Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Σημαντικό Ενδιαφέρον Παρουσιάζει
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.
Απευθύνεται σε στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων

Επίκαιρες και ενδιαφέρουσες θεματικές επιλογές εμπεριέχει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιουνίου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε υβριδικό περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, ενώ απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων.

Ο χρονικός σχεδιασμός υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

Τρίτη και Πέμπτη, 4 και 6 Ιουνίου 2024, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 11 και 13 Ιουνίου, 16:00 – 19:20

Έναρξη: Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024, σε περιβάλλον e-learning

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 15:00 – 18:40, από την Τρίτη, 18 Ιουνίου έως και την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024

Τρίτη και Πέμπτη, 25 και 27 Ιουνίου 2024, 16:00 – 19:20

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιουνίου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών προάγει την ασφαλιστική και ευρύτερη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας και συμβάλλει ουσιαστικά στις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και στους δείκτες απόδοσης της εργασίας των στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας, από κοινού.

Λεπτομέρειες περί του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και των Σεμιναρίων που το συνθέτουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να λάβουν απευθυνόμενοι στη Γραμματεία Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου, eiasinfo@eias.gr, 210-9219660 & 684.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Δείτε ακόμη...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
European Certification in Financial and Insurance Advice EFICERT SQF 3 European Insurance Intermediary
Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
Απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων και στελέχη πωλήσεων, υποστήριξης πωλήσεων και εκπαίδευσης
Έναρξη Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024, 15:00 – 18:40

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ EIAS Certified Specialist in Group Insurance and Corporate Risk Underwriting, Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 21 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 6 Ιουνίου, σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ EIAS Certified Specialist in Renewable Energy Risk and Insurance, Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20,
από την Τρίτη, 12 Μαρτίου έως και την Πέμπτη, 28 Μαρτίου,
σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

courses

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RISK MANAGEMENT, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance
Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη, 7 Μαρτίου,
σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

Τελευταία Νέα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
European Certification in Financial and Insurance Advice EFICERT SQF 3 European Insurance Intermediary
Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
Απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων και στελέχη πωλήσεων, υποστήριξης πωλήσεων και εκπαίδευσης
Έναρξη Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024, 15:00 – 18:40

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ EIAS Certified Specialist in Group Insurance and Corporate Risk Underwriting, Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 21 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 6 Ιουνίου, σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ EIAS Certified Specialist in Renewable Energy Risk and Insurance, Ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ.
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20,
από την Τρίτη, 12 Μαρτίου έως και την Πέμπτη, 28 Μαρτίου,
σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης

Προσεχή Σεμινάρια

European Certification in Financial and Insurance Advice

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EFICERT SQF 3 EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY
Σε επιστημονική συνεργασία και υπό την πιστοποιητική αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογής σας

Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 15.00 – 18.20,
από την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Σε επιστημονική συνεργασία με το Εργαστήριο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως προς την παρουσίαση του Έργου Τεχνολογιών Επιλογής Διαδρομών Ασφαλούς Οδήγησης RARE του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20,
από την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 17 και 19 Σεπτεμβρίου 2024, 16:00 – 19:20
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Σεπτεμβρίου 2024, 16.00-19.20
Σε Περιβάλλον Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning

Παρουσίαση και Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024, 16.00-17.00
Τομείς Α και Β, σε Περιβάλλον e-learning
Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας
που απαιτούνται κατά το έτος 2024

Έναρξη Προγραμμάτων: Δευτέρα, 29 Ιουλίου και Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024