Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Συνοπτική Παρουσίαση

 

LOGO EIAS 35 yearsΗ ταυτότητα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, Ε.Ι.Α.Σ., αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ., εκπαιδευτικού και ερευνητικού σκοπού, μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Ιδρύθηκε το έτος 1987 και έκτοτε συνιστά τον κεντρικό εκπαιδευτικό θεσμό της ασφαλιστικής αγοράς της Χώρας μας, με μέλη του ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, καθώς και φορείς και επιχειρήσεις της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών παρέχει πλήρες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Κατάρτισης στελεχών και υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών, καθώς και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον φυσικής τάξης και ψηφιακής εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης, webinar και e-learning, εμπεριέχον τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:

 

  • Θεσμικά Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ιδιωτικής Ασφάλισης και της Ασφαλιστικής Αγοράς
  • Θέματα Ασφαλιστικών Προϊόντων, Κλάδων Ασφαλιστικής Δραστηριότητας και Ασφαλιστικής Τεχνικής
  • Θέματα Ασφαλιστικής Επιμόρφωσης, Μετεκπαίδευσης και Εξειδίκευσης
  • Θέματα Ανάπτυξης Επικοινωνίας και Πωλήσεων, Customer Service Excellence, Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων
  • Θέματα Σύγχρονης Διοίκησης και Οργάνωσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Ψηφιακού Μετασχηματισμού τους και Εισαγωγής Καινοτομιών
  • Θέματα Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (Soft Skills) και Αξιοποίησης Νέων Τεχνολογιών
  • Θέματα Ευρύτερου Οικονομικού Ενδιαφέροντος και Ενδιαφέροντος Management, Marketing, Finance και Εργασιακής Ψυχολογίας
  • Προγράμματα Πιστοποίησης, Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και εξειδικευμένα Προγράμματα Financial Planning και Insurance Advice, εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT.

 

 

Το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει ακαδημαϊκές και επιστημονικές συνεργασίες με δομές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και διεθνείς συνεργασίες με ομόλογους οργανισμούς και οργανισμούς ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών πιστοποιήσεων, ενδεικτικά με την EFICERT, ενώ διαθέτει πλήρη Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, εφ΄όλων των διαστάσεων οργάνωσης και λειτουργίας του.

Κατά το έτος 2022 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου μας παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς περί τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της ασφαλιστικής και της τραπεζικής αγοράς, πρωτίστως σε περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών αξιοσημείωτοι είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης του σπουδαστολογίου του Ινστιτούτου, με συνεχώς αυξανόμενη τη συμμετοχή των διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών, όπως και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας σε αυτό.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου είναι η κα Νάντια Σταυρογιάννη και Γενικός Διευθυντής αυτού είναι ο κος Νίκος Δ. Σωφρονάς.

Τη Γενική Διεύθυνση του Ινστιτούτου πλαισιώνει η διοικητική οργανωτική δομή του, η οποία συγκροτείται από τους Τομείς Γραμματείας Γενικής Διευθύνσεως και Επικοινωνίας, Θεσμικής Εκπαίδευσης και Πιστοποιήσεων, Ασφαλιστικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Σπουδαστολογίου, IT, Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου.

Το διδακτικό δυναμικό του Ινστιτούτου, λειτουργεί σε πλαίσιο external outsourcing και αριθμεί περίπου σε ενενήντα (90) πανεπιστημιακούς καθηγητές, industry experts και πιστοποιημένα στελέχη της ασφαλιστικής και της τραπεζικής αγοράς, με σημαντική εκπαιδευτική εξειδίκευση και εργασιακή εμπειρία επί των θεματικών αντικειμένων ευθύνης τους.

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του Ινστιτούτου, καθώς προσφέρονται σε περιβάλλον σύγχρονης και  ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και e-learning, πλέον του περιβάλλοντος φυσικής τάξης, εκτείνονται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθώς και της Κύπρου.