Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Οι Αξίες μας

Θεωρούμε πως η υλοποίηση της πολιτικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης, χρειάζεται να στηριχθεί στις ακόλουθες αξίες:

 

Αξιοπιστία: Στο πλαίσιο αυτής της αξίας μας, τηρούμε τις εκπαιδευτικές υποσχέσεις μας, βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και τους εαυτούς μας, σεβόμαστε τις δομές μας, τους κανόνες μας, τα συστήματά μας, τους ανθρώπους μας, το εκπαιδευτικό μας κοινό, αναζητούμε άριστες ισορροπίες ανάμεσα στο έργο που υποσχόμαστε και στο έργο που παραδίδουμε και επιδιώκουμε την απόλυτη ευθυγράμμιση των προγραμμάτων μας, με τη στρατηγική και την πολιτική του Ινστιτούτου μας.

Αποτελεσματικότητα: Στο πλαίσιο αυτής της αξίας μας, υποστηρίζουμε ουσιαστικά και διευκολύνουμε υψηλά και ποιοτικά αποτελέσματα, δια της συγκρότησης ισχυρών επαγγελματικών χαρακτήρων πρωτίστως δια της έμφασης σε χρηστικά εκπαιδευτικά προγράμματα άριστων εργασιακών πρακτικών (best practices), και ακολούθως δια της αξιοποίησης των κατάλληλων θεωρητικών ή ακαδημαϊκών προσεγγίσεων.

Ποιότητα: Στο πλαίσιο αυτής της αξίας μας, θέτουμε και επιδιώκουμε την επίτευξη υψηλών “μέτρων” ή standards ποιότητας και επαγγελματισμού, μεταξύ των ανθρώπων μας, μεταξύ των εργασιακών αντικειμένων μας και μεταξύ των δομών μας, όπως αυτές ενισχύονται από τις προβλέψεις του ακολουθούμενου μοντέλου ISO.

Πρωτοβουλία και Καινοτομία: Στο πλαίσιο αυτών των αξιών μας, προσέχουμε το ταλέντο και το αναπτύσσουμε, καθώς το θεωρούμε ως την “τέχνη της περιέργειας”, ενθαρρύνουμε την αμφίδρομη σχέση της πρωτοβουλίας και της καινοτομίας με τη γνώση και μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση ως εμπειρία και υπόβαθρο αποτελεσματικής δράσης, σε όλες τις βαθμίδες του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς μας.

 

Οι αξίες μας αυτές, κατευθυντήριοι άξονες της πολιτικής μας, βοηθούνται από τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης, που είναι σχεδιαστικός, οργανωτικός και συντονιστικός.

Μάλιστα, η εκπαίδευση, καθ’ αυτή, είναι διαρκής, έντονα παρακινητική, διαπλάθει ώριμους επαγγελματικούς χαρακτήρες, εξελίσσεται παντού, στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Ινστιτούτου μας και στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις των Μελών μας, στο ψηφιακό περιβάλλον και αφορά όλους μας (όλοι μας μαθαίνουμε, όλοι μας διδάσκουμε δια του παραδείγματός μας, μεταφέρουμε τεχνογνωσία και μεταλαμπαδεύουμε εμπειρίες).