Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα 2ο ΤΜΗΜΑ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations, EDI 2020_Έναρξη: 7/4/2020

2ο ΤΜΗΜΑ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations, EDI 2020_Έναρξη: 7/4/2020

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, κατόπιν της εντυπωσιακής ανταπόκρισης και της συμμετοχής Στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς μας στο Τμήμα Φεβρουαρίου του Ετησίου Προγράμματος Ασφαλιστικών ΣπουδώνEIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations, EDI 2020, ανακοινώνει τη συγκρότηση και δευτέρου Τμήματος Σπουδαστών, προς τον σκοπό διευκόλυνσης της συμμετοχής των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, σε αυτό το υψηλής τεχνογνωσίας Πρόγραμμα Σπουδών. 
 

Το  Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών αποτελεί ουσιαστικότατη και διαχρονική εκπαιδευτική συμβολή του Ινστιτούτου, στην περαιτέρω ισχυροποίηση και επικαιροποίηση της τεχνογνωσίας των Στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς μας.

Το Πρόγραμμα, διάρκειας διακοσίων πενήντα (250) εκπαιδευτικών ωρών, προσφέρει στο εκπαιδευτικό του κοινό πλήρεις, περιεκτικές και επίκαιρες γνώσεις και εμπειρίες επί του συνόλου των Κλάδων Ασφαλιστικής Δραστηριότητας και Ασφαλιστικής Τεχνικής, καθώς και του νομοθετικού πλαισίου που διέπει  την οργάνωση και τη λειτουργία τους, ενώ επεκτείνει τη θεματολογία του στην Κανονιστική Συμμόρφωση της Ασφαλιστικής Αγοράς, στην Εταιρική Διακυβέρνηση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, στο Θεσμικό πλαίσιο διανομής των Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, στη Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους, στις Νέες Τεχνολογίες και στην Εισαγωγή Καινοτομιών, στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική, στο Marketing Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Εργασιακή Ψυχολογία, στη Διοίκηση Πωλήσεων και στην Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών. 

Η έναρξη του Προγράμματος, το οποίο οδηγεί τους αποφοίτους του στην απόκτηση του καταξιωμένου Τίτλου Ασφαλιστικών Σπουδών EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations, έχει ορισθεί την Τρίτη, 7 Απριλίου  2020, 16:00 – 20:00, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.    

Το Πρόγραμμα έχει επικαιροποιηθεί και αναβαθμιστεί σημαντικά, αφού σε αυτό διδάσκουν Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη της Ελληνικής και της Διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, διαθέτοντες υψηλή εξειδίκευση στην Ασφαλιστική Επιστήμη και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και έγκριτοι Industry Experts της Ασφαλιστικής Τεχνικής.

Το Πρόγραμμα εμπλουτίζουν ενότητες ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης και αξιολόγησης, e-learning και e-testing, καθώς και πλούσια ψηφιακή βιβλιογραφία, που εγγυώνται στους συμμετέχοντες δυνατότητες χρονικής ευελιξίας και άριστα περιθώρια αφομοίωσης και εμπέδωσης της αρτιότατης εκπαιδευτικής ύλης του.
 

Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα θα εξελίσσεται κατά το 9μηνο χρονικό διάστημα μεταξύ των μηνών Απριλίου και Δεκεμβρίου 2020, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 20:00, εκτός των περιόδων του Πάσχα, των θερινών μηνών και των αργιών.

Εμπεριέχει δέκα (10) Θεματικές Ενότητες, συνολικής διάρκειας διακοσίων πενήντα  (250) εκπαιδευτικών ωρών, οι οποίες υλοποιούνται σε περιβάλλον φυσικής τάξης και ενισχύονται δια συστήματος e-learning, προς τον σκοπό μεγιστοποίησης του μαθησιακού οφέλους των σπουδαστών. 
Επίσης το Πρόγραμμα προβλέπει προσεκτικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις, επιμορφωτικές εκδηλώσεις και αντικειμενικές εξετάσεις αξιολόγησης γνώσεων και προόδου των σπουδαστών του.

Οι Θεματικές Ενότητες του Ετησίου Προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών, EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations, ΕDI 2020, έχουν ως εξής:

1η  Ενότητα   Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (10 εκπαιδευτικές ώρες)
2η  Ενότητα   ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (10 εκπαιδευτικές ώρες)
3η Ενότητα    RISK MANAGEMENT, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (15 εκπαιδευτικές ώρες)
4η  Ενότητα   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (80 εκπαιδευτικές ώρες)
5η  Ενότητα   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (25 εκπαιδευτικές ώρες)
6η  Ενότητα   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ CORPORATE BUSINESS RISKS (10 εκπαιδευτικές ώρες)
7η Ενότητα    ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (20 εκπαιδευτικές ώρες)
8η Ενότητα    ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (40 εκπαιδευτικές ώρες)
9η  Ενότητα  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (20 εκπαιδευτικές ώρες)
10η Ενότητα  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, E-LEARNING (20 εκπαιδευτικές ώρες)

 

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
α.  Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να διευρύνουν την ασφαλιστική τους τεχνογνωσία και να την επεκτείνουν στο συνολικό φάσμα Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων, Ασφαλιστικής Τεχνικής και Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους και τις προοπτικές προόδου και ανέλιξής τους.
β. Νέα Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκομίσουν στέρεες βάσεις ασφαλιστικών γνώσεων και εμπειριών, να αποκτήσουν υψηλής επάρκειας ασφαλιστική τεχνογνωσία και να επενδύσουν, έτσι, στην εξελικτική καταξίωσή τους και πρόοδό τους στις εργοδοτικές επιχειρήσεις τους και στην ασφαλιστική αγορά ευρύτερα.
γ.  Εργαζομένους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ομοίως επιθυμούν να αποκτήσουν αξιόλογη ασφαλιστική τεχνογνωσία, ως ισχυρό «μοχλό» ανάπτυξης της επαγγελματικής τους προόδου και εξέλιξης.
δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να καταστούν άριστοι γνώστες της ασφάλισης και της ασφαλιστικής τεχνικής, των Κλάδων ασφαλιστικής δραστηριότητας, της Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, της Διοίκησης Πωλήσεων και του Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, καθώς και της ποιοτικής εξυπηρέτησης Πελατών, ώστε να βελτιώσουν ακόμη πιο πολύ τις δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξής τους και προόδου τους στην ασφαλιστική αγορά.
ε.  Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και επιθυμούν να προάγουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους, προς όφελος της εργασιακής τους επάρκειας και των επαγγελματικών τους προοπτικών.
στ. Νέους ανθρώπους με καλές πανεπιστημιακές σπουδές που επιθυμούν να εξειδικευθούν και να διαμορφώσουν προοπτικές σταδιοδρομίας τους στις Ασφαλιστικές Εταιρείες, στις Εταιρείες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και στα επαγγέλματα της ασφαλιστικής αγοράς μας συνολικά.

 

Στόχοι Προγράμματος
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών επιχειρεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες πλήρεις δυνατότητες απόκτησης συνολικών, εποπτικών και σφαιρικών γνώσεων επί του συνόλου των κλάδων Ασφαλιστικής Δραστηριότητας και Ασφαλιστικής Τεχνικής, καθώς και επί του συνόλου των λειτουργιών της σύγχρονης Ασφαλιστικής Επιχείρησης.  Ενδεικτικά, επί λειτουργιών Διοίκησης και Οργάνωσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Λογιστικής, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Marketing Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η ουσιαστικότατη και συνολική κατάρτιση που παρέχεται από τις ενότητες του ολοκληρωμένου αυτού Εκπαιδευτικού Προγράμματος, είναι χρησιμότατη και εξαιρετικά αξιοποιήσιμη, αφού επιτρέπει στους αποφοίτους του να αποκτήσουν στέρεες ασφαλιστικές και διοικητικές βάσεις και να στηρίξουν, έτσι, την εξέλιξή τους σε υψηλές θέσεις της Διοικητικής ιεραρχίας των Εταιρειών τους.
Διδάσκοντες Προγράμματος
 
Οι διδάσκοντες του Προγράμματος, ως Τακτικοί Εισηγητές, είναι Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτοντα υψηλή ασφαλιστική εξειδίκευση και διευθυντική εμπειρία, κορυφαίοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές Ασφαλιστικής Επιστήμης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και έμπειροι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι, επιστημονικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου, με άριστη θεματική εξειδίκευση και υψηλούς δείκτες αξιολόγησης.
Επιπλέον, το Πρόγραμμα εμπλουτίζουν προσκεκλημένοι Guest Speakers, εγνωσμένου κύρους και επάρκειας, που πλαισιώνουν, ως ειδικοί ομιλητές, τα επιμέρους θεματικά panels του προγράμματος.

 

Οφέλη και Πλεονεκτήματα Προγράμματος
Τα κύρια οφέλη και πλεονεκτήματα του Προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:
• Προσφέρει υψηλή ασφαλιστική κατάρτιση και εξειδίκευση στις κύριες λειτουργίες των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.
• Αναγνωρίζεται ως Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υψηλού κύρους και εμβέλειας από την ασφαλιστική αγορά μας.
• Ομοίως, η ασφαλιστική αγορά αναγνωρίζει και ανταμείβει την επάρκεια των αποφοίτων του Προγράμματος και τον αποκτώμενο Τίτλο Ασφαλιστικών Σπουδών τους, EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations, EDI 2020.
• Το Πρόγραμμα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες επικαιροποίησης, εμβάθυνσης και περαιτέρω εκσυγχρονισμού της ασφαλιστικής και ευρύτερης τεχνογνωσίας των στελεχών που το παρακολουθούν.
• Παρέχει σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης των επαγγελματικών προοπτικών και της σταδιοδρομίας των σπουδαστών.
• Ενισχύει την παραγωγικότητα, την απόδοση της εργασίας και την καινοτομικότητα των σπουδαστών, ενώ η τεχνογνωσία που αποκτούν τους επιτρέπει να επιλύουν, κατά τρόπον αποτελεσματικό, εμφανιζόμενα επιχειρησιακά προβλήματα.
• Το πρόγραμμα υλοποιείται σε ώρες που δεν επηρεάζουν το ωράριο των εργαζομένων σπουδαστών, ενώ οι ψηφιακές ενότητές του επιτρέπουν σημαντική χρονική ευελιξία και δυνατότητες επιλογής στην εκπαιδευτική ενασχόληση.
• Τα χρηματοδοτούμενα από τις εταιρείες δίδακτρα επιστρέφονται στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ, αφού το πρόγραμμα είναι εντεταγμένο στον ΟΑΕΔ.
• Οι σπουδαστές που αυτοχρηματοδοτούν την φοίτησή τους, έχουν εκπιπτόμενη από την εφορία την εκπαιδευτική τους δαπάνη.
• Προβλέπονται οικονομικές διευκολύνσεις και δυνατότητες καταβολής των διδάκτρων σε άτοκες δόσεις.
• Οι σπουδαστές, εγγραφόμενοι στο νέο Θεσμό Προνομιούχων Μελών του Ινστιτούτου, EIAS ALUMNI SOCIETY, τυγχάνουν ευκαιριών δωρεάν παρακολούθησης Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του Ινστιτούτου, έκπτωσης 50% επί των διδάκτρων των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του, καθώς και σημαντικών άλλων ωφελειών.


 

Διάρκεια, Ημερομηνίες και Εγκαταστάσεις Διεξαγωγής

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Πρόγραμμα διεξάγεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 20:00, από την Τρίτη, 7 Απριλίου έως και την Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020, πλην της περιόδου του Πάσχα, των θερινών μηνών και των αργιών. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες του Προγράμματος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ., επί της Λ. Συγγρού 106 (5ος όροφος).   


Έναρξη προγράμματος:  Τρίτη, 7 Απριλίου 2020  

 

Αιτήσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,  θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020.

 

Διαβάστε περισσότερα (εγκύκλιος, αίτηση συμμετοχής, μαθήματα)