Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Τακτικά Μέλη Ε.Ι.Α.Σ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
1
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ
2
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α
3
ΔΥΝΑΜIΣ ΑΕΓΑ
4
ΕΘΝIΚΗ ΑΕΓΑ
5
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣIΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
6
ΣΥΝΕΤΑIΡIΣΤIΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΓΑ
7
ΥΔΡΟΓΕIΟΣ ΑΑΑΕ
8
A.R.A.G.
9
AIG EUROPE LIMITED Υποκ/μα Ελλάδος
10
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ
11
CNP ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
12
COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
13
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
14
EUROINS AE
15
EUROLIFE FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής
16
EUROLIFE FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων
17
GENERALI HELLAS ΑΑΕ
18
GROUPAMA ΦΟIΝIΞ
19
HDI Global SE, Hellas
20
INTERAMERICAN ΖΗΜIΩΝ
21
INTERAMERICAN ΖΩΗΣ
22
INTERASCO ΑΕΓΑ
23
METLIFE AEAZ
24
NN ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής
25
NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕIΔΩΝ ΑΕΑΕ
26
Ν.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΡ.ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. Συμβούλων & Συμμετοχών
27
ΚΑΡΠΕΝΤΕΡ ΤΕΡΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
28
IONIOS NEW AGENCY A.E.
29
NOS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Α.Ε
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
30
ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σωματείο)
31
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Σ.Ε.Μ.Α.)
32
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
33
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Σ.Α.Π.Ε.)
34
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Α.Σ.)