Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Προσεχή Εκπαιδευτικά Προγράμματα

LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου,
έως και τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022, 16:00 – 19:20
LOGO EIAS 35 years
Αναγκαιότητα, Τάσεις, Περιεχόμενο και Προοπτικές

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 24 και 26 Μαΐου 2022, 16:00 – 19:20
LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar,

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή,
23, 25 και 27 Μαΐου 2022, 10:00 – 14:40
Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022, 12:00 – 14:00
(Θέματα SOS, Qs & As, Οδηγίες Επιτυχίας στις Εξετάσεις)
LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 31 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2022, 16.00-19.20
LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 14 και 16 Ιουνίου 2022, 16:00 – 19:20
LOGO EIAS 35 years
Σε Περιβάλλον Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning
Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας
που απαιτούνται κατά το έτος 2022
Ημερομηνίες Έναρξης των Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης:
✓ Παρασκευή, 27 Μαΐου
✓ Παρασκευή, 17 Ιουνίου
Τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης παραμένουν «ανοικτά» επί τέσσερις (4) εβδομάδες,
από την ημερομηνία έναρξής τους