Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ασφαλιστικής & Νομικής Αντιμετώπισης Θανατηφόρων Τροχαίων Ατυχημάτων_22 & 24/9/2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ασφαλιστικής & Νομικής Αντιμετώπισης Θανατηφόρων Τροχαίων Ατυχημάτων_22 & 24/9/2020

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

 

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας
 Τρίτη και Πέμπτη, 22 και 24 Σεπτεμβρίου 2020, 16:00 – 19:20

 

Περιγραφή και Θεματολογία

 

Η Χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που χαρακτηρίζονται από τον εξαιρετικά και δυσάρεστα μεγάλο αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων της.  Μάλιστα, πάμπολλα είναι μοιραία, θανατηφόρα και αφορούν, έτσι, σε πραγματικά δυστυχήματα, αφού έχουν ανυπολόγιστες ανθρώπινες διαστάσεις, διαστάσεις απώλειας ανθρώπινης ζωής.  Οι επιπτώσεις τους είναι τεράστιες και αγγίζουν πολλούς θεσμούς, πρωτίστως την οικογένεια. Αγγίζουν, όμως, και τον θεσμό της Ασφάλισης, τον κοινωνικό ρόλο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και τον κοινωνικό ρόλο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

 

Το Εκπαιδευτικό μας Σεμινάριο αναλύει ενδελεχώς το σύνολο των πλευρών του θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος και δίδει έμφαση στις νομικές και ασφαλιστικές παραμέτρους του, καθώς επίσης και στους τρόπους με τους οποίους οι Ασφαλιστικές Εταιρείες και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές είναι καλό να το αντιμετωπίζουν και να το διαχειρίζονται.

 

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, έχουν ως εξής:


• Στατιστικά μεγέθη και συχνότητες τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων 
• Κοινωνικές και Ασφαλιστικές επιπτώσεις
• Τα όρια ευθύνης του Ασφαλιστή
• Η συνυπαιτιότητα στο τροχαίο ατύχημα
• Το συντρέχον πταίσμα του παθόντος
• Δικαιούχοι Αποζημίωσης
• Έκταση Αποζημίωσης
• Υποκατάσταση ασφαλιστικού φορέα
• Υποκατάσταση ασφαλιστή από σύμβαση ασφάλισης ζωής
• Αλλοδαπός παθών – εφαρμοστέο δίκαιο
• Μεταγενέστερος θάνατος τραυματισθέντος
• Σύνοψη και απαντήσεις σε περιπτώσεις ενδιαφέροντος

 

Σε ποιους απευθύνεται
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, των Τομέων Γενικών Ασφαλίσεων που διαχειρίζονται θέματα του Κλάδου Αυτοκινήτου και επιθυμούν να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους και να εξειδικευθούν περαιτέρω επί του θέματος.
β. Underwriters και Στελέχη Αποζημιώσεων Αυτοκινήτου, Πραγματογνώμονες και Διακανονιστές Ζημιών που ειδικεύονται στην αξιολόγηση των ασφαλιστικών περιπτώσεων αλλά και τη διαχείριση σχετικών ασφαλιστικών απαιτήσεων.
γ. Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών και Δικηγόρους που αναλαμβάνουν τη Νομική Διαχείριση Θεμάτων που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα και τις επιπτώσεις τους
δ. Στελέχη εκπαίδευσης, Πωλήσεων και Product Management που διδάσκουν ή προωθούν Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου
ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που εξειδικεύονται στις πωλήσεις Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και είναι σκόπιμο να γνωρίζουν τις ειδικότερες πλευρές τους.
στ. Ενδιαφερομένους να αναπτύξουν καλή τεχνογνωσία επί του θέματος. 

 

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:
• Να παρουσιάσει την έκταση του προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων, την ένταση και τη συχνότητα τους, καθώς και τις διαστάσεις και επιπτώσεις τους.
• Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης των παραμέτρων, ασφαλιστικών, νομικών και άλλων, θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.
• Να αναλύσει ειδικές πλευρές του νομικού πλαισίου που ρυθμίζει τις έννοιες της ευθύνης και της αποζημίωσης στις περιπτώσεις επέλευσης θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, όπως και την πλέον πρόσφατη νομολογία επί σχετικών ζητημάτων  με σκοπό  τον αποτελεσματικό  χειρισμό, έλεγχο και διαχείριση των σχετικών ασφαλιστικών περιπτώσεων.
• Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα και κοινωνικά ζητήματα στο σύνολό τους. 
• Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία νομικής πρακτικής και ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται επί του θέματος.
• Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (case studies) Τροχαίων Ατυχημάτων προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του εκπαιδευτικού κοινού.

 

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 
Η κα Πένη Σαριδάκη, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Νομική Σύμβουλος Ασφαλιστικών Εταιρειών, Τραπεζών και Φορέων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, συγγραφεύς νομικών και ασφαλιστικών εγχειριδίων και μελετών, με πολυετή  εμπειρία επί του θέματος, τακτική συνεργάτης του Ε.Ι.Α.Σ. στις ενότητες Ασφαλιστικού Δικαίου του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

 

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €100 
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €130 
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Διαβάτε περισσότερα - Αίτηση Συμμετοχής