Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
European Certification in Financial and Insurance Advice EFICERT SQF 3 European Insurance Intermediary
Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
Απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων και στελέχη πωλήσεων, υποστήριξης πωλήσεων και εκπαίδευσης
Έναρξη Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024, 15:00 – 18:40

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής, European Certification in Financial and Insurance Advice, EFICERT SQF 3 EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY, το οποίο οδηγεί τους αποφοίτους του στην ομώνυμη, υψηλού κύρους και διεθνούς αναγνωρισιμότητας Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση EFICERT SQF 3 EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY.

 

Την εν λόγω Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση κατέχουν ήδη εκατόν ογδόντα δύο (182) Ελληνίδες και Έλληνες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων και στελέχη πωλήσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, απόφοιτοι προηγούμενων κύκλων του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης,  που κοσμούν την ενότητα αποφοίτων της ιστοσελίδας της EFICERT (European Insurance Intermediary (EII) – eficert).

 

  • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης υλοποιείται σε επιστημονική συνεργασία και τελεί υπό την πιστοποιητική αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT.
  • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης, διάρκειας εξήντα (60) διδακτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας e-learning, θα εξελίσσεται σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 15:00-18:40, από την Τρίτη, 18 Ιουνίου έως και την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024.
  • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης απευθύνεται πρωτίστως σε επίλεκτους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων και στελέχη πωλήσεων, υποστήριξης πωλήσεων και εκπαίδευσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ενώ η θεματολογία του εκτείνεται στους ακόλουθους τομείς ενδιαφέροντος συμβουλευτικών πωλήσεων financial planning:

 

α. Επαγγελματική Δεοντολογία και Θεσμικό Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

β. Οικονομικοί κύκλοι και επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στην ψυχολογία της αγοράς

γ. Το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι παροχές του

δ. Συνταξιοδοτικός Προγραμματισμός και προγραμματισμός μέριμνας υγείας

ε. Επενδυτικός Προγραμματισμός κατά τις φάσεις του οικονομικού κύκλου

στ. Φορολογικός Προγραμματισμός και Προγραμματισμός Ζωής και Διαχείρισης Περιουσίας

ζ. Σύγχρονες Μέθοδοι Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Financial Planning

η. Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και εφαρμογές Digital Marketing

θ. Πηγές Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

ι. Business Development Plan 2025-2027, Εφαρμοσμένες Αρχές Μετάβασης των Συμβουλευτικών Πωλήσεων στο Ψηφιακό Μοντέλο Οργάνωσης και Λειτουργίας τους

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών συνιστά ιδιαιτέρως την παρακολούθηση του ως άνω Προγράμματος Μετεκπαίδευσης, καθώς τούτο κομίζει την πλέον σύγχρονη και θεμελιώδη τεχνογνωσία συμβουλευτικών πωλήσεων και financial planning, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας και των προοπτικών εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, ιδίως των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όλων των βαθμίδων και στελεχών πωλήσεων, υποστήριξης πωλήσεων και εκπαίδευσης, από κοινού.

Λεπτομέρειες του Προγράμματος είναι ήδη ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, (www.eias.gr), ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία Εκπαίδευσης, (e-mail: eiasinfo@eias.gr, T: 210 9219660 & 684).

 

 

Διαβάστε περισσότερα

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Δείτε ακόμη...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ EIAS Certified Specialist in Group Insurance and Corporate Risk Underwriting, Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 21 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 6 Ιουνίου, σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ EIAS Certified Specialist in Renewable Energy Risk and Insurance, Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20,
από την Τρίτη, 12 Μαρτίου έως και την Πέμπτη, 28 Μαρτίου,
σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

courses

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RISK MANAGEMENT, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance
Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη, 7 Μαρτίου,
σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

Τελευταία Νέα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
European Certification in Financial and Insurance Advice EFICERT SQF 3 European Insurance Intermediary
Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
Απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων και στελέχη πωλήσεων, υποστήριξης πωλήσεων και εκπαίδευσης
Έναρξη Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024, 15:00 – 18:40

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ EIAS Certified Specialist in Group Insurance and Corporate Risk Underwriting, Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 21 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 6 Ιουνίου, σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ EIAS Certified Specialist in Renewable Energy Risk and Insurance, Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20,
από την Τρίτη, 12 Μαρτίου έως και την Πέμπτη, 28 Μαρτίου,
σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

Προσεχή Σεμινάρια

European Certification in Financial and Insurance Advice

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EFICERT SQF 3 EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY
Σε επιστημονική συνεργασία και υπό την πιστοποιητική αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογής σας

Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 15.00 – 18.20,
από την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Σε επιστημονική συνεργασία με το Εργαστήριο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως προς την παρουσίαση του Έργου Τεχνολογιών Επιλογής Διαδρομών Ασφαλούς Οδήγησης RARE του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20,
από την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 17 και 19 Σεπτεμβρίου 2024, 16:00 – 19:20
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Σεπτεμβρίου 2024, 16.00-19.20
Σε Περιβάλλον Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning

Παρουσίαση και Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024, 16.00-17.00
Τομείς Α και Β, σε Περιβάλλον e-learning
Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας
που απαιτούνται κατά το έτος 2024

Έναρξη Προγραμμάτων: Δευτέρα, 29 Ιουλίου και Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024