Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Προσεχή Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Σε Περιβάλλον Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning
Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας
που απαιτούνται κατά το έτος 2023

Ημερομηνίες Έναρξης των Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης:
✓ Καθημερινά, από τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου και έως την Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου
Ημερομηνία Λήξης Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης:
✓ Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 9 και 11 Ιανουαρίου 2024, 16:00 – 19:20
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 23 και 25 Ιανουαρίου 2024, 16:00 – 19:20