Αρχική Σελίδα Το E.I.A.Σ Στόχοι και Όραμα

Στόχοι και Όραμα

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Τo Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), ως ο επίσημος -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- εκπαιδευτικός φορέας της ασφαλιστικής αγοράς, λειτουργεί από το 1987 και έχει ως βασικό σκοπό του την υποστήριξη και  την ενίσχυση των εκπαιδευτικών σχεδιασμών των ασφαλιστικών εταιριών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Το ΕΙΑΣ, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τάσεις και τις νέες προκλήσεις της ασφαλιστικής βιομηχανίας και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, διεύρυνε τα target groups και τους ορίζοντές του και εμπνεόμενο από την ιδέα της δια βίου παιδείας και μάθησης αναβάθμισε τα υφιστάμενα προγράμματα εκπαίδευσης και τα εμπλούτισε εισάγοντας πρωτοποριακά σεμινάρια σύγχρονης θεματολογίας και προσθέτοντας πολλές νέες συνεργασίες ειδικευμένων εισηγητών. Από τις αρχές του 2014 λειτουργεί οn-line και η νέα πλατφόρμα e-learning του ΕΙΑΣ, η οποία συνεχώς και θα εμπλουτίζεται με νέα προγράμματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΙΑΣ καλύπτουν τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο, τα μεσαία και ανώτερα στελέχη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και όλες τις κατηγορίες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών παρέχοντας:

  • νέα πιστοποιημένα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως είναι τα 9μηνα προγράμματα «Executive Development in Insurance (EDI) 2014» και «Intermediary Development in Insurance (IDI) 2014» καθώς και το 18μηνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc «Insurance Risk Management» (IRM) σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School
  • εντατικά κλαδικά και τεχνικά σεμινάρια καθώς και σεμινάρια σύγχρονου ασφαλιστικού management, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών.
  • φροντιστηριακά προγράμματα για τις εξετάσεις όλων των κατηγοριών, επιπέδων και ειδικοτήτων, υποψηφίων διαμεσολαβητών στο πλαίσιο της προβλεπόμενης εκ του νόμου επαγγελματικής πιστοποίησης από την Τράπεζα της Ελλάδος.
  • ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένα στις  εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.  
  • Ημερίδες - συνέδια - διαλέξεις, εξειδικευμένου χαρακτήρα, για  σημαντικά επίκαιρα θέματα της ασφαλιστικής αγοράς.

Όλοι οι διδάσκοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΙΑΣ είναι εισηγητές με υψηλή εξειδίκευση στο διδακτικό αντικείμενο ευθύνης τους και υψηλή βαθμολογία στις αξιολογήσεις εκπαιδευτών του Ινστιτούτου, πιστοποιημένοι από τον ΟΑΕΔ, Καθηγητές Πανεπιστημίων καθώς και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και προσωπικότητες του ασφαλιστικού και οικονομικού χώρου.
Το ΕΙΑΣ διαθέτει συσσωρευμένη πολυετή τεχνογνωσία στο ασφαλιστικό εκπαιδευτικό αντικείμενο, η οποία οφείλεται στην αποκλειστική ενασχόλησή του με τον ασφαλιστικό χώρο και τις συναφείς  εκπαιδευτικές του ανάγκες.

Το ΕΙΑΣ έχει στόχο να αποτελεί τον κορυφαίο στην Ελλάδα εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό οργανισμό στο τομέα των Ασφαλιστικών Σπουδών και Πρακτικής συμβάλλοντας άμεσα και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής επιχείρησης  προετοιμάζοντας μία νέα γενιά ανερχόμενων στελεχών -δυναμικών και άριστα καταρτισμένων, με ήθος και επαγγελματική επάρκεια- και  προσφέροντας νέα τεκμηριωμένη γνώση, ικανή να επιλύσει σύγχρονα επιχειρησιακά προβλήματα της ασφαλιστικής βιομηχανίας.

Βασικοί στόχοι όλων των πρωτοβουλιών του ΕΙΑΣ είναι:
• να επικοινωνεί αδιάλειπτα με τον ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό κλάδο,
• να συνεργάζεται παραγωγικά με όλες τις ασφαλιστικές  επιχειρήσεις,
• να συνεισφέρει ουσιαστικά στην καλύτερη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού πρώτης γραμμής της αγοράς μας,
• να επικουρεί τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης στο έργο τους,
• να εγκαινιάζει νέες δραστηριότητες που στόχο έχουν την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στο σύνολο του κλάδου σε επίκαιρα θέματα ειδικού αλλά και γενικότερου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος,
• να προσφέρει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και αναβαθμισμένα ετήσια ακαδημαϊκά προγράμματα,
• να διευρύνει τη συνεργασία του με σημαντικούς φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
• να συμβάλλει στον γόνιμο επιχειρηματικό διάλογο με γνώμονα πάντοτε την καλλιέργεια του ανθρώπινου κεφαλαίου της ασφαλιστικής αγοράς,
• να στηρίζει, εκπαιδεύοντας και ενισχύοντας τις κουλτούρες εκείνες  που θα “απαντούν” στις σημερινές ανάγκες και μεγάλα προβλήματα των καταναλωτών, μέσα στις  σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες,
• να παρέχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση στην κοινωνία για θέματα που άπτονται στην ανάπτυξη μιας «ασφαλιστικής κουλτούρας»
• να ενισχύσει με προγράμματα τη μαθησιακή διαδικασία, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, μέσω μαθησιακής διαδικασίας από  σύγχρονες τεχνολογίες  (εξ αποστάσεως διαδικτυακή εκπαίδευση ),
• να ενημερώσει και να επιμορφώσει μέσω φυσικής παρουσίας και προγραμμάτων e-learning,  επαγγελματίες αλλά και νέους που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στο ασφαλιστικό επάγγελμα, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Η πρακτική ωφέλεια       
Η άμεση πρακτική ωφέλεια από τη λειτουργία του ΕΙΑΣ για την ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία, την οικονομία και την κοινωνία συνίσταται στο ότι το ΕΙΑΣ συμβάλλει άμεσα και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής επιχείρησης:

• Προετοιμάζοντας μία νέα γενιά στελεχών, δυναμικών, άριστα καταρτισμένων, με ήθος και επαγγελματική επάρκεια τα οποία, με τη σειρά τους, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ασφαλιστικής επιχείρησης. 
• Αναπτύσσοντας ανερχόμενα στελέχη, στα οποία προσφέρει ένα ισχυρό εφόδιο για τη σταδιοδρομία τους
• Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής επιστήμης και πρακτικής, προσφέροντας νέα τεκμηριωμένη γνώση, ικανή να επιλύσει σύγχρονα επιχειρησιακά προβλήματα της ασφαλιστικής αγοράς.

Στόχος του ΕΙΑΣ είναι, στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, να προσφερθούν ουσιαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που θα ενισχύσουν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής των πωλήσεων και θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του Έλληνα ασφαλισμένου. Το ΕΙΑΣ θα μπορέσει να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, στην εδραίωση των υγειών επαγγελματικών πρακτικών και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ανθρώπων που είναι εντεταλμένοι να προσφέρουν υπηρεσίες στον καταναλωτή.

Το όραμα του Ινστιτούτου

Το όραμα του ΕΙΑΣ είναι να συνεχίσει να αποτελεί τον κορυφαίο στην Ελλάδα εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό οργανισμό στον τομέα της Ασφαλιστικής Επιστήμης & Πρακτικής και στον τομέα ανάδειξης στελεχών ικανών να υπηρετήσουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εφάμιλλο των αντίστοιχων ιδρυμάτων της Ευρώπης.