Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Προσεχή Εκπαιδευτικά Προγράμματα

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου και Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 – 19:20
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 7 και 9 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 – 19:20
σε περιβάλλον webinar ή φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Δευτέρα και Τρίτη, 13 και 14 Φεβρουαρίου 2023, 10:00 – 16:00
Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023, 12:00 – 16:00
(Επισκόπηση Εξεταστέας Ύλης, Θέματα SOS, Qs & As, Οδηγίες Επιτυχίας στις Εξετάσεις)
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 14 και 16 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 – 19:20
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 21 και 23 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 – 19:20
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2023, 16.00 – 19.20