Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Συνεργασία με Εξωτερικό Εμπειρογνώμονα Εκπαιδευτικής Επάρκειας και Ποιότητας, ISO 9001

Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό  Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT, προς τον σκοπό ανταλλαγής εκπαιδευτικών απόψεων και περαιτέρω, προς τον σκοπό ενίσχυσης των διαδικασιών εκπαιδευτικής ποιότητας που εφαρμόζει, ενώ το προαναφερόμενο «σχήμα» εκπαιδευτικής ποιότητας και κριτηρίων πιστοποίησης ενισχύεται από το πλαίσιο ISO 9001, εντός των προδιαγραφών του οποίου κινούνται οι εκπαιδευτικές και εξεταστικές διαδικασίες του Ινστιτούτου.

Προς την ίδια κατεύθυνση, το Ινστιτούτο συνεργάζεται με επί μέρους δομές του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προς τον σκοπό μεγιστοποίησης και αριστοποίησης της εκπαιδευτικής του τεχνογνωσίας και της ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών που εφαρμόζει.