Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Συνδεδεμένα Μέλη, Ε.Ι.Α.Σ Business Society

 

 

1
LIFE PLAN INSURANCE 
2
3P INSURANCE AGENTS 
3
TEAM ZERBALA INSURANCE AGENTS
4
ALLSAFE  / Ασφαλιστικοί Πράκτορες & Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων ΙΚΕ
5
CREDIT AGRICOLE LIFE
6
CROUP ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΠΕ
7
DELTA INSURANCE ADVISORS S.A
8
EINSURANCE.GR  ΜΕΣIΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛIΣΕΩΝ 
9
EUROBROKERS ΜΕΣIΤΕΣ ΑΣΦΑΛIΣΕΩΝ ΑΕ
10
GS WEALTH
11
H INSURANCE LTD (Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρίας)
12
INSURANCE BEAT 1
13
MEGAGENCY ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε
14
MARSH EΠΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων
15
MATRIX ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ
16
MAXIMA INSURANCE
17
HDI N.B.G. BANKASSURANCE – Αvώvυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης
18
PERSONAL INSURANCE A.E.Γ.Α
19
SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS AE (Ασφαλειομεσιτική Ανώνυμη Εταιρία)
20
SRS WHOLESALE (RE)INSURANCE BROKERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
21
THEODA E. E Θ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
22
VESTER AE – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΕ
23
ΑΝΑΞ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ
24
ΑΟΝ GREECE A.Ε
25
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΡΙΒ ΑΕ
26
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΕ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
27
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ
28
ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ (ξενόγλωσση επωνυμία: PROTECT INSURANCE)
29
ΕΛΕΣΤΙΑ Ε.Π.Ε
30
ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΕΣIΤΕΣ ΑΣΦΑΛIΣΕΩΝ
31
ΜΕΝΤΩΡ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
32
ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ
33
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
34
ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. (ξενόγλωσση επωνυμία: PANORMOS Limited)
35
ΠΑΡΟΝ Ε.Π.Ε (Ξενόγλωσση Επωνυμία Εταιρείας: PARON L.T.D)
36
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
37
ΣIΜΟΣ ΞΗΡΟΓIΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΦ. ΕΠΕ
38
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, (ΣΠΑΤΕ)
39
ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜ . ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΕΠΕ (Ξενόγλωσση Επωνυμία Εταιρείας: FARANTOURIS Insurance & Financial Advisors)