Οι Εισηγητές μας

Στα προγράμματα μας αξιοποιούμε τα καλύτερα στελέχη της αγοράς ως τακτικούς εισηγητές καθώς και προσωπικότητες που συμβάλλουν με τις γνώσεις τους στην αναβάθμιση της Ασφαλιστικής Αγοράς.