Οι Εισηγητές μας

Το Διδακτικό Προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών συναποτελούν υψηλού κύρους Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, διαθέτοντες εξειδίκευση σε τομείς της Ασφαλιστικής Επιστήμης, της Αναλογιστικής, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών, αλλά και αντιστοίχως υψηλής τεχνογνωσίας Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Industry Experts και Διευθυντικά Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς μας, διαθέτοντα εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικής Τεχνικής, Κλάδων Ασφαλιστικής Δραστηριότητας, Θεσμικού Πλαισίου Ασφαλίσεων και Ασφαλιστικού Δικαίου, Φορολογικού Πλαισίου Ασφαλίσεων και ήπιων δεξιοτήτων ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

 

Ακολούθως, εμφανίζονται σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διδακτικού Προσωπικού του Ινστιτούτου, αλφαβητικά.

 

Βιογραφικά Σημειώματα