Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Προνόμια Εγγραφής Μελών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Ν.Π.Ι.Δ, με Μέλη του, στις επιμέρους κατηγορίες και διαβαθμίσεις, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, επιχειρήσεις κλάδων της οικονομίας, άλλων του ασφαλιστικού, καθώς και φυσικά πρόσωπα, κυρίως σπουδαστές και απόφοιτους των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του.

Τα Μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, νομικά και φυσικά πρόσωπα, απολαμβάνουν ειδικών προνομίων, τα οποία εκτείνονται σε εκπτωτική πολιτική επί των διδάκτρων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ινστιτούτου, σε δυνατότητες δωρεάν παρακολούθησης επιμέρους Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης προοπτικών σταδιοδρομίας, δωρεάν παρακολούθησης επίκαιρων διαλέξεων και εκπτώσεων στις τιμές διάθεσης των εκδόσεων του Ινστιτούτου.

 

Αίτηση εγγραφής Τακτικού Μέλους EIAS 

 

Αίτηση εγγραφής Συνδεδεμένου Μέλους EIAS BUSINESS SOCIETY

 

Αίτηση εγγραφής Προνομιούχου Μέλους EIAS ALUMNI SOCIETY