Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Προσεχή Εκπαιδευτικά Προγράμματα

σε περιβάλλον webinar ή φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 6, 7 και 8 Ιουνίου 2023, 10:00 – 15:20
(Ανάλυση Εξεταστέας Ύλης, Τεστ Προσομοίωσης, Θέματα SOS, Qs & As, Οδηγίες Επιτυχίας)
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 6 και 8 Ιουνίου 2023, 16:00 – 19:20
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 13 και 15 Ιουνίου 2023, 16.00-19.20
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 20 Ιουνίου έως και την Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2023, 16:00 – 19:20
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 27 και 29 Ιουνίου 2023, 16:00 – 19:20
Σε Περιβάλλον Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning

Παρουσίαση και Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023, 16.00-17.00