Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ_18 & 20/1/2022

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ_18 & 20/1/2022

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

 

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

 

Περιγραφή και Θεματολογία

 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτώνδιάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών,  αναδεικνύει τις διαφορετικές κατηγορίες τεχνικών κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, τις μελετά ενδελεχώς και παρουσιάζει εμπεριστατωμένα το σύγχρονο πλαίσιο ασφαλιστικής κάλυψής τους. Ταυτοχρόνως, προτείνει τρόπους προβολής της εμβέλειας και του οφέλους αυτού του κλάδου ασφαλιστικής δραστηριότητας, ενώ προσφέρει συστηματική επιχειρηματολογία ασφάλισης  των εμπεριεχομένων κινδύνων.

 

Αναλυτικά, η θεματολογία του εν λόγω Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, έχει ως εξής:

 

•Γενικές Αρχές Ασφάλισης Τεχνικών Κινδύνων
•Εισαγωγή στις Ασφαλιστικές Καλύψεις Τεχνικών Κινδύνων
•Είδη Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Τεχνικών Κινδύνων

-Συμβόλαιο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
-Συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών
-Συμβόλαιο Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργοληπτών
-Συμβόλαιο Αποπερατωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού
•Ασφαλιστήρια Κ.Π.Κ. Εργοληπτών & Συναρμολογήσεως
-Εφαρμογές των Συμβολαίων
-Κύρια Χαρακτηριστικά αυτών
-Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
-Εξαιρέσεις
-Περίοδοι Ασφαλίσεως
-Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα
-Ασφαλιζόμενα κεφάλαια, Απαλλαγές Συμβολαίου και Τιμολόγηση Κινδύνων
-Επεκτάσεις καλύψεων, Παραρτήματα
-Έργα με τεχνικές δυσκολίες
-Εφαρμογή εργαλείων εκτίμησης κινδύνου στην αξιολόγηση του ρίσκου
• Ζημίες και Διαχείριση αυτών
• Κάλυψη Απώλειας Μελλοντικών Κερδών μέσα από το CAR
• Αναλυτικές αναφορές στην Ευθύνη Εργοληπτών
• Πρακτικά παραδείγματα και Ανάλυση περιπτώσεων
• Προτάσεις Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

• Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που έχουν ως ευρύτερο αντικείμενο τους τις γενικές ασφαλίσεις και ως ειδικό εργασιακό ενδιαφέρον τους τις ασφαλίσεις τεχνικών κινδύνων και αστικής επαγγελματικής ευθύνης εργοληπτών και επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω και να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους.

• Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να εξειδικευθούν στις ασφαλίσεις τεχνικών κινδύνων και στις ασφαλίσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης εργοληπτών.

• Στελέχη των Διευθύνσεων Operations Γενικών Ασφαλίσεων, Μεγάλων Πελατών, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Πωλήσεων, Product Development και Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αναπτύξουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους επί του θέματος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενισχύσουν την λειτουργικότητά τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους στις επιχειρήσεις τους.

• Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά ασφαλίσεων τεχνικών κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.

• Εργολήπτες και Στελέχη Τεχνικών Εταιρειών, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των μηχανημάτων και των έργων της εταιρείας τους.

• Στελέχη και υπαλλήλους Τραπεζών που διαχειρίζονται την χρηματοδότηση τεχνικών εταιρειών και τεχνικών έργων και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισης τεχνικών κινδύνων, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων. 

• Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στα θέματα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των τεχνικών ασφαλίσεων.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης  τεχνικών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης τεχνικών κινδύνων και των τελευταίων εξελίξεων αυτών, σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται και εμπλέκονται στον εν λόγω τομέα υψηλού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ παρέχει την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν στη φιλοσοφία της ασφάλισης τεχνικών κινδύνων να γνωρίσουν, μέσα από πλούτο παραδειγμάτων, τους βασικούς παράγοντες του ρίσκου και της ασφάλισής του.

 

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Θεανώ Τελωνιάτη, Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Property, Energy and Marine, Aviation Manager της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΑΙG Hellas. Η κα Τελωνιάτη διαθέτει αξιοπρόσεχτη εμπειρία ασφαλίσεων τεχνικών έργων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, διετέλεσε μέλος της υπο-επιτροπής τεχνικών ασφαλίσεων της Ε.Α.Ε.Ε. και εφαρμόζει σύγχρονα μοντέλα εκτίμησης καταστροφικών κινδύνων, ενώ αξιοποιεί εξειδικευμένα εργαλεία τιμολόγησης (PUMA, MR-ET).

 

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή
Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
•εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή
Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Αίτηση Συμμετοχής