιθέμενοι και Ειδικοί Όροι

• Εξαιρέσεις και Επεξηγήσεις Εξαιρέσεων 

• Επεκτάσεις, Αλλαγές και Επαναφορές Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

γ. Αξιολόγηση Κινδύνων και Underwriting 

• Ασφαλιστική Τεχνική

• Αποδεκτοί Κίνδυνοι

• Απορριπτόμενοι Κίνδυνοι

• Διαπραγματευόμενοι Κίνδυνοι

• Τεχνική Τιμολόγησης Αναλαμβανομένων Κινδύνων

δ. Πλαίσιο Αποζημιωτικής Πολιτικής 

• Εκτίμηση Ζημίας

• Διαδικασία Καταβολής Αποζημιώσεων

• Τεκμηρίωση Καταβαλλόμενης Αποζημίωσης

ε. Πηγές Απαιτήσεων 

στ. Μεγέθη, Εξελίξεις και Τάσεις στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

• Συχνότητα Επέλευσης Κινδύνων

• Προκαλούμενο Κόστος και Ζημίες

• Αποζημιώσεις και Οφέλη εκ της Ασφάλισης

• Ασφάλιστρα 

• Λοιποί Δείκτες

ζ. Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

η. Ο Αντίκτυπος της Κλιματικής Κρίσης και των Επισυρόμενων Φυσικών Καταστροφών στην Κοινωνία και την Οικονομία 

θ. Προτάσεις Ασφαλιστικής Πολιτικής 

ι. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών

 

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:
α. Την εμπεριστατωμένη γνωριμία του εκπαιδευτικού κοινού με τα πλέον ισχυρά φυσικά και καιρικά φαινόμενα, με τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη ζωή και στην περιουσία, καθώς και με τους παράγοντες που τα προκαλούν, ολοένα και πιο συχνά.
β. Την εξοικείωση του εκπαιδευτικού κοινού με τα κύρια προγράμματα Ασφάλισης κατά Κινδύνων από Φυσικά και Καιρικά Φαινόμενα, τη δομή τους και τις καλύψεις τους.
γ. Την παρουσίαση σύγχρονων κανόνων και τεχνικών Underwriting κινδύνων καταστροφικών γεγονότων για ασφαλιστήρια διαφορετικών τύπων.
δ. Την ενδελεχή ενημέρωση του εκπαιδευτικού κοινού σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη σύνδεσή της με τα καταστροφικά γεγονότα.
ε. Την ανάπτυξη τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας παρουσίασης των ενδεδειγμένων Ασφαλιστικών Λύσεων σε Πελάτες υψηλού ενδιαφέροντος (Νομικά Πρόσωπα – Εταιρείες, Φυσικά Πρόσωπα- Ιδιώτες και Επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες μεγάλης και ευαίσθητης ακίνητης περιουσίας).

  

Σε ποιους απευθύνεται
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

• Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που το εργασιακό ενδιαφέρον τους αναπτύσσεται στους Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, ιδίως στο φάσμα εργασιών των Κλάδων Πυρός και Ευθύνης.

• Ομοίως, Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που τα εργασιακά καθήκοντά τους αφορούν σε θέματα Αξιολόγησης Κινδύνων, Τιμολόγησης Αναλαμβανομένων Κινδύνων και Διαχείρισης Αποζημιώσεων.

• Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές και Διακανονιστές Ζημιών, Risk Managers, Στελέχη Αντασφαλίσεων και Νομικών Υπηρεσιών, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους ή να την εξειδικεύσουν επί του θέματος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

• Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Εξυπηρέτησης Πελατών, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την αποκομιζόμενη τεχνογνωσία, προς τον σκοπό  περαιτέρω βελτίωσης της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους. 

• Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αγορά των ασφαλίσεων κινδύνων φυσικών καταστροφών, και να αξιοποιήσουν τις σημαντικές ευκαιρίες της, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας ανάπτυξης εργασιών.

• Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

 

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Δώρα Αποστολοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας Μεσιτών Ασφαλίσεων Special Risk Solutions (SRS) S.A., Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO & INTERAMERICAN), διαθέτουσα σημαντική εξειδίκευση Product Engineering επί των Ασφαλίσεων Πυρός (Επιχειρήσεων και Κατοικιών) και Αστικής Ευθύνης. Η κα Αποστολοπούλου είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2021.

 

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής