Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Όλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Προγράμματα Σπουδών και Μετεκπαίδευσης

LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν,σε περιβάλλον φυσικής τάξης
LOGO EIAS 35 years
Σε Επιστημονική Συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών με
το Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού
του Πανεπιστημίου Πειραιώς!

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης
LOGO EIAS 35 years
Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ε.Ι.Α.Σ και Πανεπιστημίου Πειραιώς,
υπό την Αιγίδα Πιστοποίησης της EFICERT
CERTIFICATE OF STUDY IN FINANCIAL PLANNING AND INSURANCE ADVICE
Πιστοποίηση EFICERT SQF 3 European Insurance Intermediary

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης  
LOGO EIAS 35 years
European Certified Financial Adviser
SQF 4 EFICERT CERTIFICATION RANKING

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 31 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2022, 16.00-19.20
LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης
LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης
LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης
LOGO EIAS 35 years
Αναγκαιότητα, Τάσεις, Περιεχόμενο και Προοπτικές

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 24 και 26 Μαΐου 2022, 16:00 – 19:20
LOGO EIAS 35 years
Τομείς Ενδιαφέροντος, Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι Κατοικιών, Επιχειρήσεων και Διακοπής Εργασιών,
Αξιολόγηση Κινδύνων, Αποζημιωτική Πολιτική, Ασφαλιστικά Προγράμματα, Πρωτόκολλα Διαδικασιών

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης
LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 12 και 14 Απριλίου 2022, 16:00–19:20
LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 5 και 7 Απριλίου 2022, 16:00 – 19:20