Τελευταία Νέα
20.07.20

                 

 

 

 

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών προσφέρει στους ενδιαφερόμενους συναδέλφους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, την ακόλουθη σειρά Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσής τους, προς τον σκοπό Επαναπιστοποίησης και ανανέωσης της επαγγελματικής άδειάς τους από τα οικεία Επιμελητήρια, κατά τις προβλέψεις της κείμενης Νομοθεσίας και της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής.  

 

Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Τομέως Β
• «Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους, Απορρέουσες από τον Νόμο 4583/2018», διάρκειας 5 ωρών
• «Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων», διάρκειας 10 ωρών

 

Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Τομέως Γ
• «Σχεδιασμός Ασφαλιστικών Λύσεων και Κατάρτιση Ασφαλιστικού Προγράμματος», διάρκειας 5 ωρών
• «Διερεύνηση και Ανάλυση Ασφαλιστικών Αναγκών ως Θεμελιώδεις Αρχές Συμβουλευτικών Πωλήσεων», διάρκειας 10 ωρών
• «Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική επικοινωνία», διάρκειας 7 ωρών
• «Τεχνικές Πωλήσεων Αναβάθμισης του ρόλου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή», διάρκειας 8 ωρών
 
Τα προαναφερόμενα Προγράμματα απευθύνονται σε συναδέλφους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές οι οποίοι επιθυμούν να καλύψουν τις απαιτούμενες ώρες επανεκπαίδευσής τους κατά το τρέχον έτος 2020.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αξιοποιήσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και συμπληρώσουν τα στοιχεία τους επ΄ αυτής, προκειμένου να λάβουν κωδικούς πρόσβασης στα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης της επιλογής τους.


Η αποστολή των κωδικών πρόσβασης πραγματοποιείται κάθε εργάσιμη Δευτέρα στις 17:00, κατόπιν έγκαιρης υποβολής της αίτησης συμμετοχής και του απαιτούμενου καταθετηρίου των διδάκτρων παρακολούθησης έως και την Πέμπτη, 12:00 της προηγούμενης εβδομάδας. Οι συνάδελφοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές οι οποίοι εντάσσονται στα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης, έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις (4) εβδομάδες, προκειμένου να ολοκληρώσουν την παρακολούθησή τους και να ανταποκριθούν στο εξεταστικό τους σκέλος.
 

 

 
 
 

14.07.20

 

Παρουσίαση και έναρξη διαδικτυακού Προγράμματος: Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, 16.00-18.00

 

Περιγραφή και Θεματολογία
Η Αγγλική Γλώσσα αποτελεί τον πλέον σημαντικό «μοχλό» ανάπτυξης της διεθνούς επικοινωνίας μας και προάγει τις δυνατότητες μας να κινηθούμε αποτελεσματικά στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο «κόσμο» των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η επικοινωνία στη Διεθνή Ασφαλιστική Αγορά, έχει και αυτή ως «διαβατήριο» της, την άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.  Μόνο που αυτό δεν φθάνει, καθώς η επιχειρησιακή και η ασφαλιστική ορολογία είναι εξαιρετικά εξειδικευμένες, απαιτητικές και εκτεταμένες σε πλείστα όσα πεδία εφαρμογής και ανάπτυξης της ευρύτερης οικονομικής και της ειδικότερης ασφαλιστικής δραστηριότητας.  Επομένως, η άρτια και βαθιά γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, της  επιχειρησιακής και ασφαλιστικής ορολογίας της, των εννοιών της και του περιεχομένου της, καθώς και η δυνατότητα άψογης έκφρασης και διατύπωσής της, συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση περαιτέρω επαύξησης της επαγγελματικής επάρκειας των Στελεχών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας, αλλά και σημαντικότατο μέλημα τους.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διευκολύνει πολύ την επικοινωνία Στελεχών Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στην Αγγλική Γλώσσα, αφού εστιάζει το ενδιαφέρον του στην εκμάθηση της επιχειρησιακής και της ασφαλιστικής ορολογίας και στη διατύπωση τους, κατά τρόπο ακριβή, επαρκή και σωστό.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, έχει ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, ως εξής:


13.07.20

 

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας
Τρίτη και Πέμπτη, 15 και 17 Σεπτεμβρίου 2020, 16:00 – 19:20

 

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι μηχανές είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, ανέκαθεν και εντονότερα κατά τους τελευταίους δύο αιώνες, την έχουν βελτιώσει αφάνταστα και διευκολύνουν σημαντικά όλες τις εκφάνσεις της. Βλέπουμε εφαρμογές τους στο πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων μας, στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στις επικοινωνίες, στις υποδομές, ακόμη και στην προσωπική ή ιδιωτική μας ζωή. Παρατηρούμε ότι, πολύ ορατά κατά τα τελευταία χρόνια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός μετεξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Όλα πλέον τείνουν να είναι ηλεκτρονικά, τα πάντα, από ναυπηγεία πλοίων και τα εργοστάσια κατασκευής αεροσκαφών, μέχρι και το mixer στην κουζίνα του σπιτιού μας. Πολύ πρόσφατα, έχουν εισέλθει στη ζωή μας και στον αέρα κάποιες ειδικές ιπτάμενες συσκευές, οι οποίες φαίνεται ότι θα κυριαρχήσουν σε πάρα πολλούς τομείς, όπως στη διασκέδαση (φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση,…), στην παραγωγή (καλλιέργειες, ψεκασμοί,…), στην άμυνα, στις μεταφορές, κ.ο.κ. Είναι τα drones!

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμούδιάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, παρουσιάζει, αναπτύσσει και αναλύει τους κινδύνους που πρέπει να ασφαλιστούν, τον τρόπο ασφάλισής τους, τις τεχνικές αξιολόγησης και ανάληψης αυτών των κινδύνων, καθώς και της αντασφάλισής τους. Η διαχείριση ζημιών, οι δυνατότητες πωλήσεων και η αξιοποίηση των ευκαιριών αγοράς, συνθέτουν επίσης σημαντικά θεματικά αντικείμενα του εν λόγω Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

 Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:  


12.07.20

 

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας
 Τρίτη και Πέμπτη, 22 και 24 Σεπτεμβρίου 2020, 16:00 – 19:20

 

Περιγραφή και Θεματολογία

 

Η Χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που χαρακτηρίζονται από τον εξαιρετικά και δυσάρεστα μεγάλο αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων της.  Μάλιστα, πάμπολλα είναι μοιραία, θανατηφόρα και αφορούν, έτσι, σε πραγματικά δυστυχήματα, αφού έχουν ανυπολόγιστες ανθρώπινες διαστάσεις, διαστάσεις απώλειας ανθρώπινης ζωής.  Οι επιπτώσεις τους είναι τεράστιες και αγγίζουν πολλούς θεσμούς, πρωτίστως την οικογένεια. Αγγίζουν, όμως, και τον θεσμό της Ασφάλισης, τον κοινωνικό ρόλο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και τον κοινωνικό ρόλο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

 

Το Εκπαιδευτικό μας Σεμινάριο αναλύει ενδελεχώς το σύνολο των πλευρών του θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος και δίδει έμφαση στις νομικές και ασφαλιστικές παραμέτρους του, καθώς επίσης και στους τρόπους με τους οποίους οι Ασφαλιστικές Εταιρείες και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές είναι καλό να το αντιμετωπίζουν και να το διαχειρίζονται.

 

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, έχουν ως εξής:


11.07.20

 

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας
 Τρίτη και Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2020, 16:00 – 19:20

 

Περιγραφή και Θεματολογία
Ο «κόσμος» των επιχειρήσεων καθίσταται ολοένα και περισσότερο πολύπλοκος, ενώ οι απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού αυξάνουν και αυτές, κατ΄ αντιστοιχία. Οι αποφάσεις όσων διοικούν τον «κόσμο» αυτό, στο πολυδαίδαλο περιβάλλον που περιγράφουμε, αποδεικνύονται βαρυσήμαντες, κρίσιμες και πολλές φορές καταλυτικές. Τα ανώτατα και ανώτερα Στελέχη διοίκησης των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας τις προαναφερόμενες αποφάσεις υψηλής σημαντικότητας, αναλαμβάνουν μαζί τις σημαντικές ευθύνες ορθότητας των επιλογών τους και εκτίθενται, επομένως, σε κινδύνους έγερσης αξιώσεων και διεκδικήσεων απ΄ όσους ενδεχομένως θίγονται ή αισθάνονται ότι θίγονται από τις αποφάσεις τους αυτές.

Έτσι, σε αυτό το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που είδαμε να μεταβάλλεται συνεχώς και να γίνεται ολοένα και περισσότερο σύνθετο, οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν καθημερινά τα Διευθυντικά Στελέχη των επιχειρήσεων, εξελίσσονται σε πολυπαραγοντικές, σε αποφάσεις υψηλής δυσκολίας και κινδύνου, ενώ έχουν συχνά αντίκτυπο και στα τρία συνδεόμενα μέρη, στο ίδιο το στέλεχος και τη φήμη του, στην εταιρεία που διευθύνει και στη φήμη της, καθώς και στους επηρεαζόμενους από τις αποφάσεις, μέλη του προσωπικού, πελάτες και παρόχους υπηρεσιών. 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (D & O Liability Insurance), είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών και αναπτύσσει ενδελεχώς τα ακόλουθα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος:


01.07.20

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας
Δευτέρα και Τετάρτη, 6 και 8 Ιουλίου 2020, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

Το νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς μας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, όσο και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αποδίδει βαρύνουσα σημασία στις υποχρεώσεις έγκαιρης πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων,  που αδιαμφισβήτητα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια αυτή την αξιοπιστία του Θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αλλά και των κρίσιμων παραγόντων του, Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και οι Διαμεσολαβητές καλούν να μεριμνούν εγκαίρως και να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης και αποτροπής τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων, έτσι ώστε, δια των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, να προστατεύουν το κύρος τους, την ευρυθμία της αγοράς, τη νομιμότητα των συναλλαγών εντός αυτής και την ισορροπία του χρηματοοικονομικού και του ευρύτερου οικονομικού συστήματος.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Anti-Money Laundering, AML, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών,  επιδιώκει να προσφέρει πλήρεις γνώσεις του σύγχρονου Θεσμικού Πλαισίου Anti-Money Laundering και της κείμενης νομοθεσίας περί πρόληψης και αποτροπής ενεργειών οικονομικού εγκλήματος, ενώ ειδικότερα προτείνει συστηματικούς μηχανισμούς και συντεταγμένες μεθόδους πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτροπής κακόβουλων ενεργειών «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», προς όφελος της υγιούς ισορροπίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των εκπροσώπων τους, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:


30.06.20

 

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας 
       Τρίτη και Πέμπτη, 7 και 9 Ιουλίου 2020, 16:00 – 19:20

 

 

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι ναυτασφαλίσεις, δηλαδή οι ασφαλίσεις περί τη ναυτιλία και τον εφοπλισμό, αναγνωρίζονται ως ο νεοανερχόμενος κλάδος ασφαλιστικής δραστηριότητας, αφού οι υπηρεσίες του συνδέονται άμεσα και αποτελεσματικά με όλες τις συνιστώσες του ναυτιλιακού και εφοπλιστικού «κεφαλαίου», όπως ενδεικτικά με τις ασφαλίσεις πλοίων στο σύνολό τους, με τις ασφαλίσεις των πληρωμάτων τους, καθώς και με τους πραγματοποιούμενους ναύλους ή τις θαλάσσιες μεταφορές. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ναυτικών ασφαλίσεων είναι πράγματι πολύ σημαντικές και ουσιώδεις, αφού παρέχουν αξιόπιστη ασφαλιστική προστασία έναντι των κινδύνων που απειλούν το παρόν, την προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των κύριων παραγόντων της ναυτιλίας και του εφοπλισμού.

 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, προσφέρει άριστη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στο φάσμα των ναυτασφαλίσεων, με επίκεντρο του ενδιαφέροντός του τις Ασφαλίσεις Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, που αποτελούν αξιοπρόσεχτη περιοχή ισχυρής ανάπτυξης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

 Οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής:


Όλα τα νέα