Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Διοίκηση & Οργάνωση

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ., εκπαιδευτικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το έτος 1987 και έκτοτε συνιστά τον κεντρικό εκπαιδευτικό θεσμό της Ασφαλιστικής Αγοράς της Χώρας μας, με Μέλη του Ασφαλιστικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, καθώς και Φορείς και Επιχειρήσεις της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών παρέχει πλήρες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελεχών και Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζών, καθώς και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον φυσικής τάξης, webinar και e-learning και εμπεριέχει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:

Θεσμικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης και της ασφαλιστικής αγοράς

Θέματα ασφαλιστικών προϊόντων, κλάδων ασφαλιστικής δραστηριότητας και ασφαλιστικής τεχνικής

Θέματα ασφαλιστικής επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης

Θέματα ανάπτυξης επικοινωνίας, πωλήσεων, customer service excellence, διοίκησης πωλήσεων και ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων

Θέματα διοίκησης και οργάνωσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ψηφιακού μετασχηματισμού τους και εισαγωγής καινοτομιών

Θέματα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων (soft skills) και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών

Θέματα ευρύτερου οικονομικού ενδιαφέροντος και ενδιαφέροντος management, marketing, finance και εργασιακής ψυχολογίας

Προγράμματα πιστοποίησης, επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα financial planning και insurance advice, εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT.

Το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει ακαδημαϊκές συνεργασίες με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και διεθνείς συνεργασίες με ομόλογους οργανισμούς και οργανισμούς πιστοποίησης, ενδεικτικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT.

Διοίκηση και Στελέχωση

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Διεύθυνσή αυτού.

Σήμερα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης του Ινστιτούτου, συγκροτείται ως εξής:

 

Πρόεδρος:
κα Νάντια Σταυρογιάννη
Αντιπρόεδρος: 
κα Αγγελική Παπασπυροπούλου
Γενικός Γραμματέας:
κος Γιάννης Καντώρος
Ταμίας:    
κος Νίκος Δελένδας
Μέλη:                             
κος Δημήτρης Γαβαλάκης
κος Μανόλης Γκατζόφλιας
κος Κίμων Ευσταθόπουλος 
κος Γιάννης Κακαβίτσας
κος Άγγελος Μπεφών
κος Ευάγγελος Οικονομόπουλος 
κα Ντάλια Τόμπρου
Γενικός Διευθυντής  
κος Νίκος Σωφρονάς

 

Την Εξελεγκτική Επιτροπή του Ινστιτούτου, συναποτελούν οι κ.κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος και Κώστας Μπερτσιάς.

Η διοικητική στελέχωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, έχει ως εξής:

κος Νίκος Σωφρονάς, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, είναι Οικονομολόγος, με ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων NORΤHEASΤERN ILLINOIS University, ROOSEVELT University of Chicago και MISSISSIPPI State University, Η.Π.Α. Ο κος Σωφρονάς διαθέτει άρτια ασφαλιστική τεχνογνωσία, διεθνείς παραστάσεις και σημαντική εμπειρία marketing, διοίκησης πωλήσεων, ακαδημαϊκής διοίκησης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, τόσο σε περιβάλλον πολυεθνικών επιχειρήσεων, όσο και σε περιβάλλον ακαδημαϊκών οργανισμών της Ελλάδος και του εξωτερικού. Ειδικότερα, διετέλεσε Διευθυντής Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Νέων Δικτύων του Ομίλου INTERAMERICAN, καθώς και Αναπληρωτής Διευθυντής Marketing των ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου, ενώ προηγουμένως διετέλεσε Business Analyst του Ομίλου Coca Cola (3E). Είναι μέλος του Διεθνούς Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων I.E.D.C. Bled School of Management της Σλοβενίας, ενώ έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και της Επιτροπής LIMRA Ευρώπης.

 

κα Νόρα Σπανοπούλου, Υπεύθυνη Γραμματείας Γενικής Διευθύνσεως και Επικοινωνίας, απόφοιτη του Τμήματος Ελληνοαγγλομαθών Γραμματέων & Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Κολλεγίου Saint George.

κα Μαρία Καπασκέλη, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης Σπουδαστολογίου, πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

κα Κατερίνα Κεραμίδα, Υπεύθυνη Θεσμικής Εκπαίδευσης και Πιστοποιήσεων, Φιλόλογος, πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

κα Σοφία Σοφικίτου, Υπεύθυνη Ασφαλιστικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, απόφοιτη του Τμήματος Ελληνοαγγλομαθών Γραμματέων & Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Κολλεγίου Saint George.

Το Λογιστήριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών σπουδών διαχειρίζεται η Εταιρεία ΑCCΟUΝΤΑΒLΕ ΝΝΝ QUΑLLΙΤΥ SΕRVΙCΕS Α2Ν3. Τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ινστιτούτου πλαισιώνουν οι :

  • κος Σπύρος Δούκας, Προϊστάμενος Λογιστηρίου.
  • κα Ζωή Σαμαρά, Υπεύθυνη Λογιστικής διαχείρισης.

Τέλος, το διδακτικό δυναμικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, συναποτελούν τακτικοί και έκτακτοι εισηγητές, υψηλής εξειδίκευσης, σημαντικής εμπειρίας και εκπαιδευτικής επάρκειας, σύμβουλοι επιχειρήσεων, στελέχη της ασφαλιστική αγοράς, industry experts και καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.