Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ_11 & 13.2.2020

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ_11 & 13.2.2020

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και οι κληρονομιές απασχολούν όλους μας, αφού συνδέονται με σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις και αναπόφευκτα μελλοντικά οικονομικά βάρη.

Μάλιστα, η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δυσβάσταχτες αυτές οικονομικές υποχρεώσεις και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν αξιόλογες περιουσίες, μη αποδεχόμενοι τη μεταβίβασή τους, λόγω των μεγάλων φορολογικών υποχρεώσεων και των συνοδευτικών οικονομικών βαρών.
Μπορούν η ασφάλιση και η ασφαλιστική τεχνική να προσφέρουν λύσεις και διεξόδους από το πρόβλημα αυτό;
•Διαθέτουμε κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα, «εργαλεία» και διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση;

Αναλυτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών,  έχει ως εξής:

• Η αγορά κληρονομιών και μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα
• Ασφαλιστικές Ευκαιρίες και Ευκαιρίες Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών
• Προγραμματισμός Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων
• Καλυπτόμενες Ανάγκες μέσω έγκαιρου Ασφαλιστικού και Χ/Ο Σχεδιασμού
• Ταξινόμηση σε Προβλέψιμες και Απρόβλεπτες Ανάγκες
• Ενδεικνυόμενα Ασφαλιστικά και Χ/Ο προϊόντα ως εργαλεία κάλυψης τέτοιων αναγκών
• Ασφαλιστικά και Χ/Ο Προϊόντα σταθερής και συμπεφωνημένης απόδοσης
• Ασφαλιστικά και Χ/Ο Προϊόντα κυμαινόμενης απόδοσης
• Δομημένη Διαχείριση Φορολογικών Βαρών μέσω Ασφαλιστικών και Χ/Ο Προϊόντων
• Ανάλυση συναφούς φορολογικού πλαισίου

 

 Οφέλη Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
• Διαμόρφωση κουλτούρας ολιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών μας, μεταξύ αυτών και των φορολογικών τους υποχρεώσεων, μέσω των κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων και «εργαλείων».
• Αντίληψη του φορολογικού πλαισίου και των δυνατοτήτων του, εν σχέσει με θέματα ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού των πελατών μας.
• Κατανόηση των βασικών μοντέλων φορολογίας εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και αξιοποίηση της αποκτώμενης τεχνογνωσίας στον σχεδιασμό και τη συμβολή των ασφαλιστικών προϊόντων, προς την κατεύθυνση επωφελούς αντιμετώπισης φορολογικών υποχρεώσεων.
 

Σε ποιους απευθύνεται
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Ενδιαφερόμενα Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να διευρύνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους. 
• Διοικητικά Στελέχη του τομέως Ασφαλίσεων Ζωής και Επενδυτικών Προϊόντων, που επιθυμούν να εξειδικευθούν ή να εμβαθύνουν περαιτέρω επί του θέματος.
• Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing και Product Development, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ την τεχνογνωσία τους, προς όφελος της λειτουργικότητας και της απόδοσής τους.
• Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις εργασίες τους και τις πωλήσεις ασφαλιστικών και Χ/Ο προϊόντων, δια της αξιοποίησης της προσφερόμενης αυτής ειδικής τεχνογνωσίας.
• Δικηγόρους και στελέχη Νομικών Υπηρεσιών.
• Στελέχη τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων και καλούνται να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών τους.
• Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις χρηματοοικονομικές τους γνώσεις, ώστε να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις, προς όφελός τους.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:
• Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη μεγάλη «αγορά» κληρονομιών και μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.
• Να αναδείξει τις ασφαλιστικές ευκαιρίες της εν λόγω «αγοράς», καθώς και τους τρόπους αξιοποίησής τους.
• Να προσφέρει εξειδικευμένη τεχνογνωσία ασφαλιστικής αντιμετώπισης των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από κληρονομιές και μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων.
• Να παρουσιάσει τη συγκροτημένη εμπειρία εξειδικευμένων τρόπων ασφαλιστικής διαχείρισης οικονομικών βαρών, που προκύπτουν από φορολογικές υποχρεώσεις, σχετικές με κληρονομιές και μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων.
• Να διαμορφώσει κουλτούρα ολιστικού ασφαλιστικού και Χ/Ο σχεδιασμού και προγραμματισμού, με «όχημα» κατάλληλα ασφαλιστικά και Χ/Ο προϊόντα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των ευκαιριών του φορολογικού πλαισίου.   

 

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Κώστας Παπαϊωάννου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση στους τομείς Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, Ασφαλιστικού Προγραμματισμού και Financial Planning. Ο κος Παπαϊωάννου έχει σπουδές Οικονομικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ενώ διαθέτει πολυετή και πολυσχιδή εργασιακή εμπειρία, ως διευθυντικό στέλεχος ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών της ελληνικής αγοράς, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ  άρθρα του φιλοξενούνται σε κλαδικά περιοδικά και ιστοτόπους ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

 

Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

• εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή
Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή
Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €50


Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020.

 

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση Συμμετοχής