Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Το Διδακτικό Δυναμικό

Το Διδακτικό Δυναμικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών συναποτελούν υψηλού κύρους Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, διαθέτοντες εξειδίκευση σε τομείς της Ασφαλιστικής Επιστήμης, της Αναλογιστικής, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών, αλλά και αντιστοίχως υψηλής τεχνογνωσίας Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Industry Experts και Διευθυντικά Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς μας, διαθέτοντα εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικής Τεχνικής, Κλάδων Ασφαλιστικής Δραστηριότητας, Θεσμικού Πλαισίου Ασφαλίσεων και Ασφαλιστικού Δικαίου, Φορολογικού Πλαισίου Ασφαλίσεων και ήπιων δεξιοτήτων ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Ακολούθως, εμφανίζονται σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διδακτικού Δυναμικού του Ινστιτούτου, αλφαβητικά.


 

Δρ. Χρήστος Αβδούλας

Οικονομολόγος, Μεταδιδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εμφανίζει σημαντικό επιστημονικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο στους Τομείς Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού, Επενδύσεων και Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου, ενώ διδάσκει τα εν λόγω θεματικά αντικείμενα σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα σπουδών Ελληνικών και διεθνών πανεπιστημίων.

κα Φωτεινή Αβραμούδα

Στέλεχος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, με εξειδίκευση σε θέματα Διακανονισμού Ζημιών και Δικαστικών Διαφορών.

κα Αγγελική Αγγελοπούλου

Στέλεχος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, με εξειδίκευση σε θέματα Διακανονισμού Ζημιών και διαχείρισης της 4ης Κοινοτικής Οδηγίας Αυτοκινήτων.

κα Ευαγγελία Αθανασίου

Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών της Εταιρείας INTERASCO AΕΓΑ. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές Ασφαλιστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει διατελέσει Μέλος διαφόρων Επιτροπών της Ε.Α.Ε.Ε., όπως των Επιτροπών Περιουσίας, Σκαφών, Αστικής Ευθύνης, Εγγυήσεων και Νομικής Προστασίας.

 

κος Κώστας Ακριβόπουλος

Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί των θεμάτων κλάδων ασφαλιστικής δραστηριότητας, θεσμικής εκπαίδευσης, ασφαλιστικών πιστοποιήσεων και soft skills ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Ο κος Ακριβόπουλος, με σπουδές Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Marketing και Κοινωνιολογίας, διαθέτει πολυετή και αξιοπρόσεκτη εκπαιδευτική και ασφαλιστική εμπειρία, καθώς έχει διατελέσει επί σειρά ετών σε διευθυντικές θέσεις των τομέων εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO, ALLIANZ και INTERAMERICAN. Η ασφαλιστική αρθρογραφία του κου Ακριβόπουλου, οι μελέτες ασφαλιστικού ενδιαφέροντος και τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που συντάσσει επί των θεμάτων της εξειδίκευσής του, είναι αξιοπρόσεκτα.

κα Μαργαρίτα Αντωνάκη

Mαθηματικός, αναλογίστρια, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφορική, διαθέτουσα πολυετή και σημαντική εμπειρία σε θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης. Εργάστηκε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Επιστημονική Συνεργάτης στην έδρα Πιθανοτήτων και Στατιστικής. Διετέλεσε επί μακρόν Προϊσταμένη Οικονομικού και Τεχνικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών στο Υπουργείο Εμπορίου και, ακολούθως, Γενική Διευθύντρια της Commercial Union Life. Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος έως τον Μάρτιο του έτους 2022, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Αναλογιστών, της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α), μέλος πολλών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε σειρά συνεδρίων και συναντήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Insurance Europe. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης και Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ), Τακτική Εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ επί σειρά ετών υπήρξε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

κα Δώρα Αποστολοπούλου

Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας Μεσιτών Ασφαλίσεων Special Risk Solutions (SRS) S.A., Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO & INTERAMERICAN), διαθέτουσα σημαντική εξειδίκευση Product Engineering επί των Ασφαλίσεων Πυρός (Επιχειρήσεων και Κατοικιών) και Αστικής Ευθύνης. Η κα Αποστολοπούλου είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

κος Νίκος Βαγιακάκος

Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Coaching και Mentoring, με ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και διεθνή εμπειρία στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Ολλανδία.

κος Νότης Βαγιακάκος

Γενικός Διευθυντής της Ασφαλιστικής Εταιρείας HDI Global SE, με εξειδικευμένες Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτων επιστημονική ειδίκευση στο Marketing Management, και εφαρμοσμένες ασφαλιστικές σπουδές και εργασιακή εμπειρία στο Μόναχο και το Βερολίνο. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1978 στην Εμπορική Ασφαλιστική και στη συνέχεια ανέλαβε υψηλόβαθμες θέσεις στις εταιρείες Bain Clarkson, Zurich και Generali Hellas. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) [τ. Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών,  Πρόεδρος  της Επιτροπής Φορολογικών & Νομικών Θεμάτων].

Δρ. Μαρία Βακόλα

Εργασιακή Ψυχολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος  Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Salford, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του University of Manchester Institute of Science and Technology (U.M.I.S.T.) της Μεγάλης Βρετανίας. Σύμβουλος Ανάπτυξης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μεγάλων οργανισμών, ενδεικτικά της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ALPHA BANK) και της INTRACOM. Εισηγήτρια σε εφαρμοσμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια των Εταιρειών ΑΒ,  Vodafone, ΟΣΕ, Classical Hotels, OTE και Apivita. Είναι συγγραφεύς Επιστημονικών βιβλίων, ενώ αρθρογραφεί και έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις στον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό τύπο. Συμμετείχε ως συντονίστρια και ερευνήτρια σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Διδάσκει οργανωσιακή συμπεριφορά, διαχείριση αλλαγών και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων, ενώ έχει τιμηθεί με Αριστεία Διδασκαλίας.

κα Νάνσυ Βαρβιτσιώτη

Eπικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής. Η κα Βαρβιτσιώτη είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Ορκωτή Ελέγκτρια και Λογίστρια, CPA (Gr), CRMA και Μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Διαθέτει πλούσια εμπειρία ως Ελέγκτρια του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ως Αudit Μanager της Εταιρίας Arthur Andersen, και ως Διευθυντικό Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας Eurolife ERB. Κατά την τελευταία εξαετία έχει τη γενική εποπτεία, διεύθυνση και συντονισμό των δραστηριοτήτων της Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, ενώ προηγουμένως διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου αυτής. Διδάσκει θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια αντίστοιχου εξειδικευμένου ενδιαφέροντος.

κα Εύα Βαρουχάκη

Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, με μεταπτυχιακές σπουδές (License Spéciale en Droit Européen) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Université Libre de Bruxelles και πρακτική εξάσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Επί πολυετία υπεύθυνη νομική σύμβουλος για τα ευρωπαϊκά θέματα εκπροσωπούσα την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στο ευρωπαϊκό όργανο των Ενώσεων Ασφαλιστικών Εταιριών, την Insurance Europe. Από τη θέση αυτή μετέφερε την ευρωπαϊκή γνώση και εμπειρία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και αντίστοιχα τους προβληματισμούς των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Από το 2006 και μέχρι σήμερα έχει την ευθύνη της Νομικής Υπηρεσίας και των Διεθνών Σχέσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Ως εκπρόσωπος της Ε.Α.Ε.Ε. συμμετέχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της ελληνικής διοίκησης αρμόδιες για την επεξεργασία της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή, μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Ασφαλιστικής Επιστήμης και της Συντακτικής ομάδας του νομικού ασφαλιστικού περιοδικού ΕΠΙ.ΔΙΚ.Ι.Α.. Συμμετέχει ως Εισηγήτρια σε συνέδρια νομικού περιεχομένου, ως εισηγήτρια σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ε.Ι.Α.Σ., έχει δημοσιεύσεις σε εκδόσεις περιοδικού ή ημερήσιου τύπου καθώς και συμμετοχή στη συγγραφή εγχειριδίων ασφαλιστικού περιεχομένου.

κα Ισμήνη Βαρσάνη

Υποδιευθύντρια Ανάληψης Κινδύνων Αστικής Ευθύνης, Γενικών Ατυχημάτων και Τεχνικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN. Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε υπεύθυνες θέσεις του ευρύτερου Τομέως Εργασιών Γενικών Ασφαλίσεων (P & C Operations), τόσο σε ελληνικό, όσο και σε διεθνές ασφαλιστικό περιβάλλον. Έχει μετεκπαιδευθεί στα Εκπαιδευτικά Κέντρα των Ασφαλιστικών Ομίλων MUNICH RE και ACHMEA. Είναι μέλος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης της Ε.Α.Ε.Ε. και έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Σ.Α.Ε.

 

κος Γιάννης Βασαλάκης

Διευθυντής Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας του Ομίλου Interamerican. Ο κος Βασαλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία επί θεμάτων αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, ενώ είναι ο δημιουργός του αυτοματοποιημένου παραμετρικού συστήματος αξιολόγησης και αποδοχής ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, γνωστού ως Genius Underwriting. Εξειδικευμένος εισηγητής του ΕΙΑΣ και του ΑΙΚ, έχει εκπονήσει αξιοπρόσεκτες μελέτες και έχει συγγράψει πρωτότυπα εγχειρίδια αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων, ειδικού ενδιαφέροντος ασφαλίσεων ζωής και υγείας.

 

κος Γιώργος Βερούσης

Distribution Channels and Relations Manager της ALLIANZ TRADE – EULER HERMES HELLAS, Υποκαταστήματος της EULER HERMES S.A., Μέλους του ALLIANZ Group. Ο κος Βερούσης ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του στις Ασφαλίσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων και στον Τομέα Bancassurance της Εμπορικής Τράπεζας. Ακολούθως το έτος 1996 εντάχθηκε στην ΦΟΙΝΙΞ Πιστώσεων και Εγγυήσεων. Έκτοτε, κατά την επαγγελματική του διαδρομή, κατέχει διευθυντικές θέσεις ευθύνης, ενώ έχει στο ενεργητικό του πλέον των οκτακοσίων (800) ωρών εκπαιδευτικών παρουσιάσεων σχετικών με τα θεματικά αντικείμενα των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων. Είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες Financial Risk and Insurance του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

 

κος Βασίλης Βήχας

Διευθύνων Σύμβουλος της «ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.», Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc.Περιβαλλοντικών Επιστημών. Ο κος Βήχας είναι επίτιμο μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS), μέλος του RICS Machinery και Business Assets International Board, RICS APC Assessor, μέλος του Chartered Institute of Loss Adjusters (CILA), Recognized European Valuer (REV, TeGoVa), Πιστοποιημένος Εκτιμητής Μητρώου Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, Certified Vocational Trainer, με πολυετή εμπειρία στην ελληνική και διεθνή ασφαλιστική αγορά, σε πραγματογνωμοσύνες, επιθεωρήσεις ασφαλιστικών κινδύνων, εκτιμήσεις αξιών και εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και σε Η-Μ μελέτες, αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις βιομηχανικών επενδύσεων.

κος Κώστας Βούλγαρης

Διευθυντής των Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Χρηματικών Απωλειών της Εταιρείας AIG Hellas. Ο κος Βούλγαρης έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση μιας εκτεταμένης σειράς προϊοντικών «γραμμών», όπως αυτών της Επαγγελματικής Ευθύνης, της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, της Προστασίας έναντι Ηλεκτρονικών Κινδύνων και της Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Ευθύνης. Είναι Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο κος Βούλγαρης είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί των θεματικών ενοτήτων Αστικής Ευθύνης του Εκπαιδευτικού Προγράμματός του.

Δρ. Κωνσταντίνα Γεωργίου

Επισκέπτρια Καθηγήτρια και Διδάκτωρ Οργανωσιακής Συμπεριφοράς (PhD) του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (BSc) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου στη συνέχεια ολοκλήρωσε  και τις μεταπτυχιακές της σπουδές (MSc) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει εργαστεί στην εταιρία Beiersdorf Hellas και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, της Εθνικής Τράπεζας, της Owiwi, κ.α. Διδάσκει μαθήματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή σεμιναρίων σε θέματα καριέρας και αναζήτησης εργασίας. Παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά σε επιστημονικά συνέδρια στο χώρο της θετικής οργανωσιακής συμπεριφοράς, της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού και του seriousgaming.

 

Δρ. Δαμιανός Γιαννάκης

Associate Professor of Marketing στο Hellenic American University και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Πωλήσεων του Πανεπιστημίου, με ολοκληρωμένες διδακτορικές και μεταπτυχιακές σπουδές marketing στο Πανεπιστήμιο Strathclyde University της Σκωτίας, εμφανίζει εξαιρετική ισορροπία ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς marketing, διοίκησης πωλήσεων, ασφαλιστικών εργασιών και asset management, καθώς έχει διατελέσει σε σημαντικές ακαδημαϊκές και επιχειρησιακές θέσεις υψηλής ευθύνης. Μέλος ακαδημαϊκών επιτροπών και με εμπειρίες σε μεγάλους ασφαλιστικούς και χρηματιστηριακούς οργανισμούς, ο Δρ Γιαννάκης διαθέτει διεθνείς παραστάσεις και αξιοπρόσεκτη εξειδίκευση στους προαναφερόμενους τομείς του επιστημονικού, διδακτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος του.

 

κα Μαργαρίτα Γκολφινοπούλου

Εμπειρότατη Σύμβουλος Διαχείρισης Κινδύνων, με αξιοπρόσεκτη σταδιοδρομία σε θέσεις υψηλής ευθύνης επί των αντικειμένων Ανάληψης Κινδύνων, Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων, Product Development, Market Development και Διαχείρισης Μεγάλων Πελατών. Η κα Γκολφινοπούλου διετέλεσε Διευθύντρια Επιχειρηματικών Κινδύνων, Risk Champion, της Εταιρείας AIG Ελλάς και, επίσης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενώ διαθέτει πιστοποίηση Διαχείρισης Κινδύνου του Institute of Risk Management της Μεγάλης Βρετανίας.

 

κος Στάθης Γκόργκας

Εμπορικός Διευθυντής της Ασφαλιστικής Εταιρείας SYNDEA, Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ο κος Γκόργκας διαθέτει
πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία Γενικών Ασφαλίσεων, καθώς διετέλεσε Risk Underwriter και Προϊστάμενος Κλάδου Πυρός του Ομίλου INTERAMERICAN, καθώς και Διευθυντικό Στέλεχος της Ασφαλιστικής Εταιρείας PRIME Insurance, επικεφαλής των Τομέων Underwriting, Αποζημιώσεων Γενικών Κλάδων (Motor και Non-Motor), αλλά και Αντασφαλίσεων της Εταιρείας. Έχει μετεκπαιδευθεί στους διεθνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς Swiss Re, Scor Re και Eurapco, είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ διδάσκει σε εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα κλαδικού ενδιαφέροντος των διοικητικών στελεχών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Ο κος Γκόργκας είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και, επίσης, μέλος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

κος Νίκος Γουλής

Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί αντασφαλιστικών θεμάτων και επί θεμάτων εκπαίδευσης στην αντασφάλιση και αντασφαλιστική τεχνική, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, διαθέτει μετεκπαίδευση σε ασφαλιστικά θέματα και εξειδίκευση σε θέματα Αντασφαλίσεων. Εργάστηκε για περισσότερα από 35 έτη στην Εθνική Ασφαλιστική και ειδικότερα ως Στέλεχος στη Διεύθυνση της Αντασφάλισης.  Κατόπιν διετέλεσε επί τρία χρόνια μέλος της Διοίκησης στην Εταιρεία Matrix Insurance και Reinsurance Brokers. Έχει επίσης διατελέσει μέλος της Επιτροπής Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

 

κος Γιάννης Γρυπαίος

Σύμβουλος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων επί θεμάτων Εσωτερικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Αποτροπής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εκνομες Δραστηριότητες, Anti-Money Laundering. Ο κος Γρυπαίος είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διαθέτων υψηλή εξειδίκευση και διοικητική ασφαλιστική εμπειρία, αφού διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ALLIANZ. Είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες Εσωτερικού Ελέγχου και Πρόληψης και Αποτροπής Νομιμοποίησης Εσόδων από Έκνομες Δραστηριότητες, Anti-Money Laundering του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

 

κος Αντώνης Ζαΐρης

Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, είναι Διδάκτωρ Οικονομικής Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Εμπορίου.  Ο κος Ζαΐρης διαθέτει πλούσια και διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία,  ως Καθηγητής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (State University of New York), του Bolton University, του Πανεπιστημίου της Τουλούζης (University of Toulouse) και της Ανώτατης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ecole Superiere de Gestion) της Γαλλίας.
Επίσης, διαθέτει πολυσχιδή πολιτική, συμβουλευτική και επιχειρησιακή εμπειρία, ως Γενικός Διευθυντής του Τομέως Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Αναπληρωτής Εκπρόσωπος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και ως Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής σημαντικών πολυεθνικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Ο κος Ζαΐρης έχει «πλούσια» αρθρογραφία σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις, ενώ εκδόσεις βιβλίων και επιστημονικών συγγραμμάτων του αφορούν στους κύριους τομείς του διδακτικού ενδιαφέροντός του.

 

κος Φώτης Ζέρβας

Ο κος Φώτης Ζέρβας, Διευθυντής Αποζημιώσεων Αυτοκινήτου και Λοιπών Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων της Εταιρείας ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Ο κος Ζέρβας είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις των Τομέων Ζημιών Αυτοκινήτου, claims management and adjustment, ενώ είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επικουρικού Κεφαλαίου και, επίσης, της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ελληνικού Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού.

 

Αναπληρωτής Καθηγητής κος Κωστής Ήντουνας

Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος διαθέτει διδακτική αριστεία, διεθνείς παραστάσεις και σημαντικές εμπειρίες επί των θεμάτων συστηματικής εξυπηρέτησης πελατών και βιώσιμης ανάπτυξης των πωλήσεων υπηρεσιών, σε περιβάλλον συμβουλευτικής ελληνικών και πολυεθνικών ομίλων και εταιρειών. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως τα Industrial Marketing Management, Journal of Service Management, Journal of Business and Industrial Marketing, European Journal of Marketing, ενώ άλλες εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή δύο ξενόγλωσσων και τριών ελληνικών επιστημονικών βιβλίων.  Επίσης, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Υπουργείο Εργασίας και ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, πλέον COSMOTE. Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ.

κος Μιχάλης Ιωαννίδης

Διευθυντής των Γενικών Κλάδων Ασφάλισης της Εταιρείας PRIMARY LINK. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Εμπορική Διεύθυνση της Εταιρείας AIG Hellas, το έτος 2002, ενώ ακολούθως ανέλαβε καθήκοντα στους τομείς Αξιολόγησης Κινδύνων Αστικής Ευθύνης, Casualty, Environmental και Aviation Risks, είτε του ευρύτερου συγκροτήματος της AIG, είτε της ελληνικής του επιχειρησιακής οντότητας. Διετέλεσε, ακόμη, Διευθυντής Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων της Εταιρείας AXA. Έχει σπουδές Κοινωνιολογίας, ενώ είναι απόφοιτος του Ετησίου Προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και τακτικός Εισηγητής του.

κος Σάββας Κάβουρας

Πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής  και Ασφαλιστικής  Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι σήμερα Διευθυντής Πωλήσεων της Εταιρείας Διαχείρισης Ζημιών RESOLUTE S.A. Ξεκίνησε  την  επαγγελματική  του  σταδιοδρομία  το έτος 1995 ως Επιθεωρητής  Πωλήσεων  Γενικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN,  ενώ, κατά τη χρονική περίοδο 2010 – 2018, διετέλεσε  Διευθυντής  Νοτιοδυτικής Ελλάδος της  Ασφαλιστικής Εταιρίας Νομικής Προστασίας DAS Ελλάς Α.Ε. Ο κος Κάβουρας διετέλεσε, επίσης, Καθηγητής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, ενώ διδάσκει θεματικά αντικείμενα Πωλήσεων, Ασφαλιστικής Τεχνικής και ειδικών Κλάδων Ασφάλισης σε Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και, ειδικότερα, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών.

 

 

κος Γιάννης Κακαβίτσας

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας CARPENTER TURNER S.A. Ο κος Κακαβίτσας είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές (Diploma in Advanced Studies και M.A. in Economics) στο Πανεπιστήμιο Manchester της Αγγλίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το έτος 1982 στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕEΓΑ, όπου διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής Αντασφαλίσεων, έως το έτος 1992. Από το  έτος 1992 έως το  έτος 2012 διετέλεσε Διευθυντής Συμβατικών Αντασφαλίσεων της Εταιρείας Aon Benfield, ενώ έκτοτε και έως προσφάτως Director, Non-Life Treaty της Εταιρείας Carpenter Turner. Ο κος Κακαβίτσας έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει ως Εισηγητής σε πολλά Συνέδρια Αντασφαλίσεων της Ελλάδος και του εξωτερικού, ενώ διδάσκει θέματα Αντασφαλίσεων και Risk Management στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, στο Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου και σε εξειδικευμένα προγράμματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Άρθρα του έχουν  δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά του ασφαλιστικού κλάδου, ενώ είναι συγγραφέας του βιβλίου «Βασικές Αρχές Αντασφάλισης» (πρώτη έκδοση, έτος 1993).

 

 

Επίκουρος Καθηγητής κος Ηλίας Καπουτσής

Επίκουρος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  με διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου και θεματικά αντικείμενα εξειδίκευσης αυτά της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Διοίκησης Υπηρεσιών, των Διαπραγματεύσεων και της Διαχείρισης Συγκρούσεων. Είναι Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Διοίκησης Τεχνολογίας Πληροφοριών του University of Manchester της Αγγλίας και κάτοχος διδακτορικού τίτλου (Ph.D.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει σημαντική εμπειρία Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων και έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Συμβουλευτικής Εταιρείας Intell Finance. Έχει παρουσιάσει αξιοπρόσεχτη επιστημονική αρθρογραφία, η οποία έχει φιλοξενηθεί στον πλέον έγκριτο διεθνή επιστημονικό τύπο, όπως, ενδεικτικά, στην Journal of Management, στην Journal of Vocational Behavior, στην International Journal of Human Resource Management κ.α.

κος Συμεών Καραφόλας

Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ασφαλιστικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Τραπεζικής του Πανεπιστημίου και Καθηγητής Τραπεζικής του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Lumière Lyon 2 της Γαλλίας, ο κος Καραφόλας διατηρεί ενεργές ακαδημαϊκές συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Ιρλανδίας και της Ισπανίας, ενώ διετέλεσε Σύμβουλος των Υπουργείων Ανάπτυξης και Βιομηχανίας, καθώς και της Ιονικής Τράπεζας. Αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος και χρηματοοικονομικής εξειδίκευσης.

 

κος Βασίλειος Καρέλλας

Διευθυντής Πωλήσεων και Ανάπτυξης Εργασιών Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Προϊόντων της Ασφαλιστικής Εταιρείας CNP Ζωής, μέλους του Γαλλικού Πολυεθνικού Ομίλου “CNP Assurances”, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Sc. in Investment Analysis) του University of Stirling της Σκωτίας και πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο κος Καρέλλας διετέλεσε σε υπεύθυνες και διευθυντικές θέσεις ως Investment Analyst, Fund Manager και Head of Portfolio Management των Εταιρειών BARCLAYS A.Ε.Δ.Α.Κ., ABN AMRO Asset Management, International Life και EUROXX Wealth Management, ενώ διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της ΚΥΠΡΟΥ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ο κος Καρέλλας διδάσκει στις θεματικές ενότητες Χρηματοοικονομικής και Financial Planning του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

κος Σωτήρης Καρκαλάκος

Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διδάκτωρ (Ph.D.) του University of Illinois at Urbana Champaign και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (M.Sc.) του Florida Atlantic University, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο κος Καρκαλάκος είναι Μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανταγωνισμού και Επισκέπτης Καθηγητής του University of Illinois at Urbana Champaign, ενώ έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Exeter και Keele της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και στο Πανεπιστήμιο DePaul των Ηνωμένων Πολιτειών. Το επιστημονικό του έργο φιλοξενείται και δημοσιεύεται στον έγκριτο ακαδημαϊκό τύπο, ελληνικό και διεθνή, ενδεικτικά στις επιστημονικές εκδόσεις  European Economic Review, Canadian Journal of Economics, Regional Science and Urban Economics και International Journal of FInance and Economics. Ο κος Καρκαλάκος διαθέτει σημαντική εργασιακή και συμβουλευτική εμπειρία σε αξιοπρόσεκτους Οργανισμούς και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

κα Έφη Κοκορέλη

Product Manager της Karavias Underwriting. Η κα Κοκορέλη είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor in Banking and Insurance του Conservatory of Arts and Crafts και μεταπτυχιακού τίτλου MBA, ενώ είναι απόφοιτος του διετούς Προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Κατά την εργασιακή διαδρομή της, έχει διέλθει από θέσεις ευθύνης, των Διευθύνσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων, Ανάληψης Εμπορικών Κινδύνων, Bancassurance, Πωλήσεων και Αγροτικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN. Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών και τακτική εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες αγροτικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων ζωικού κεφαλαίου.

 

κος Νίκος Κοντοβουνήσιος

Εμπειρότατο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς, με σημαντικές παραστάσεις στην αξιολόγηση κινδύνων περιουσίας και ειδικών ασφαλιστικών κινδύνων. Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, Γενικών Ασφαλίσεων πλην Αυτοκινήτου, της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΜΙΝΕΤΤΑ, ο κος Κοντοβουνήσιος έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά και μεσιτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάληψη μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, αλλά και ειδικών κινδύνων. Μεταξύ των εταιριών αυτών αναφέρονται, ενδεικτικά, οι Όμιλοι ERGO, και INTERAMERICAN. Έχει διατελέσει μέλος διαφόρων Επιτροπών της Ε.Α.Ε.Ε., όπως ενδεικτικά των Επιτροπών Περιουσίας και Μεταφορών. Είναι μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών, καθώς και εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών σε θεματικά αντικείμενα της εξειδίκευσής του.

 

κος Πάνος Κούβαλης

Διευθυντής της ANY TIME ON LINE του Ομίλου INTERAMERICAN. Μαθηματικός, Πτυχιούχος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αναλογιστικής Επιστήμης του City University του Λονδίνου.

κος Θανάσης Κουκάς

Υπεύθυνος τμ. Πραγματογνωμοσυνών της Εταιρείας «ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.», είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών M.Sc in Risk Management, Safety and Reliability, διαθέτων μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην αξιολόγηση Κινδύνων Περιουσίας και στις Εκτιμήσεις Ζημιών.

 

κος Παναγιώτης Κούνουπας

Πτυχιούχος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι Διευθυντής Ασφάλισης Θαλάσσιων Κινδύνων της Blue Aigaion Insurance Solutions, με κύριο ενδιαφέρον τις ασφαλίσεις πλοίων, πληρωμάτων πλοίων και σκαφών αναψυχής ελληνικών συμφερόντων. Διαθέτει πολυετή ενεργό εμπειρία στον ναυτιλιακό και ναυτασφαλιστικό κλάδο ασφαλιστικής δραστηριότητας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ασφαλίσεων Πλοίων και Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και παραμένει Τεχνικός Σύμβουλός της. Είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί ναυτασφαλιστικών θεμάτων, καθώς και εισηγητής άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης. Η αρθογραφία του δημοσιεύεται τακτικά στον Ναυτιλιακό Τύπο, ενώ συμμετέχει σε Διεθνή Ασφαλιστικά Συνέδρια στην Ευρώπη.

 

κος Κωνσταντίνος Κουτσούκος

Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων, πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει διατελέσει στέλεχος εκπαίδευσης και ανάπτυξης πωλήσεων μεγάλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, διαθέτει σημαντική, πολυετή και εφαρμοσμένη εμπειρία επί θεμάτων ασφαλιστικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης δικτύων πωλήσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ενώ διδάσκει θέματα θεσμικής εκπαίδευσης και πιστοποιήσεων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

 

κα Ευαγγελία Κριετσέπη

Σύμβουλος Πληροφορικής και Μαθηματικός, Certified Microsoft Office Specialist Expert, Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η κα Κριετσέπη διδάσκει Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορικής, ενώ διαθέτει εξειδίκευση επί θεμάτων Περιβάλλοντος Windows, Προγραμμάτων MS Office (Word, Excel, Internet, Power Point, Access, Outlook), Microsoft Project, Visio, Lotus Notes, AutoCAD και Γλωσσών Προγραμματισμού.

 

κος Πέτρος Κωνσταντινίδης

Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Οχημάτων και Κινητήρων του Πολυτεχνείου Βελιγραδίου, διατελέσας Γενικός Διευθυντής και Τεχνικός Διευθυντής πολυεθνικών Εταιρειών Αυτοκινήτων, Ειδικός Πραγματογνώμων (Τ.Ε.Ε. και ADR), Δικαστικός Πραγματογνώμων Πρωτοδικείου Αθηνών, Αναλυτής Τροχαίων Ατυχημάτων, Ερευνητής Βλαβών & Αστοχίας Υλικών, Αντιπρόεδρος της ΕVU Greece (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Έρευνας & Ανάλυσης Ατυχημάτων), Επιστημονικός Συνεργάτης και Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων, με εξειδίκευση επί θεμάτων Αυτοκινήτου.

 

κος Γιώργος Κωνσταντινόπουλος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Sc.) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του European Association for Environmental Management Education (μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Erasmus University of Rotterdam). Έχει εργασθεί ως Νομικός Σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Υπουργείο Εργασίας της Κύπρου, Υπεύθυνος για την εναρμόνιση της Χώρας με το Κοινοτικό Κεκτημένο σε θέματα αέριας ρύπανσης και διαχείρισης αποβλήτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως ειδικός Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έργα ελέγχου Νομοθετικής Συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Έχει συμμετάσχει ως ειδικός Νομικός Σύμβουλος σε πλειάδα Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών προγραμμάτων και έργων σε Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Γεωργία, Ουκρανία, Μαλδίβες και Αζερμπαϊτζάν. Ειδικός σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης, έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έχει εργασθεί για την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, και για Ασφαλιστικές Εταιρείες, προς τον σκοπό της νομικής επεξεργασίας και της διαμόρφωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης περιβαλλοντικής ζημίας. Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, είναι μέλος των Ομάδων Εργασίας για την Νομοθεσία, την Βιομηχανία και την Ποιότητα του Αέρα του European Environmental Bureau (EEB) και Συντονιστής της Επιστημονικής Επιτροπής της ΜΚΟ ECOCITY.

 

κα Άννα Κωνσταντίνου

Νομικός, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης.

 

κος Αλέξης Κώτσαλος

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της νεοφυούς επιχείρησης Naftilus Insurtech, εμπειρότατο Ασφαλιστικό Στέλεχος με πολυετή εξειδίκευση στους Τομείς Underwriting Επιχειρηματικών Κινδύνων και συγγραφέας του βιβλίου υπό τον τίτλο «Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις Πυρός και Διακοπής Εργασιών». Ο κος Κώτσαλος σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων Staffordshire της Αγγλίας και Beijing Foreign Studies University της Κίνας. Είναι κάτοχος Diploma του Chartered Insurance Institute του Λονδίνου (CII) και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες των Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων και των Διαπραγματεύσεων. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.

 

κος Κωνσταντίνος Λάιος

Δικηγόρος, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου INTERAMERICAN, με εξειδίκευση σε θέματα ασφάλισης ζημιών όλων των κλάδων (περιουσίας, αστικής ευθύνης, αυτοκινήτων κ.λπ.),  με πλούσια Δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία και ενεργό συμμετοχή σε πλειάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφαλιστικού δικαίου.

κα Eύα Λαμπρινούδη

Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων και Ζημιών της Εταιρείας ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ.  Η κα Λαμπρινούδη είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος DEREE, μιλά Αγγλικά και Ιταλικά, διαθέτει πολυετή και πολυσχιδή ασφαλιστική εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις της Εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, καθώς και σημαντική διδακτική εμπειρία επί του συνολικού φάσματος των θεματικών αντικειμένων των Γενικών Ασφαλίσεων. Είναι Ταμίας της Διαχειριστικής Επιτροπής του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Μέλος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών, Σκαφών, Τεχνικών Ασφαλίσεων και Αστικής Ευθύνης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

 

κος Θανάσης Λάμπρου

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και διαχειριστής εταίρος της Εταιρείας Δικηγόρων Ζέμπερης, Μαρκεζίνης, Λάμπρου & Συνεργάτες. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος D.E.A. στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου, Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne. Παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και σε (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ενώ τακτικά συμβουλεύει αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Έχει συντάξει όρους ασφαλιστηρίων της Ελληνικής αγοράς και συχνά καλείται να γνωμοδοτήσει σε περιπτώσεις μεγάλων ζημιών. Συμμετέχει ενεργά σε διαιτησίες, τεχνικές πραγματογνωμοσύνες καθώς και σε δικαστικές αντιδικίες επί των οποίων εκδίδονται κρίσιμες αποφάσεις για τη διαμόρφωση της νομολογίας στο χώρο του δικαίου της ιδιωτικής ασφάλισης. Άρθρα του για την ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα δημοσιεύονται τακτικά στον διεθνή ιστότοπο ηλεκτρονικών νομικών εκδόσεων “International Law Office”.

 

κα Ελπίδα Λεπενιώτη

Στέλεχος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας AIG, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Στατιστική Διαχείρισης Ασφαλιστικών Οργανισμών. Διαθέτει σημαντική εμπειρία διαχείρισης αιτιάσεων και παραπόνων πελατών, ενώ κατέχει την πιστοποίηση Customer Service Excellence for Front Line Supervisors από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών.

κος Σπύρος Λευθεριώτης

Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στους Τομείς  Επικοινωνίας και  Διοίκησης, τέως Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Marketing και Επικοινωνίας του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, Πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σήμερα, ο κος Λευθεριώτης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Bonum Terrae A.E., ενώ επιδεικνύει συστηματική, ερευνητική και συγγραφική ενασχόληση σε θέματα συμπεριφορικής ψυχολογίας, στάσεων και επικοινωνίας.

κα Κωνσταντίνα Λόντου

Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της Ασφαλιστικής Αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.

κος Δημήτρης Λυμπερόπουλος

Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μέλος Διδακτικού Προσωπικού του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός και έχει ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Εταιρικής Επικοινωνίας και της Εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει κεφάλαια εκπαιδευτικών βιβλίων και εγχειριδίων.

κος Πέτρος Μαζαράκης

Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Αντασφαλίσεων της Εταιρείας CARPENTER TURNER, πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κος Μαζαράκης διαθέτει πολυετή και αξιοπρόσεκτη διεθνή εμπειρία επί θεμάτων Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων Ειδικών Κινδύνων, καθώς και διεθνείς εργασιακές παραστάσεις, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και την Ελβετία. Διετέλεσε Μέλος των Επιτροπών Περιουσίας και Μηχανικών και Τεχνικών Κινδύνων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Οι Ασφαλίσεις και Αντασφαλίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνιστούν κεντρικό ενδιαφέρον των εργασιακών καθηκόντων του, διαχρονικά.

 

κα Αγγελική Μαραγκάκη

Εμπειρότατο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς μας επί θεμάτων Marine Insurance. Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κα Μαραγκάκη διαθέτει υψηλή εξειδίκευση και πλουσιότατη εμπειρία Ασφαλίσεων Θαλασσίων Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής, Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, αφού κατά την πολυετή σταδιοδρομία της, κατείχε διευθυντικές θέσεις επί των ως άνω τομέων ενδιαφέροντος του Marine Insurance.

Ειδικότερα, η κα Μαραγκάκη διετέλεσε Senior Account Executive Πολυεθνικών Πελατών της AON Greece, Υποδιευθύντρια Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής, Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων του Ομίλου INTERAMERICAN, Τομεάρχης Ανάληψης Κινδύνων και Ζημιών Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής, Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων του Ομίλου GROUPAMA Phoenix και Τμηματάρχης Ανάληψης Κινδύνων και Ζημιών MARINΕ του ίδιου Ομίλου. Προηγουμένως, διετέλεσε Assistant Manager του Χημικού Τμήματος της G.A.F. Hellas. Η κα Μαραγκάκη έχει διατελέσει Μέλος των Υποεπιτροπών Μεταφορών και Σκαφών Αναψυχής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, διδάσκει επί σειρά ετών τα θεματικά αντικείμενα των Ασφαλίσεων Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής, Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, ενώ συμμετέχει σε αντίστοιχα θεματικά Συνέδρια και Προγράμματα Μετεκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

κα Σωτηρία Μαράκη

Distribution Manager των Consumer Lines της AIG Greece, Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, διαθέτουσα σημαντική και πολυετή ασφαλιστική εμπειρία σε υπεύθυνες θέσεις των Εταιριών AIG Greece, Eurobrokers και ΓΕΝΚΑ. Ειδικότερα, διετέλεσε Head of Personal Property, South Zone, EMEA, και επικεφαλής του Κλάδου Private Client Group, Casualty Underwriter και Υπεύθυνη ανάπτυξης του κλάδου Περιβαλλοντικής Ευθύνης της AIG Greece, Product Specialist του Τμήματος Τεχνικών Ασφαλίσεων, Αστικής ευθύνης και Χρηματικών απωλειών των επιχειρηματικών κινδύνων της εταιρείας Eurobrokers και Στέλεχος του Τμήματος Τεχνικών Ασφαλίσεων και Αστικής Ευθύνης του Ασφαλιστικού Συγκροτήματος ΓΕΝΚΑ ΑΕ. Η κα Μαράκη Διαθέτει Diploma in Insurance και Executive Diploma in Insurance Business Administartion του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, έχει αναπτύξει αρθρογραφία επί θεμάτων Περιβαλλοντικής Ευθύνης και είναι τακτική εισηγήτρια του ΕΙΑΣ.

 

κος Νίκος Μαρκόπουλος

Δικηγόρος και Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου INTERAMERICAN, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών M.Sc. in Insurance Risk Management του ALBA Graduate Business School και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.  Ο κος Μαρκόπουλος διαθέτει υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου και  Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ενώ διδάσκει τα θεματικά αυτά αντικείμενα σε αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

κος Διονύσιος Μάτσας

Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με εξειδικευμένες διδακτορικές σπουδές, επί κεφαλής της Διεύθυνσης Underwriting και Ζημιών του Κλάδου Τεχνικών Έργων της Εταιρίας HDI Global. Ο κος Μάτσας διαθέτει διεθνείς παραστάσεις, πολυετή εμπειρία και υψηλή ασφαλιστική εξειδίκευση, τεχνική και επιστημονική αρθρογραφία καθώς και συμμετοχή σε αξιοπρόσεχτα συνέδρια εξειδικευμένου ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

κος Σωτήρης Ματσιούλας

Insurance Operations and Customer Service Executive, διαθέτει αξιοπρόσεχτη και σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε κορυφαίες Ασφαλιστικές Εταιρείες στους τομείς Ασφαλίσεων αυτοκινήτου, Συστημάτων Φιλικού Διακανονισμού ζημιών, Ανάπτυξης νέων εργασιών, Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, Αποζημιώσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών και Συνεργατών Δικτύων Πωλήσεων. Έχει σπουδές Ανάλυσης και Προγραμματισμού Η/Υ και μετεκπαίδευση στην Επιχειρησιακή Αριστεία με OPEX Black Belt στη μεθοδολογία Six-Sigma και Change Management. Ο κος Ματσιούλας διετέλεσε Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του ελληνικού συστήματος Φιλικού Διακανονισμού.

κος Γιάννης Μαυρίκης

Συντονιστικός Υπεύθυνος και Εισηγητής του Προγράμματος. Είναι Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Εκπαίδευσης Δικτύων Πωλήσεων της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής. Ο κος Μαυρίκης είναι Πτυχιούχος Χημικός του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Master στην Εκπαίδευση Ενηλίκων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στη Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Εκπαιδευτική Σχεδίαση και Συμβουλευτική, ως Εκπαιδευτικό Στέλεχος και Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων σημαντικών Επιχειρησιακών Οργανισμών.

κος Λευτέρης Μαυρομάτης

Απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης  Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική, ενώ διαθέτει τον επαγγελματικό τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο κος Μαυρομάτης έχει υπηρετήσει επί 12 έτη ως Ορκωτός Ελεγκτής στις ελεγκτικές εταιρείες KPMG και  Grant Thornton.  Η εργασιακή εμπειρία του σχετίζεται κυρίως με τακτικούς και  φορολογικούς ελέγχους, καθώς και με θέματα αναδιοργάνωσης  των επιχειρήσεων. Διδάσκει στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και έχει συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα επί των αντικειμένων I.F.R.S. και I.P.S.A.S. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Εισηγητής και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

κα Σοφία Μητροπούλου

Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχουσα μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές Νομικής Επιστήμης στους Τομείς Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, με εξειδίκευση στο Τραπεζικό και Οικονομικό Δίκαιο. Διδάσκει μαθήματα των προαναφερόμενων τομέων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  και του American College of Thessaloniki. Είναι τακτική εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί θεμάτων ασφαλιστικών θεσμών, ασφαλιστικού δικαίου και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ειδικότερα. Επιστημονικές εργασίες της έχουν δημοσιευθεί στον ακαδημαϊκό και νομικό τύπο.  Η κα Μητροπούλου είναι ενεργός Δικηγόρος, επί κεφαλής Νομικού Γραφείου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 

κος Νίκος Μπάης

Εμπειρότατο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς μας, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές ασφαλιστικού περιεχομένου στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες Munich Re,  Lloyd’s και L’ Union des Assurances de Paris. Ο κος Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Μεγάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών εργασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Σήμερα δραστηριοποιείται στην insurance audit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

κος Δημοσθένης Μπάκας

Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Υπεύθυνος Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών, Engineering and Energy Lines, της Εταιρείας HOWDEN MATRIX. Ο κος Μπάκας διαθέτει πολυετή και εφαρμοσμένη εμπειρία επί θεμάτων Μηχανικής και Ενέργειας, καθώς διετέλεσε επί σειρά ετών Στέλεχος βιομηχανικών επιχειρήσεων, αλλά και Underwriter της Ασφαλιστικής Εταιρείας GENERALI, επί των προαναφερομένων τομέων ενδιαφέροντος. Διαθέτει διεθνείς παραστάσεις και μετεκπαίδευση στους τομείς Energy and Engineering Insurance, στο πλαίσιο του Αντασφαλιστικού Ομίλου SWISS Re.

 

κος Αναστάσιος Μπέγιογλου

Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος, Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδικευμένες σπουδές Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης και μεταπτυχιακές σπουδές Ελεγκτικής και Λογιστικής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος και στο αντίστοιχο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Αγγλίας. Ο κος Μπέγιογλου, διαθέτει υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, Ελεγκτικής και Συμβουλευτικής ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Κατάρτισης Κανονισμών Εσωτερικού Ελέγχου και ειδικών Διαχειριστικών Ελέγχων, ενώ διδάσκει εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα Λογιστικής  και Ελεγκτικής ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος.

κος Άγγελος Μπεφών

Head, Commercial Division της Ασφαλιστικής Εταιρίας HDI Global SE, με σπουδές Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Marketing, καθώς και εξειδικευμένες ασφαλιστικές σπουδές στην Ecole Nationale d’ Assurances της Γαλλίας, έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Εκπαίδευσης της Εταιρείας GENERALI καθώς και Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος του Ομίλου AIG.

Δρ. Γιώργος Μωράτης

Οικονομολόγος, είναι απόφοιτος της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομίας και Διοίκησης του Rotterdam School of Management, Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του, ενώ εμφανίζει αξιοπρόσεκτο ερευνητικό έργο και επιστημονικές δημοσιεύσεις επί θεμάτων Τραπεζικής, Νομισματικής Πολιτικής και Διεθνούς Μακροοικονομικής, καθώς και εμπειρία Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

κος Ανδρέας Νικολάου

Τεχνικός Διευθυντής SMEs, P&C Corporate, των Εταιρειών Generali Hellas και Generali I. Ο κος Νικολάου σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πειραιά και ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία, το έτος 1995, ως Επιθεωρητής Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων, της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Ασφαλιστικής. Ακολούθως, κατά την περίοδο 2000 – 2007, εργάσθηκε στην ALPHA Ασφαλιστική, αρχικά ως Επιθεωρητής Βιομηχανικών και Εμπορικών Κινδύνων και, στη συνέχεια, ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος Κλάδου Ζημιών. Συνέχισε την επαγγελματική του πορεία στην ΑΧΑ Ασφαλιστική, αρχικά ως επικεφαλής Ανάληψης Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων, στη συνέχεια ως Διευθυντής Ζημιών Ασφαλίσεων κατά Ζημιών και από το 2013 ως Διευθυντής Ανάληψης Ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Έχει παρακολουθήσει σειρά επιμορφωτικών κλαδικών προγραμμάτων του ενδιαφέροντός του, διετέλεσε μέλος διαφόρων επιτροπών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και διδάσκει τα θεματικά αντικείμενα της εξειδίκευσής του ως Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

 

κα Εργίνα Ξυδούς

Πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού  τίτλου Σπουδών της Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Από το έτος 1997 έως το έτος 2001 εργάσθηκε στην Ασφαλιστική Εταιρεία Nordstern Colonia Hellas όπου, με την καθοδήγηση της Nordstern Art Κολωνίας, συνέβαλε καθοριστικά στη συγκρότηση του πρώτου συστηματικού κλάδου Ασφαλίσεων Έργων Τέχνης, μεταξύ των Ασφαλιστικών Εταιρειών της χώρας μας. Από το έτος 2001 εργάζεται ως Εκτιμήτρια και Σύμβουλος Έργων Τέχνης. Συνεργάζεται με Ασφαλιστικές Εταιρείες και Γραφεία Πραγματογνωμόνων σε θέματα αξιολόγησης, εκτίμησης, και ασφάλισης έργων τέχνης.  Είναι μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και Πραγματογνώμων του Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς. Από το έτος 2009 είναι μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Πραγματογνωμόνων της Αγγλίας (RICS) καθώς και μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου Arts και Antiques του RICS. Είναι εισηγήτρια του ΕΙΑΣ σε θέματα Ασφάλισης και Ζημιών Έργων Τέχνης και υπήρξε μεταξύ άλλων εισηγήτρια του ετήσιου κύκλου ασφαλιστικών σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας. Είναι Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης.

κος Τάσος Παγώνης

Ο κος Τάσος Παγώνης,  Μαθηματικός και Αναλογιστής, Πρόεδρος Δ.Σ. του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης Ελλάδος και έως προσφάτως Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής και Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Ο κος Παγώνης έχει μακρά ασφαλιστική εμπειρία και θητεία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ έχει διατελέσει επισκέπτης Καθηγητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οικονομικών και Επιχειρησιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής και Πρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Αναλογιστών.

 

κος Αργύρης Πανούσης

Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και Ειδικός Πραγματογνώμονας, με αξιοπρόσεκτη εμπειρία πλέον των 6.000 αυτοψιών, κατά την τελευταία 20ετία, καθώς και σημαντική εμπειρία στη μελέτη σχεδίασης και κατασκευής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Τεχνικός Σύμβουλος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών επί θεμάτων Insurance Product Engineering φ/β συστημάτων και εγκαταστάσεων.

Δρ. Σμαρούλα Παντελή

Εμπειρότατη Ψυχολόγος, με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Surrey της Αγγλίας, κάτοχος Μ.Sc. και Ph.D. in Psychology. H Δρ Παντελή έχει αναπτύξει πολυετείς εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές συνεργασίες με σημαντικές Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της Χώρας μας και έχει ηγηθεί εξειδικευμένων ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων, με θεματικά  αντικείμενά τους την Ψυχολογία, την Ηγεσία, τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, την Ανάπτυξη Ομαδικότητας, την Εξωστρέφεια και την Επικοινωνία. Η εμπειρία της, εκτείνεται, επίσης, σε αγορές πέραν της ασφαλιστικής, πάντοτε όμως με κέντρο του ενδιαφέροντός της το διοικητικό προσωπικό και τα δίκτυα πωλήσεων των επιχειρήσεων. Έχει διδάξει Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Διετέλεσε Τακτικό Μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Είναι συγγραφέας βιβλίων ψυχολογίας και παιδαγωγικών ιστοριών. Ενδεικτικά, από τις Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ κυκλοφορεί το βιβλίο της «Τα μυστικά της ομαδικής επιτυχίας: από την θεωρία στην πράξη». Αρθρογραφεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ενώ διατηρεί τακτική παρουσία σε εκπομπές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.
Εργάζεται ιδιωτικά ως ανεξάρτητη Ψυχολόγος και διευθύνει ομάδες ψυχοθεραπείας και αυτογνωσίας. Είναι διπλωματούχος ψυχοδραματίστρια και κοινωνιοδραματίστρια από πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα της Αγγλίας.

κα Μαρία Παπαδάτου

Σύμβουλος Ασφαλιστικής Τεχνικής, διαθέτουσα υψηλή εξειδίκευση επί των Τομέων Ασφαλίσεων Ζωής, Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων. Η κα Παπαδάτου είναι Μαθηματικός, απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναλογιστική εξειδίκευση και μεταπτυχιακές σπουδές Τραπεζικής Διοικητικής. Διετέλεσε επί μακρόν Διευθύντρια Ομαδικών Ασφαλίσεων, καθώς και Διευθύντρια Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Προϊόντων και Διαδικασιών, μεγάλων Ασφαλιστικών Ομίλων και Τραπεζών. Διαθέτει πλούσια αναλογιστική και ασφαλιστική εμπειρία, ιδιαιτέρως στους Τομείς Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων και Bancassurance, κατά τη διαδρομή της σε θέσεις ευθύνης των εν λόγω Ομίλων και Τραπεζών. Είναι τακτική εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες Ομαδικών Ασφαλίσεων, Ασφαλίσεων Ζωής, Υγείας και Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

 

κος Κώστας Παπαϊωάννου

Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση στους τομείς Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, Ασφαλιστικού Προγραμματισμού και Financial Planning. Ο κος Παπαϊωάννου έχει σπουδές Οικονομικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ενώ διαθέτει πολυετή και πολυσχιδή εργασιακή εμπειρία, ως διευθυντικό στέλεχος ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών της ελληνικής αγοράς, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ  άρθρα του φιλοξενούνται σε κλαδικά περιοδικά και ιστοτόπους ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

 

Επίκουρος Καθηγητής κος Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής

Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Imperial College of Science Technology and Medicine του Λονδίνου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MBA και διδακτορικό τίτλο Σπουδών Ph.D. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και διαθέτει εξειδίκευση σε έργα μέτρησης και διοίκησης της απόδοσης εργασίας, στρατηγικής διοίκησης και ηγεσίας, τόσο σε πολυεθνικά περιβάλλοντα, όσο και σε περιβάλλον ελληνικών επιχειρησιακών οργανισμών. Επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευτεί στον έγκριτο διεθνή επιστημονικό τύπο, ενδεικτικά Journal of Management, Long Range Planning, Journal of Vocational Behavior, European Management Journal, Journal of Business Research και International Journal of Human Resource Management, ενώ έχουν παρουσιαστεί σε αντίστοιχα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και φόρα.

κος Γιώργος Πλωμαρίτης

Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων και Corporate Business του Ομίλου Interamerican. Η εμπειρία του κου Πλωμαρίτη στις Ομαδικές Ασφαλίσεις είναι μεγάλη και σημαντική, ξεκινά το έτος 1991 και εξελίσσεται διαχρονικά, σε θέσεις αυξημένης ευθύνης των τεχνικών τους τομέων, του τομέως underwriting, της ανάπτυξης προϊόντων ομαδικών ασφαλίσεων, στο marketing αυτών και στις πωλήσεις τους.

 

Καθηγητής κος Γιάννης Πολλάλης

Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Ο κος Πολλάλης διετέλεσε Καθηγητής του Πανεπιστημίου Syracuse της Νέας Υόρκης και διαθέτει πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο, αλλά και σημαντικές και αξιοπρόσεκτες παραστάσεις διοίκησης, οργάνωσης και ανάπτυξης πολυεθνικών οργανισμών και ελληνικών επιχειρησιακών ομίλων, κυρίως των τομέων παροχής υπηρεσιών και retail business. Εστιάζει το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον του στους θεματικούς τομείς της Στρατηγικής Διοίκησης, της Ηγεσίας, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και των εφαρμογών τους στα συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων έντασης ανθρωπίνων πόρων, κεφαλαίου και τεχνολογίας.

 

κα Ελένη Πουλημενέα

International Solutions Consultant της Εταιρείας Genesys Telecommunications, υπεύθυνη ανάπτυξης των projects Customer Experience Strategy της Εταιρείας στις αγορές της Ελλάδος, των Βαλκανίων και του Ισραήλ, με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στους τομείς Πληροφορικής, Οικονομικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, καθώς και Customer Experience Strategy του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μέλος του Women in Technology Group, η κα Πουλημενέα διδάσκει θέματα Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ψηφιακής Ηγεσίας και Αλλαγής, καθώς και επιδράσεων των εφαρμογών Customer Experience Strategy στο ευρύτερο οικονομικό και στο ειδικότερο επιχειρησιακό περιβάλλον.

κος Χριστόδουλος Προκοπίου

 

Ο κος Χριστόδουλος Προκοπίου, Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας Μεσιτών Ασφαλίσεων Karavias Underwriting Agency, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΜΒΑ in Banking and Finance και Πτυχίου B.Sc. in Mathematics with Insurance, του University of Wales Bangor. Ο κος Προκοπίου διαθέτει υπερεικοσαετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Marine Insurance εξειδικευμένων επί του θέματος ασφαλιστικών επιχειρήσεων,  καθώς και σημαντική διδακτική εμπειρία ως Καθηγητής ή Εισηγητής Ναυτιλιακών Σπουδών σε Ελληνόφωνα και Αγγλόφωνα μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η αρθρογραφία του σε θέματα ασφαλίσεων σκαφών αναψυχής, πλοίων και πληρωμάτων πλοίων, είναι συστηματική και φιλοξενείται σε κλαδικούς ιστοτόπους, όπως και οι εισηγήσεις του σε συνέδρια ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Ειρήνη Ρηγοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Επισκέπτρια Καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει εξειδίκευση και επιστημονικό έργο επί θεμάτων Brand  Management, Consumer Behavior, e-Marketing και Στρατηγικής Πωλήσεων, ενώ αρθρογραφεί και συγγράφει ή επιμελείται εγχειρίδια σπουδών και επιστημονικά βιβλία επί των προαναφερόμενων θεματικών αντικειμένων. Έχει διατελέσει Διευθυντικό Στέλεχος Marketing Management μεγάλων πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρησιακών οργανισμών. Έχει τιμηθεί δια βραβείων εκπαιδευτικής αριστείας και είναι Διπλωματούχος Coaching του Πανεπιστημίου του Cambridge της Αγγλίας.

 

κα Πένυ Σαριδάκη

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Νομική Σύμβουλος Ασφαλιστικών Εταιρειών, Τραπεζών και Φορέων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, συγγραφεύς νομικών και ασφαλιστικών εγχειριδίων και μελετών, με τριακονταετή εμπειρία επί του θέματος, τακτική συνεργάτης του ΕΙΑΣ στις ενότητες Ασφαλιστικού Δικαίου του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

 

κα Εύη Σικοτάκη

Σύμβουλος Ασφαλιστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής –Ψυχολογίας, και πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων, International Management, του City College, του Seattle. Η κα Σικοτάκη διαθέτει πιστοποιητικό Executive Coach του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι καταχωρημένη στο μητρώο εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ, ενώ έχει διατελέσει στέλεχος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων σε μεγάλη ασφαλιστική επιχείρηση. Τα διδακτικά αντικείμενά της αφορούν στους Κλάδους Ιδιωτικής Ασφάλισης, στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση και στη θεσμική εκπαίδευση και εκπαίδευση ασφαλιστικών πιστοποιήσεων. Είναι τακτική εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί των ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων.

κος Παναγιώτης Σκαβάρας

Business Development Director της MedNet Greece, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MBA in Finance του Βρετανικού Πανεπιστημίου HULL και Β.Α. in Business Administration του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Deree. Έχει διατελέσει, επί σειρά ετών, ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, ως Διευθυντής Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας και Διευθυντής Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, ενώ διδάσκει τα θεματικά αυτά αντικείμενα στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

κος Μάριος Σκορδής

Sales Training Supervisor ER της Εταιρείας ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, κάτοχος Diploma in Management Studies και μεταπτυχιακού τίτλου Master of Arts in Management Studies του βρετανικού πανεπιστημίου Kingston University. Ο κος Σκορδής είναι AC Accredited and Certified in Coaching and Extended Training, εντεταγμένος εκπαιδευτής στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτικά αντικείμενα της εξειδίκευσής του είναι αυτά της Ιδιωτικής Ασφάλισης και του Personal Development Excellence.

 

κος Ανδρέας Σούλης

Διευθυντής Αποζημιώσεων P & C της Ασφαλιστικής Εταιρείας ERGO A.M.A.E., Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και πτυχιούχος Ασφαλιστικών Σπουδών του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο κος Σούλης είναι μέλος της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ασφαλιστικής Απάτης και Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, επίσης Γενικός Γραμματέας της Διαχειριστικής Επιτροπής του Φιλικού Διακανονισμού.

 

 κος Γιώργος Σπαντιδάκης

Διευθυντής Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN (Non-Life Claims και Motor Line Manager), με υπερ20ετή Διευθυντική εμπειρία Underwriting και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Μέλος της Δ.Ε. του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής, Μέλος Επιτροπών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε). Ο κος Σπαντιδάκης έχει παρουσιάσει πλειάδα τεχνικών εργασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αξιολόγησης Κινδύνων και Διαχείρισης Αποζημιώσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο.

 

κος Νίκος Σπυράτος

Διευθυντής Αναλήψεων Κινδύνων του Ομίλου ERGO, Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1990 ως διακανονιστής ζημιών και U/W στην Commercial Union Assurance Company Plc. και συνέχισε σε θέσεις ευθύνης αναλήψεως κινδύνων στην Nordstern Colonia Hellas, την Interamerican ΕΕΑΖ ΑΕ, την Demco Insurance Ltd (νυν Prime Insurance Ltd), την Αγροτική Ασφαλιστική ΑΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειαι Μινέττα και την Ergo AΑΕΖ. Είναι τακτικό μέλος στην Επιτροπή Περιουσίας και στην Υποεπιτροπή Πυρός της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

 

κος Παναγιώτης Στρατής

Οικονομολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ειδικός Εμπειρογνώμων και Μέτοχος του Εξειδικευμένου Γραφείου PASCAL και ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε., που λειτουργεί στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Cunningham Lindsey. O κος Στρατής διαθέτει μεγάλη εμπειρία, ως Ελεγκτής Πραγματογνώμων Έρευνας Συνθηκών Συμβάντων και Εκτιμήσεων Ζημιών Κινδύνων Ασφαλιστικών Εταιρειών. Είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και συγγραφέας των βιβλίων εξειδικευμένου ασφαλιστικού ενδιαφέροντος «Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών» και «Απώλεια Ακαθαρίστων Κερδών».

κος Στέλιος Στυλιανίδης

Οικονομολόγος, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, διαθέτων υπερεικοσαετή εμπειρία και εξειδίκευση επί των εν λόγω εργασιακών αντικειμένων. Μέλος Επενδυτικών Επιτροπών Επαγγελματικών Ταμείων και Θεσμικών Επενδυτών, διετέλεσε μέλος Ομάδων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Επαγγελματικά Ταμεία και του Υπουργείου Εργασίας για τη μεταρρύθμιση της Επικουρικής Ασφάλισης. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοίκηση και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση. Πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος, Διαχειριστής Επενδύσεων και Αναλυτής Χρηματοπιστωτικών Μέσων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναγνωρισμένος Διαχειριστής Περιουσίας από την Ελβετική Ένωση Διαχειριστών Περιουσίας.

κος Ευάγγελος Σώρας

Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής και πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτεχνικός, εισηγητής σε Α.Ε.Ι. και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Phil) του Παντείου Πανεπιστημίου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος M.B.A. με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Τραπεζική του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο κος Σώρας έχει πολυετή εμπειρία ως διευθυντικό στέλεχος ελληνικών και πολυεθνικών Τραπεζών και Ελεγκτικών Εταιρειών, ενώ διαθέτει υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων λογιστικής, χρηματοοικονομικής, ελεγκτικής, φορολογικής πολιτικής, εταιρικής διακυβέρνησης, τραπεζικής πίστης, διαχείρισης χρέους και θεμάτων ESG.

 

κα Θεανώ Τελωνιάτη

Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π και Property, Energy and Marine Manager της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΑΙG ΕΛΛΑΣ. Η κα Τελωνιάτη διαθέτει μεγάλη εμπειρία ασφαλίσεων τεχνικών έργων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, διετέλεσε  μέλος της υποεπιτροπής τεχνικών ασφαλίσεων της Ε.Α.Ε.Ε. και εφαρμόζει σύγχρονα μοντέλα εκτίμησης καταστροφικών κινδύνων, ενώ αξιοποιεί εργαλεία τιμολόγησης (PUMA, MR-ET).

κος Αλέξανδρος Τέρνερ

Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας CARPENTER TURNER S.A. Ο κος Τέρνερ εργάστηκε επί σειρά ετών στον Όμιλο AON, ασκώντας  χρέη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στο γραφείο του Ομίλου στην Ελλάδα. Ο κος Τέρνερ  έχει ολοκληρωμένες σπουδές Στατιστικής και Οικονομικών  Επιστημών στο University College of  London, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ναυτιλιακών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών σπουδών, M.Sc. in Shipping, Trade and Finance του Sir CASS Business School.  Διαθέτει επίσης την πιστοποίηση του Chartered Insurance Institute  του Λονδίνου (ACII), ενώ είναι ο Βρετανός Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

 

κα Αγγελική Τομαρά

Senior Trainer and Coach, εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, χρησιμοποιώντας διαδραστικές μεθόδους με στόχο την απελευθέρωση της εκφραστικότητας και της δημιουργικότητας, οξύνοντας την παρατηρητικότητα και την αντιληπτική ικανότητα σε κοινωνικά περιβάλλοντα και σε περιβάλλοντα εργασίας και επιχειρήσεων. Με επαγγελματικό υπόβαθρο που προέρχεται από τον αεροπορικό τομέα, έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία σε θέματα Customer Experience and Sales Development. Είναι πτυχιούχος  του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και, επίσης, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

κα Αναστασία Τομαρά

Leadership Expert & Coach. Στην επαγγελματική  καθημερινότητά της, η κα Τομαρά προσεγγίζει την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και τη συμβουλευτική, στο πλαίσιο σύγχρονων και εφαρμοσμένων τεχνικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) και εφαρμοσμένου θεάτρου. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει αναλάβει και φέρει σε πέρας τη στελέχωση θέσεων ευθύνης εταιρειών μεγάλου μεγέθους, ενδεικτικά της COSMOTE και της INTRALOT, στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως Performance Manager, Οn the Job Trainer and Coach. Oι σπουδές της αφορούν στα θεματικά αντικείμενα του Marketing, του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

κα Ράνια Τσάβαλου

Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργασιακή και Συμβουλευτική Ψυχολόγος, M.A in Psychology του Middlesex University και πτυχιούχος Ασφαλιστικής Επιστήμης και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διαθέτει σημαντική εξειδίκευση επί θεμάτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Ενσυναίσθησης, καθώς και πολυετή εμπειρία επί θεμάτων Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής Ζωής.

 

κος Δημήτρης Τσεκούρας

Γενικός Διευθυντής ARAG. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε Αυστρία και Γερμανία. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Νομικής Προστασίας της ΕΑΕΕ και για σειρά ετών ανελλιπώς μέλος της.  Είναι μέλος πολλών επιστημονικών και ασφαλιστικών σωματείων και ενώσεων.

 

κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου

Σύμβουλος Εκπαίδευσης και  Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με σπουδές Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μ.B.A. του Πανεπιστημίου Kingston της Μεγάλης Βρετανίας. Η κα Τσικογιαννοπούλου είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων και Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Κολλεγίου I.C.B.S. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και είναι τακτική Εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, επί θεσμικών θεμάτων και ενοτήτων ασφαλιστικής τεχνικής, κλαδικών ασφαλίσεων, επικοινωνίας και πωλήσεων του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

κα Διονυσία Τσιμάρα

Στέλεχος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας AIG, είναι Πτυχιούχος Δημοσίων Οικονομικών του Παντείου Πανεπιστημίου. Διαθέτει σημαντική εμπειρία διαχείρισης αιτιάσεων και παραπόνων πελατών, ενώ κατέχει την πιστοποίηση Customer Service Excellence for Front Line Supervisors από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών. Επιπλέον, είναι πτυχιούχος του Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (mini MBA) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

κος Κωνσταντίνος Τσολακίδης

Διευθύνων Εταίρος της ΓΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. και Senior Underwriter Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN, Πολιτικός – Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός των Πανεπιστημίων Michigan State University και University of Michigan Ann Arbor (B.S., M.S.), Chartered Environmental Surveyor του Royal Institution of Chartered Surveyors, διαθέτων σημαντικές διαπιστεύσεις εξειδίκευσης, ελληνικές και διεθνείς. Τακτικός αρθρογράφος επί θεμάτων περιβαλλοντικής ευθύνης, με πολλαπλές συμμετοχές σε αντίστοιχα κλαδικά συνέδρια. Έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην Ομάδα Εργασίας Περιβαλλοντικής Ευθύνης της Insurance Europe, ενώ είναι Μέλος της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας της Ε.Α.Ε.Ε., Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Σ.Ε.Σ.Α.Ε.,  τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και διατελέσας ερευνητής του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Καθηγητής κος Nίκος Φίλιππας

Οικονομολόγος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και διατελέσας Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). 

 

κος Γιάννης Χαβρουζάς

Εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών. Είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις ενότητες Λογιστικής και Φοροτεχνικής του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

 

κος Κωνσταντίνος Χαλκιάς

Ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικού Ιατρείου των Ιατρείων ΕΝ ΥΓΕΙΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων της Γενικής Κλινικής ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

κος Γιώργος Χανός

Σύμβουλος Ανάπτυξης, Πωλήσεων και Επικοινωνίας, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτων σημαντική εφαρμοσμένη εμπειρία και εξειδίκευση επί θεμάτων Επικοινωνίας, Marketing και Πωλήσεων. Ο κος Χανός είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, περιοδικός Εισηγητής των Πανεπιστημίων Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και Εκπαιδευτικός  Σύμβουλος ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Κατά τη σταδιοδρομία του, έχει διατελέσει σε διευθυντικές θέσεις ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, ενώ έχει αναπτύξει εξειδικευμένο συγγραφικό έργο και συστηματική εκπαιδευτική δραστηριότητα σε καίριους τομείς ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος.

 

κα Κέλλυ Χατζηδημητρίου

Δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο ευρωπαϊκό δίκαιο (Essex UK) και επαγγελματική πιστοποίηση στο φορολογικό δίκαιο (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Εργάζεται στο Νομικό Τμήμα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.). Ως εκπρόσωπος της Ε.Α.Ε.Ε. συμμετέχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της ελληνικής διοίκησης αρμόδιες για την επεξεργασία της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Solvency II) στην ελληνική νομοθεσία.Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του νομικού περιοδικού «ΕΠΙ.ΔΙΚ.Ι.Α.» και εισηγήτρια σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ε.Ι.Α.Σ., ενώ έχει συμμετάσχει και στη συγγραφή εγχειριδίων ασφαλιστικού περιεχομένου και σε δημοσιεύσεις σε διάφορα περιοδικά.

κος Στράτος Χατζηπαυλής

Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών του Ομίλου INTERAMERICAN, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει αξιοπρόσεχτη διευθυντική εμπειρία, σήμερα ως επί κεφαλής των Τομέων Εξυπηρέτησης Πελατών και Συνεργατών του Ομίλου, Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Νέων Συμβολαίων και Business System Development. Διετέλεσε επί κεφαλής του Τομέως Ανάληψης Κινδύνων και Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, ενώ έχει ολοκληρώσει σύγχρονα Προγράμματα Μετεκπαίδευσης Executive Management (Harvard Business School και Eureko Academy).

 

κα Ρίτα Χριστοδουλάτου

Life Planning Director της Εταιρείας ΑΟΝ, απόφοιτος του Middlesex University, διακεκριμένη Ασφαλιστική Σύμβουλος και Financial Planner, διατελέσασα Πρόεδρος της MDRT Ελλάδος και της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος, με πολυσχιδή εμπειρία ανάπτυξης συμβουλευτικών πωλήσεων, ελληνική και διεθνή.

Καθηγητής κος Λεωνίδας Χυτήρης

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ανθρωπίνων Πόρων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ του University of KENT της Μεγάλης Βρετανίας, ο κος Χυτήρης διαθέτει πλούσια ακαδημαϊκή εμπειρία και διεθνείς παραστάσεις στη συμβουλευτική των Επιχειρήσεων, την καινοτομία και τη σύγχρονη ανάπτυξη του ανθρωπίνου «κεφαλαίου» τους. Η αρθρογραφία του φιλοξενείται σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις, ενώ το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει αξιοπρόσεχτες μελέτες, έρευνες και επιστημονικές εκδόσεις επί θεμάτων management, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς  και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

Επίκουρος Καθηγητής κος Δημήτρης Ψυχογιός

Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά (Πα.Πει.), απόφοιτος της Μαθηματικής Σχολής του ΕΚΠΑ,  κάτοχος MBA και διδακτορικού διπλώματος στην Χρηματοοικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Έχει διατελέσει lecturer in Finance στο Manchester Business School (MBS) του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του έχει παρουσιαστεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, έχει δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει αναγνωριστεί από την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με πλέον των 200 ετεροαναφορών σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε θέματα χρηματοοικονομικής, επενδύσεων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, χρηματοοικονομικής του περιβάλλοντος. Ο κος Ψυχογυιός έχει συντονίσει και συμμετάσχει στην υλοποίηση σημαντικού αριθμού ερευνητικών, συμβουλευτικών και επιμορφωτικών έργων για επιχειρήσεις και οργανισμούς σε Ευρώπη και Ελλάδα.